Buitenlanders in de Spaanse crisis (column)

door admin
Buitenlanders in de Spaanse crisis (column)

De Britse pers beweert tenminste, dat de Engelse regering een repatriëringsplan heeft klaarliggen voor landgenoten die in Griekenland wonen. Nog pas zes maanden geleden hadden zij dit naar zeggen ook al voor Spanje.

Gevolgen crisis

Zonder twijfel bespeuren in Spanje woonachtige buitenlanders de gevolgen van de financiële crisis. Het is overal wat stiller geworden, zaken blijven dicht, bars en restaurants worden gesloten.

Buiten de betaaldagen voor de werkloosheidsuitkeringen en pensioenen is het minder druk bij banken. De supermarkt kan in deze tijden wel eens iets langer zonder pindakaas of hagelslag zitten. Alleen overheid en staat bezuinigen door belastingen en tarieven te verhogen, alsof er niets aan de hand is.

Desondanks worden Nederlandse pensioenen voor woonachtigen in Spanje gekort, omdat het levenspeil in Spanje zoveel lager geacht wordt.

Een regeling die alleen bedacht kan zijn door naijverige ambtenaren, die in Nederland de hele dag op hun muffe kantoor moeten zitten, terwijl hun Spaanse collega’s gezellig in de bar hun almuerza genieten en ’s middags rustig siësta houden. Het levenspeil mag misschien wat lager liggen, de levenskwaliteit is hier stukken beter.

‘Waakzaam’

Wie op de website ‘minbuza.nl’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken de reisadviezen bekijkt, zal opvallen dat Spanje wordt vermeld met de raad ‘waakzaam’ te zijn. Gelukkig betreft dit de criminaliteit en niet de crisis.

Hier en daar schijnt een ‘nep-agent’ rond te lopen, zo lezen we en komen er brandjes voor. Geen woord over de financiële ramp die Spanje trof en haar gevolgen voor de buitenlandse ingezetenen.

Er is geen verwijzing naar enig evacuatieplan voor Nederlanders wanneer Spanje na Griekenland zou besluiten kopje onder te gaan om uit de Euro-Zone te verdwijnen. Waarom zou het ministerie ook? Loopt het wel zo’n vaart?

In de war

Hoewel men gemakkelijk in de war zou kunnen raken door alle berichten over de economie, hier of elders in Europa, valt niet te ontkennen dat Spanje er ongewoon slecht voorstaat.

De regering moet nu bijspringen, waar private schulden tot de sterren zijn opgelopen en nooit meer zonder hulp terugbetaald kunnen worden. Slechte tijden voor het kredietwezen en mensen die iets teveel hebben geleend van hun bank.

Reddingsplan

De Britse pers wees rond 20 december 2011 op het vermeende bestaan van een soort reddingsplan voor Engelsen in Spanje. Men verzon dat schepen en vliegtuigen gezonden zouden worden voor het geval dat Spanje een financiële ondergang onder ogen moest zien. Velen hebben er hartelijk om gelachen.

Hetzelfde herhaalt zich nu opnieuw in berichten over Griekenland. Waar rook is moet echter vuur zijn. Waar gaat dit nu eigenlijk over? Kunnen wij daar ons voordeel mee doen?

Het draaide om de Britten met vaste inkomens uit Engeland. Pensioenen bijvoorbeeld. Die zijn onderhevig aan koerswijzigingen. Engeland heeft geen Euro, maar het Britse Pond. Vervolgens ging het over Britten die veel geld naar Spanje hebben overgebracht om hoge tarieven op hun eiland te ontlopen.

Lichtzinnig

Een Europese richtlijn zegt, dat bij het tenonder gaan van een bank hoogstens 100.000 euro per rekening verzekerd moet zijn – dat bedrag krijgt men maximaal terug.

De veronderstelling dat iemand bij een bank meer dan 100.000 euro op een bankrekening heeft ondergebracht, getuigt van een minder goede kennis van het financieel beheer. Het zou lichtzinnig genoemd mogen worden, als daar bij de bank geen andere bestemming aan werd gegeven. Een staafje edelmetaal komt in gedachten. Dit kan men thuis in zijn dikke wandkluis bewaren.

Creditcard

De pers scoort mogelijk wel, waar het gebruik van credit-kaarten (VISA) wordt bedoeld. Wat, als je zo’n kaart in de geldautomaat steekt en er komt niets meer uit? Of je bank kan even niets contant meegeven? De Britse pers beweert nu, dat de Engelse regering dat dan wel even voorschiet. Op welke wijze werd evenwel niet onthuld.

Beter lijkt het ervoor te zorgen dat men in tijden van een crisis wat meer contant geld in huis bewaart en niet al teveel op een bankrekening laat staan. Elke dag gaan ‘pinnen’ om de boodschappen te betalen, is bovendien niet echt erg efficiënt.

Nieuwe munteenheid

Wat kan er gebeuren als een land een nieuwe munteenheid krijgt? Maakten we dat niet mee rond 2002, toen de Euro werd ingevoerd? Niemand ondervond daar grote moeilijkheden door. Dat was een lang voorbereide, zeer openbare onderneming. Het omgekeerde, als de Euro weer zou verdwijnen, gaat zeker niet zo gemakkelijk verlopen.

Een principieel verschil is, dat speculanten hun slag zouden kunnen slaan als een land de Euro-Zone gaat verlaten. Een belangrijke zorg voor alle Europese regeringen, niet speciaal die van Griekenland, Portugal, Italië of Spanje. Zo’n wisseling komt daarom onverwacht.

Om een verandering mogelijk te maken moeten banken nieuwe munten krijgen en dat duurt misschien een paar dagen. Daarom is het altijd goed genoeg cash in de knip te hebben om daarmee de week door te komen.

Communicatie

Bij een heel grote crisis, bijvoorbeeld als de sterren van de hemel vallen of als er opeens een vulkaan zou uitbarsten, blijkt communicatie het voornaamste probleem te zijn.

Het Amerikaanse Homeland bureau, dat dergelijke grote crises wil beperken, zegt dan ook dat goede afspraken met familieleden een eerste vereiste zijn. Een kaartje meedragen met belangrijke telefoonnummers en zelfs de vermelding van plaatsen waar men elkaar uiteindelijk zal ontmoeten als alles misloopt, wordt door dit bureau zeer aangeraden.

Men moet er in zo’n ernstig geval vanuit gaan, dat er geen telefoon meer mogelijk is en computers niet meer werken.

Voorraden

Wie met zorg naar de schommelende voorraden bij de supermarkten kijkt, kan zich rust verschaffen door een extra pakje rijst en busje koffie in te kopen.

Als de electriciteit uitvalt, is het hebben van wat kaarsen prettig. Het zijn die logische en eenvoudig te bedenken zaken, waarop men in tijden van onzekerheid acht moet slaan. Maak daarom een lijstje met zaken, waarvan men weet dat hun inkoop niet minstens een week kan worden uitgesteld. Wat batterijen voor een zaklamp zal iedereen wel achter de hand willen houden.

Men krijgt zo inzicht waar de schoen gaat wringen, als er ooit eens ‘iets’ zou gebeuren. Voorkomen is beter dan geen mogelijkheid meer hebben nog even snel een tekortkoming aan te vullen.

Wat in Griekenland of Spanje dreigt te gebeuren, kan evengoed in Nederland of Duitsland plaatsvinden. Het gaat niet om buitengewone risico’s voor buitenlanders, in tegendeel.

Zorgeloos en onbekommerd de dagen doorbrengen in Nederland is minstens even kortzichtig als hier in Spanje. Dat nu ligt waarschijnlijk verscholen achter de ietwat ludieke persberichten uit Engeland over vermeende reddingsplannen.

Bewust leven

Zo’n plan hebben we niet nodig, als wij bewust leven, ons informeren en ons niet gek laten maken door duizend-en-één berichten over de ondergang van deze wereld eind 2012. Als wij ons daarop goed voorbereiden, komt er morgen weer gewoon een prettige, nieuwe dag onder de warme Spaanse zon.

Bron: El País, Minbuza.nl, Prycewarner, Telegraph

Dit vind je misschien ook leuk