Compromís Valencia wil verkoop woningen aan buitenlanders beperken

door admin
Compromís Valencia wil verkoop woningen aan buitenlanders beperken

Hierin staat dat de verkoop van woningen aan buitenlanders gedurende drie jaar verboden moet worden, met enkele uitzonderingen. Deze maatregel is vergelijkbaar met wat er in Canada is gebeurd.

Valencia is niet de enige autonome gemeenschap in Spanje waarin wordt gesproken over het beperken van woningverkoop aan buitenlanders. Ook op de Balearen werd al voorgesteld om de verkoop van woningen aan niet-residenten te beperken. Verder kwamen ook lokale politici van Podemos op de Canarische Eilanden met een soortgelijk voorstel

Speculatie

Compromís Valencia zegt dat dit voorstel bedoeld is om speculatie tegen te gaan. Daarom roept de partij op tot een moratorium van 36 maanden vanaf de inwerkingtreding van de Woningwet op de verkoop van onroerend goed aan buitenlanders die geen Spaanse nationaliteit hebben vanaf een jaar voorafgaand aan de transactie.

Uitzonderingen

Er zijn echter wel enkele uitzonderingen op deze regel. Buitenlanders met een werkvergunning in Spanje van minstens drie jaar vóór de verkoop, ballingen of vluchtelingen en burgers met een geldige tijdelijke verblijfsvergunning van minstens vijf maanden vóór de verkoop zijn vrijgesteld van dit verbod. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat ze geen andere woning hebben gekocht. Ook instellingen die zich richten op het sociale gebruik van onroerend goed zijn vrijgesteld.

Controle op ‘aasgierfondsen’, speculatie en toeristische woningen

Compromís hoopt met deze maatregel de controle op ‘aasgierfondsen’, speculatie en toeristische appartementen te versterken. De Woningwet werd op 27 april goedgekeurd in het Congres en bevindt zich momenteel in de amendementenfase in de Senaat. Het is nog niet bekend of het amendement van Compromís zal worden aangenomen.

In Spanje wordt de term ‘aasgierfondsen’ specifiek gebruikt voor fondsen die vaak bankleningen kopen van mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Daarmee nemen ze de woning in eigendom over. Vervolgens proberen ze deze huizen met winst te verkopen, wat in sommige gevallen tot problemen kan leiden voor huurders of huiseigenaren die uit hun woning gezet worden.

Bekijk ook: Valencia verhoogt Plusvalia om speculatieve verkopen te beteugelen 

Verkoopverbod tegen EU-regels

De kans dat een dergelijk verbod er komt is klein. Eerder waarschuwde de centrale regering in Madrid het bestuur van de Balearen dat het zou ingaan tegen Europese regelgeving. Vervolgens werd dat bevestigd door de EU zelf. Artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verbiedt namelijk ten strengste beperkingen op het verkeer van kapitaal in verband met de verwerving van onroerend goed. Deze beperking kan alleen worden opgelegd om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of “dwingende redenen van algemeen belang erkend in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie”.

Dit vind je misschien ook leuk