Wet op dierenwelzijn vanaf vrijdag in werking in Spanje

door admin
Wet op dierenwelzijn vanaf vrijdag in werking in Spanje

Het tentoonstellen van dieren in etalages, het kopen van dieren in fysieke winkels of via internet, circussen met dieren, hondengevechten is vanaf vrijdag 29 september verboden in Spanje. Dat geldt ook voor het laten inslapen van een dier, tenzij dit uit uiterste noodzaak en onder veterinair toezicht gebeurt.

De verplichting voor huisdiereigenaren tot het volgen van een cursus, een verplichte aansprakelijkheidsverzekering of identificatie met microchip uitgesteld.

‘Werkdieren’ vormen uitzondering

Ook gelden er uitzonderingen voor een aantal ‘werkdieren’. Dat zijn bijvoorbeeld politiehonden en jachthonden, valken en walvisachtigen die in dierentuinen en dolfinaria leven. De geit van het legioen is een opvallende uitzondering. Die mag op de nationale feestdag op 12 oktober gewoon paraderen. Ook de muilezel en de os in de levende kerststallen mogen blijven. Als werkdieren vallen ze buiten de norm.

Dat verandert als hun eigenaar, wanneer de dieren niet langer productief zijn, besluit om ze als huisdier in te schrijven in het dierenregister. Dit register is voorzien in de nieuwe wet, inschrijving wordt verplicht.

De regeling voor gevaarlijke honden verandert niet. Het voorstel was om niet langer te classificeren op basis van rassen met potentieel gevaar, maar om ze te beoordelen op basis van het karakter van elke hond.

Verplichtingen en verboden

Veterinaire bijstand wordt verplicht om het welzijn van het dier en de preventie en bestrijding van ziekten door hygiëne en vaccinatie te garanderen. Ook komt er een nieuw systeem van dieren- en fokkersregisters.

Alle gewervelde dieren moeten in ‘waardige’ omstandigheden leven die hun welzijn, rechten en gezonde ontwikkeling garanderen. Dieren die in kooien, aquaria of terraria leven moeten voldoende ruimte krijgen. De wet bepaalt echter dat de voorwaarden voor elke soort bij verordening zullen worden vastgesteld.

Bij het opvoeden van het dier mogen geen methoden worden gebruikt die lijden, angst of vrees veroorzaken. Het is verboden om ze in gesloten voertuigen te laten, bloot te stellen aan hitte of andere levensbedreigende omstandigheden. Elk dier moet een periodiek veterinair onderzoek ondergaan. Dit moet worden geregistreerd.

Is een dier gestolen of kwijtgeraakt, dan moeten de autoriteiten binnen 48 uur op de hoogte worden gebracht. Geen enkel dier mag onbeheerd worden achtergelaten gedurende maximaal drie dagen. Voor honden is dit maximaal 24 uur.

De nieuwe verordening maakt de eigenaar verantwoordelijk voor alle schade, letsel of overlast die hij veroorzaakt aan mensen, andere dieren of dingen, de openbare ruimte of de natuurlijke omgeving, en stelt een sanctiesysteem in.

Vanaf vrijdag is elke vorm van verwaarlozing en mishandeling, agressie of nalatigheid die lijden, fysieke of psychologische schade of de dood van de dieren veroorzaakt verboden. Dan gaat het om bijvoorbeeld om het los laten lopen van dieren, vooral in nationale parken, weidegebieden of andere beschermde natuurgebieden. Daar kunnen de dieren veel schade veroorzaken.

Geen dieren in shows, stierenvechten mag wel

Ook is het verboden om dieren te gebruiken in openbare shows, artistieke, toeristische of reclameactiviteiten die hun leed, pijn of lijden berokkenen. Stierenvechtshows zijn echter uitgesloten. Mechanische attracties of kermisdraaimolens en het gebruik van wilde dieren in circussen zijn ‘in ieder geval’ verboden. Dieren mogen ook niet worden gebruikt als lokmiddel, beloning, prijs, loterij of reclame.

Hondengevechten of het trainen of aanzetten van honden om andere dieren of mensen aan te vallen is verboden. Dat geldt ook voor het offeren van dieren, behalve onder gerechtvaardigde euthanasie door een dierenarts. Evenmin mag er enige vorm van verminking of permanente wijziging aan het lichaam worden uitgevoerd.

Evenmin mogen gewervelde dieren worden vastgebonden of zonder toezicht rondlopen.  Honden en katten mogen niet met regelmaat worden gehouden op terrassen, balkons, daken, opslagruimten, kelders, binnenplaatsen of in voertuigen. Ook mogen dieren niet worden vastgebonden aan rijdende motorvoertuigen.

Dieren mogen niet worden gevoerd met ingewanden, karkassen en ander afval van dieren die niet door de gezondheidscontroles zijn gekomen.

Genetische selectie die leidt tot ernstige veranderingen in de gezondheid van het dier wordt ook verboden.Net als het commercieel fokken van welke diersoort dan ook door fokkers die niet zijn geregistreerd. Honden, katten en fretten mogen niet worden verkocht in winkels in etalages worden gezet. Het is verboden om welke diersoort dan ook via internet te verkopen.

Vrije toegang openbare ruimte en instellingen

Zodra de verordening van kracht wordt, zullen gezelschapsdieren in vervoer, inrichtingen en openbare ruimten, in openbare en privé-inrichtingen, hotelaccommodaties, restaurants en bars binnenkomen. Dat geldt ook voor de toegang tot openbare gebouwen en lokalen, zorgcentra en opvangcentra.

Nieuwe activiteiten en organen

Er komt een lijst van wilde diersoorten die als huisdier mogen worden gehouden en een Staatsraad voor Dierenbescherming,

Er komen statistieken over dierenbescherming en een nationaal plan voor dierenbescherming. Hierin staan maatregelen om dierenmishandeling uit te bannen en het in de steek laten van dieren te verminderen.

Ook verplichting voor gemeenten

Gemeenten zijn verplicht om zwerfdieren en in de steek gelaten dieren gedurende 24 uur op te vangen. Ze moeten de dieren onderbrengen in een dierenbeschermingscentrum, hetzij hun eigen centrum of via overeenkomsten met particuliere instanties. Openbare dierenbeschermingscentra moeten honden, katten en fretten die bij deze centra aankomen steriliseren.

Lees ook: Nog geen verplichte verzekering en cursussen voor hondenbezitters in Spanje  

Dit vind je misschien ook leuk