Gezondheidswaarschuwing Spanje voor gevaarlijke stoffen in cosmetica

door admin
Gezondheidswaarschuwing Spanje voor gevaarlijke stoffen in cosmetica

De Organisatie van Consumenten en Gebruikers (OCU) heeft met name nikkel en formaldehyde gevonden, twee gevaarlijke stoffen vanwege hun relatie met respectievelijk allergieën en kanker. “In het laboratorium traceren we de aanwezigheid van 30 stoffen die schadelijk kunnen zijn, van zware metalen (lood, cadmium, nikkel, enz.) tot onzuiverheden afkomstig van aardolie.

Na analyse van 14 zwarte mascara’s met een volume-effect heeft de organisatie in drie ervan deze stoffen aangetroffen. Met name nikkel is “in buitensporige hoeveelheden” aangetroffen in het product Maxfactor Divine Lashes (8 delen per miljoen) en Deliplus Maxi Volume (6ppm), op de markt gebracht door Mercadona.

Nikkel

Nikkel is een onzuiverheid die meestal afkomstig is van de pigmenten van minerale oorsprong die in mascara’s worden gebruikt en die overgevoeligheid en allergieproblemen kan veroorzaken. Desondanks staat de cosmeticaverordening van de Europese Unie hun aanwezigheid als sporen toe, zolang ze niet opzettelijk zijn toegevoegd en wanneer er geen technische middelen zijn om ze te verwijderen. Ook als de fabrikanten geen aanwijzingen hebben dat hun product schade veroorzaakt, worden ze toegestaan.

Formaldehyde

Hetzelfde geldt voor formaldehyde, een stof die kan ontstaan ​​wanneer verschillende ingrediënten samenkomen en die als kankerverwekkend wordt beschouwd. Het Spaanse Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (AEMPS) legt uit dat het gebruik van formaldehyde in cosmetische producten sinds juni 2019 is verboden omdat het is opgenomen in bijlage II van Verordening 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad.

“Formaldehyde, een mogelijk kankerverwekkende stof die ook huidsensibiliseringsproblemen kan veroorzaken, is verboden in cosmetica. Het mag dus niet aanwezig zijn in deze producten. Toch stellen we op basis van de laatste wetenschappelijke adviezen een aanvaardbare limiet van 10 ppm (parts per miljoen)”, publiceert de OCU. Formaldehyde is volgens de OCU aangetroffen in een “hoge” hoeveelheid in het Chanel Le Volume-maskara met 12 ppm.

Klacht bij de Aemps

Om al deze redenen heeft de OCU verzocht om tussenkomst van het Spaanse Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (Aemps). OCU wil dat er wetgeving wordt ingevoerd die ten minste de maximaal toegestane hoeveelheden van deze stoffen reguleert. 

“Lakse regelgeving”

“Dit is een lakse regelgeving die de belangen van cosmeticabedrijven dient boven de veiligheid van burgers”, hekelt de consumentenorganisatie in de uitgegeven verklaring. In dezelfde analyse is ook geconstateerd dat de helft van de geanalyseerde maskers zonder verzegeling op de markt wordt gebracht, wat een gevaar vormt voor de consument, aangezien het een product is dat dichtbij het oog wordt aangebracht en maximale hygiëne vereist.

Dit vind je misschien ook leuk