Brussel daagt Spanje voor Hof van Justitie van de EU voor ontoereikend waterbeheer

door admin
waterbeheer, droogte

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij Spanje voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) daagt. Er wordt te weinig aandacht geschonken aan waterbeheer en ook het afvalstoffenbeleid voldoet niet.

‘Spanje heeft zich niet voldoende ingespannen op het gebied van waterbeheer’, stelt Brussel. Vooral gezien de droogteproblemen die zich voordoen in Spanje, met name in Catalonië. Concreet heeft Spanje de herziening van zijn stroomgebiedbeheerplannen volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet afgerond. Hetzelfde geldt voor de overstromingsrisicobeheerplannen volgens de Overstromingsrichtlijn.

Waterbeheer en Kaderrichtlijn Water

‘De KRW richt zich op het waarborgen van de kwalitatieve en kwantitatieve goede gezondheid van Europese waterlichamen, zoals rivieren en meren. Het doel is om vervuiling te verminderen en zelfs te elimineren. Daarnaast moet de richtlijn ervoor te zorgen dat er voldoende water is om aan de behoeften van zowel mensen als dieren in het wild te voldoen’, aldus de Commissie. Dit is ‘een essentieel onderdeel van de Europese Green Deal en noodzakelijk om de doelstellingen op het gebied van klimaat, natuur en vermindering van vervuiling te halen’.

Waterbeheer en Overstromingsrichtlijn

Ook onder waterbeheer valt de Naleving van de Overstromingsrichtlijn. Die is van essentieel belang ‘voor de paraatheid en het beheer van overstromingen’. De Commissie heeft in februari 2023 aanmaningsbrieven gestuurd. Daarop volgden in september 2023 met argumenten omklede adviezen, aan alle landen die de plannen niet hadden geactualiseerd en herzien.

Illegale stortplaatsen

Aan de andere kant belandt Spanje ook voor het Hof van  Justitie van de Europese Unie vanwege zeker 195 illegale stortplaatsen. Die worden nog altijd in bedrijf gehouden, wat in strijd is met de EU-regelgeving. Ze hadden al sinds 2008 gesloten moeten zijn. De stortplaatsen veroorzaken aanzienlijke schade aan het milieu. Bovendien brengen zij de menselijke gezondheid in gevaar’.

Het toont ook aan dat Spanje ‘niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen op het gebied van controle, inspectie en handhaving op het gebied van het storten van afval’. Dit, zegt de Commissie, ‘creëert gezondheids- en milieurisico’s, die de Europese Green Deal juist wil oplossen.’

Spanje voldoet ook niet aan Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Op grond van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen moeten de lidstaten alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het afvalbeheer geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens of schade toebrengt aan het milieu. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat afval veilig wordt verwijderd. En dat de oorspronkelijke producenten van afval het zelf behandelen of ervoor zorgen dat de verwerking op de juiste manier wordt uitgevoerd, legt de Europese Commissie uit.

De Commissie heeft Spanje in december 2015 een aanmaningsbrief gestuurd, gevolgd door een met redenen omkleed advies in november 2018. Ondanks enige vooruitgang ‘hebben de Spaanse autoriteiten de tekortkomingen niet volledig aangepakt’, aldus Brussel. De stortplaatsen zijn er nog. De Commissie is dan ook van mening dat de inspanningen van de Spaanse autoriteiten tot nu toe ontoereikend zijn geweest. Vandaar dat zij Spanje voor het Hof van Justitie van de Europese Unie daagt.

Dit vind je misschien ook leuk