Spanje heeft groeiende populaties wilde dieren niet onder controle

door admin
Spanje heeft groeiende populaties wilde dieren niet onder controle

Zo kondigde regiopresident María Guardiola van Extremadura onlangs aan dat de jacht weer is toegestaan in nationaal natuurpark Monfragüe. Datzelde deed het regiobestuur van Galicië met het toestaan van de jacht op wilde zwijnen in 80 procent van de regio. Een eenduidig en effectief beleid aangaande de noodtoestand die de jacht rechtvaardigt blijft echter nog uit omdat dit een omstreden onderwerp is. 

Problemen steeds duidelijker

Exacte cijfers over het aantal wilde dieren zijn niet voorhanden, maar dat de populatie wilde dieren in rap tempo toeneemt is merkbaar aan de problemen die deze dieren met zich meebrengen. Zo brengen zij ziektes over naar veehouderijen, veroorzaken ze steeds meer verkeersongevallen en verwoesten ze de oogst van Spaanse boeren. 

Uit een onlangs uitgebracht rapport van Spaanse wetenschappers blijkt dat voor het eerst sporen van covid-19 zijn aangetroffen bij wilde herten in de omgeving van Madrid. Dit bevestigt dat er steeds meer interactie plaatsvindt van ziektes tussen dier en mens. 

Net als in Italië en Polen breiden ook op het Spaanse grondgebied sinds het begin van deze eeuw de populaties en leefgebieden van wilde zwijnen, reebokken en herten steeds verder uit. Niemand lijkt hier vooralsnog een passend antwoord op te hebben. Onder de huidige omstandigheden, met steeds meer verlaten gebieden, toegenomen landbouw en de klimaatverandering, zal zonder ingrijpen de groei alleen maar toenemen. Daarbij komt dat de populatie wolven, de natuurlijke vijand van deze dieren, juist in grootte afneemt. 

Nog geen centrale oplossing 

In 2022 deed de centrale regering nog een poging om de jacht in Spanje te reguleren, wat op veel weerstand stuitte van milieuactivisten. Een eenduidige oplossing is er niet uit voortgekomen en deelbesturen blijven worstelen met het probleem. Regio’s als Galicië, Castilië La Mancha, Castilië en León, Catalonië en Andalusië hebben in minder dan een jaar tijd al een noodtoestand afgeroepen als het om de groei van de wilde dierenpopulaties gaat. Het gaat dan voornamelijk om de toename van het aantal wilde zwijnen, maar ook dieren als konijnen veroorzaken de nodige problemen. Met het uitroepen van een noodtoestand denken de regiobesturen vooralsnog alleen aan versoepeling van de jachtrestricties. 

Omdat er geen officiële cijfers zijn van het aantal wilde dieren in Spanje, is er een patstelling ontstaan tussen milieuactivisten enerzijds en de jachtsector anderzijds. Bovendien zijn de enige gegevens die voorhanden zijn afkomstig van uitgerekend deze jachtsector. Alleen verkeersdienst DGT registreert gegevens over het aantal ongevallen die veroorzaakt zijn door wilde dieren. 

Twee miljoen wilde zwijnen in 2028

Fernando Villanueva van Stichting Artemisan, een ngo die zich inzet voor het beheer en behoud van flora en fauna in Spanje, is van mening dat een centraal gestuurd beleid essentieel is. Naast het feit dat dieren zich niets aantrekken van regiogrenzen, is een doortastend en globaal beleid onmisbaar om controle te houden over de situatie. Als er niets gebeurt, stelt hij, zullen er in 2028 zeker twee miljoen wilde zwijnen leven in Spanje. Volgens berekening van Artemisan zal de populatie wilde zwijnen iedere tien jaar verdubbelen. Door de groei van het aantal wilde dieren is volgens Villanueva de biodiversiteit in Spaanse natuurparken al ernstig aangetast. 

Belangrijker misschien nog is te voorkomen dat er nieuwe ziekten ontstaan die risico’s met zich mee kunnen brengen voor de mens. Dat kan volgens agrarisch wetenschapper Gustavo del Real alleen door de controle op wilde fauna serieus te nemen en een algemeen en effectief beleid te formuleren dat ondersteund wordt door een multidisciplinair team van deskundigen. Dat is alleen mogelijk als de huidige situatie beter in kaart wordt gebracht en strategieën worden afgestemd op actuele informatie. 

Dit vind je misschien ook leuk