Grote prijsverschillen tussen Spaanse regio’s voor autokeuring in Spanje

door admin
Grote prijsverschillen tussen Spaanse regio’s voor autokeuring in Spanje

Voor de verkeersveiligheid zijn verplichte autokeuringen ingevoerd. In Spanje breng je de auto voor de controle op technische en milieuaspecten naar een vestiging van de ITV (Inspección Técnica de Vehículos). Prijzen hiervoor zijn per regio vastgesteld.

De Spaanse consumentenbond FACUA heeft nu prijsverschillen in de tarieven die verschillende regio’s hanteren ontdekt tot bijna 167 procent voor keuring van benzine-aangedreven personenauto’s en 99 procent voor dieselvoertuigen.

De gemiddelde prijs van de ITV in de zeventien autonome regio’s is momenteel 34,69 euro voor personenauto’s op benzine (1,1% meer dan in 2020) en 41,68 euro voor auto’s die zijn uitgerust met een dieselmotor (1,7% meer dan het voorgaande jaar).

De analyse van de consumentenorganisatie omvat de ITV-tarieven voor personenauto’s, zowel diesel als benzine met katalysator (niet-gekatalyseerde auto’s zijn steeds minder aanwezig in het Spaanse wagenpark), evenals motorfietsen. De verzamelde prijzen zijn inclusief 21% btw (of 7% van de IGIC van de Canarische Eilanden, 9% van de IPSI van Ceuta en 4% van Melilla), maar niet het verkeerstarief, dat is vastgesteld op 4,14 euro voor alle inspecties.

Benzine

Ceuta is het gebied met het hoogste ITV-tarief voor benzineauto’s: 45,37 euro. Ze worden gevolgd door Baskenland (45,01 euro) en de regio Madrid, waar het gemiddelde van de onderzochte stations, die tarieven vaststellen zonder regionale regelgeving, 42,10 euro bedraagt.

De goedkoopste tarieven voor benzine-inspecties van personenauto’s worden gehanteerd in Mallorca (op de Balearen hangt het beheer af van elke eilandraad): 17,01 euro, Murcia (22,30 euro in het enige station dat rechtstreeks door de regionale overheid wordt geëxploiteerd, in de stad Alcantarilla), Andalusië (26,19 euro voor voertuigen van minder dan 1.600 kubieke centimeter en 35,40 euro in de rest) en Extremadura (in de stations beheerd door de overheid), met een tarief van 28,96 euro.

Diesel

Wat betreft de ITV-tarieven voor dieselauto’s, is de regio van Madrid het duurst, gemiddeld 57,63 euro. Dan volgt Ceuta met 53,81 euro en Murcia met 48,26 euro in de particuliere stations (vergeleken met de 30,90 euro in het enige openbare station in de regio, dat op de derde plaats staat van goedkoopste in deze categorie).

De laagste tarieven voor de ITV van dieselwagens zijn die van de openbare stations in Extremadura (28,96 euro), die van Andalusië voor auto’s van minder dan 1.600 cc. (30,79 euro), het enige openbare station in de gemeente Murcia (gelegen in Alcantarilla)met 30,90 euro en die in Mallorca, voor 30,92 euro.

motorfietsen

Het gemiddelde tarief voor het passeren van de ITV van een motorfiets in de zeventien autonome gemeenschappen is 20,13 euro (2,1% meer dan in 2020). In deze categorie bedraagt ​​het verschil tussen de duurste en de goedkoopste 261,8%. Zo heeft de (geprivatiseerde) keuring in de regio Madrid een tarief van 36,94 euro. Aan het andere uiterste, Mallorca, kost het passeren van de ITV 10,21 euro.

Evolutie van het tarief

Uit de ITV-analyse die FACUA dit jaar heeft uitgevoerd, blijkt dat de meeste tarieven (12 van de 20, dus 60%) zijn bevroren en geen variaties vertonen ten opzichte van 2020. De hoogste stijging deed zich voor in Navarra, waar de tarieven niet zijn veranderd sinds 2011, met 25,5% meer voor benzine-personenauto’s, 39,9% voor dieselauto’s en 50,4% voor motorfietsen.

Na Navarra was de op één na hoogste stijging in Madrid, zowel voor benzine-personenauto’s (2,2% meer) en diesel-personenauto’s (2,9% meer) en motorfietsen (1,7% meer). Extremadura staat op de derde plaats met een stijging van de tarieven (zowel in de overheidskantoren als die in privébeheer) van 1,0% in de drie soorten voertuigen.

In vijf autonome gemeenschappen daarentegen is er sprake van een daling van de tarieven, voornamelijk als gevolg van de actualisering van de prijzen naar de Consumentenprijsindex. Zo daalden ze in Castilla y León met 0,4%, in Cantabrië, Ceuta en Baskenland met 0,8% en in Galicië met 1,0%.

 

Opgemerkt moet worden dat het tarief van de Verkeersdienst Tráfico – dat samen met de kosten van de keuring moet worden betaald en niet is toegevoegd aan de prijzen in het onderzoek van FACUA – zeer licht is gestegen, van 4,10 euro in 2020 naar 4,14 in 2021.

Geprivatiseerde dienst in Madrid

De regio van Madrid is in absolute termen de duurste wat betreft de ITV voor dieselwagens. Deze regio heeft de dienst ITV geliberaliseerd en daarom worden de tarieven niet gereguleerd door de regionale overheidsadministratie.

Elk bedrijf rekent hier dus de prijzen die het passend acht, hoewel de meeste bedrijven op de in elk ITV-station gepubliceerde tarieven verschillende kortingen toepassen om te proberen meer klanten aan te trekken. Deze kortingen zijn door de FACUA vanwege hun heterogeniteit niet in aanmerking genomen in het onderzoek.

Volgens de tarieven die door elke ITV-dealer in Madrid zijn gepubliceerd, is de gemiddelde prijs van de inspectie 42,10 euro voor benzineauto’s (2,2% meer dan in 2020), een cijfer dat 21, 4% boven het Spaanse gemiddelde ligt, en 57,63 euro aan dieselauto’s. Wat 38,3% meer is dan het landelijk gemiddelde.

Verschillende tariefsystemen

Andalusië is de regio die een complexer tariefsysteem biedt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen voertuigen niet alleen op basis van het feit of ze door benzine- of dieselmotoren worden aangedraven, maar ook op basis van hun cilinderinhoud. Zo is het tarief 26,19 euro voor personenauto’s op benzine met motoren van minder dan 1.600 kubieke centimeter en 35,4 euro voor auto’s met een grotere cilinderinhoud. Bij dieselauto’s gebeurt iets soortgelijks. De Junta de Andalucía stelt een tarief vast van 30,79 euro voor auto’s van minder dan 1.600 kubieke centimeter en 40 euro voor de rest.

Het andere uiterste is Extremadura, waar er één tarief is voor alle voertuigen, ongeacht hun cilinderinhoud en of het benzine of diesel is. Iedereen betalt 28,96 euro (als het gaat om een ITV-station dat rechtstreeks door de regionale overheid wordt geëxploiteerd) of 35,04 euro (in het geval van stations die onder het concessieregime vallen).

Over het algemeen is het verschil groot met betrekking tot de manier waarop elke autonome gemeenschap haar eigen ITV-tarieven bepaalt. En dit ondanks het feit dat de keuringen worden gereguleerd door staatsvoorschriften. Het Koninklijk Besluit 920/2017 van 23 oktober, regelt de technische keuring van voertuigen door heel Spanje.

Dit vind je misschien ook leuk