Barcelona wil alle toeristische appartementen sluiten tegen 2029

door admin
Barcelona toeristische appartementen

De burgemeester van Barcelona heeft aangekondigd dat de stad tegen 2029 alle toeristische appartementen wil sluiten. Jaume Collboni’s doel is dat deze woningen volledig bestemd zullen zijn voor residentieel gebruik.

“In de stad Barcelona zullen vanaf 2029 geen toeristische appartementen meer bestaan zoals we die nu kennen. Dit zal ons in staat stellen om 10.101 woningen op de huur- of verkoopmarkt te brengen,” aldus de burgemeester. Dit aantal komt exact overeen met het huidige aantal toeristische appartementen in Barcelona. Volgens de burgemeester kan de stad zich deze situatie niet veroorloven, en daarom heeft hij zich ertoe verbonden om deze appartementen eind 2028 te sluiten.

Juridische grondslag

Om dit doel te bereiken, zal de gemeente Barcelona het decreet van de regioregering Generalitat van afgelopen november toepassen, dat het gebruik van woningen voor toeristische doeleinden reguleert. Deze wet stelt een maximale duur van vijf jaar voor de huidige vergunningen voor toeristische accommodaties vast. Daarna worden deze omgezet in tijdelijke licenties. Na deze vijf jaar zullen deze vergunningen niet worden verlengd, zo heeft Collboni verzekerd.

Sociale huisvesting

Daarnaast heeft Collboni een voorstel van de gemeentelijke overheid aangekondigd om de bestaande reservering voor sociale huisvesting van 30% van nieuwe bouwprojecten en grote renovaties te kunnen verplaatsen naar nabijgelegen percelen. Dit zou sociale ontwikkelaars in staat stellen nieuwe beschermde woningen te bouwen. Daarbij zou bovendien de gemeente een voorkeursrecht op de aankoop van deze woningen hebben. Deze maatregelen zijn bedoeld om het aantal beschikbare woningen in de stad te vergroten en de stijging van huur- en koopprijzen af te remmen.

Pla Viure

De burgemeester presenteerde deze nieuwe initiatieven afgelopen vrijdag als onderdeel van het nieuwe Pla Viure. Dit plan is gericht op het vergroten van het woningaanbod en het beheersen van de woonkosten in Barcelona. De voorgestelde veranderingen moeten bijdragen aan een evenwichtiger woonmarkt en de beschikbaarheid van betaalbare woningen in de stad verbeteren.

Impact op de woningmarkt

Het sluiten van toeristische appartementen en het omzetten ervan naar residentiële woningen zal een aanzienlijke impact hebben op de woningmarkt in Barcelona. Het vrijmaken van 10.101 woningen voor huur of verkoop zal de druk op de huizenmarkt verminderen. Bovendien zal het mogelijk leiden tot lagere huur- en verkoopprijzen. Ook zal de verschuiving naar meer sociale huisvesting bijdragen aan de toegankelijkheid van betaalbare woningen voor de inwoners van Barcelona.

Met deze maatregelen hoopt de stad niet alleen de woonlasten te verlichten maar ook de kwaliteit van leven voor haar inwoners te verbeteren. De plannen van Collboni weerspiegelen een ambitieus streven naar een meer duurzame en rechtvaardige woningmarkt in Barcelona.

Lees ook: Andalusië beperkt aantal toeristische appartementen tot twee per eigenaar

Dit vind je misschien ook leuk