RAE vindt taalgebruik autoriteiten niet seksistisch en verwerpt nota

door admin
RAE. alfabet, letters

De Real Academica Española (RAE) heeft in een verklaring de ‘Aanbevelingen voor een niet-seksistisch taalgebruik in de parlementaire administratie’ verworpen. Het Spaanse Congres keurde het document op 5 december unaniem goed.

In het document staat dat het generieke mannelijke moet worden vermeden omdat het niet inclusief is. Een van de aanbevelingen is om termen te gebruiken die geen geslachtsvariatie vertonen. Bijvoorbeeld: in plaats van ‘los funcionarios’  kies je voor het neutralere ‘ambtenaren’ of ‘funcionariado’. En ‘ el personal’ in plaats van ‘los empleados’. ‘El presidente wordt ‘ la presidencia’. Zo zijn er veel meer voorbeelden. De RAE, gevestigd in Madrid, verwerpt het voorstel idee in een nota.

Kritiek RAE

 “We hebben vaker betoogd dat het mannelijke geslacht inclusief is. Zowel in het Spaans als in andere vele andere talen. Dat is zo in een groot aantal contexten. Daarnaast hebben we ook in detail uitgelegd dat dit, wanneer dit niet het geval is, niet mag leiden tot de absurde conclusie dat taalgebruik nooit inclusief is. De RAE heeft bij talloze gelegenheden duidelijk gemaakt dat zij vindt dat vrouwen en mannen dezelfde rechten en plichten moeten hebben in democratische samenlevingen. Die gelijkheid hebben we nog niet bereikt, dat realiseren we ons”. Daarentegen ziet de RAE niet dat willekeurige morfologische, syntactische en lexicale opties hieraan bij zullen dragen. Niet in het Spaans, niet in andere Romaanse talen.

Democratische samenleving

Vervolgens wijst de RAE erop dat “samenlevingen waarin talen worden gesproken die de morfologische eigenschappen van gender op een andere manier organiseren” niet noodzakelijkerwijs “democratischer zijn dan de onze”.Ook uit de RAE kritiek op een deel van de subtekst van de gids. Daarin gaat men er van uit dat “het alledaagse taalgebruik van velen van de miljoenen Spaanstaligen over de hele wereld, inclusief die van de Spaanse parlementariërs zelf”, seksistisch zou zijn. Het door het Congres goedgekeurde document verwijst naar de parlementaire communicatie. De regels zijn niet van toepassing op “literaire of argumentatieve” teksten.

Twee opties volgens RAE

“Aan de ene kant is het denkbaar dat uitingen van zogenaamd seksistisch taalgebruik op mysterieuze wijze ophouden dat te zijn als ze niet in officiële teksten voorkomen. Maar een optie die nog zorgwekkender is, is om aan te nemen dat Spaanstaligen zich in seksistische taal mogen uitdrukken. Behalve wanneer ze de regering vertegenwoordigen of openbare toespraken schrijven. We vermoeden dat achter dit eigenaardige dilemma de impliciete wens schuilgaat om de afstand tussen de officiële en de echte wereld te vergroten”, stelt de RAE.

Conclusie RAE

In haar conclusie stelt de RAE dat taal niet vanuit de politieke sfeer kan worden gestuurd. “De RAE stelt dat veel grammaticaal en lexicaal gebruik van het Spaans van de autoriteiten niet seksistisch is. We bereiken geen democratische gelijkheid van mannen en vrouwen door de grammatica en het lexicon van de Spaanse taal kunstmatig te forceren. Wat wel helpt, zijn wetgevende maatregelen die leiden tot gelijke rechten, Net als het verbeteren van het onderwijs dat onze jongeren op school krijgen. We moeten op andere manieren werken aan een samenleving die deze waarden effectief weerspiegelt.”

Dit vind je misschien ook leuk