Disclaimer

door admin

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van InSpanje.nl, is het mogelijk dat de informatie die op InSpanje.nl wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Fouten zijn niet altijd te vermijden. Beweringen en meningen geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van InSpanje.nl zijn citaten, die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redacteur, de webmaster of InSpanje.nl.

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op InSpanje.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of garantie ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van InSpain.new, of met de tijdelijke onmogelijkheid om InSpanje.nl te kunnen raadplegen.

Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie verkregen via InSpanje.nl. InSpanje.nl garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd in deze publicatie, noch garandeert het enige verklaring van de fabrikant van dergelijke producten.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd geadviseerd onafhankelijke informatie in te winnen en/of onderzoek te doen alvorens gebruik te maken van informatie verkregen via InSpanje.nl. De informatie op InSpanje.nl wordt dagelijks bijgewerkt en eventuele wijzigingen kunnen op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op die website.