De toezeggingen van Pedro Sánchez voor zijn nieuwe regeringstermijn

door admin
De toezeggingen van Pedro Sánchez voor zijn nieuwe regeringstermijn

De waarnemend president van de regering en leider van de PSOE, Pedro Sánchez, schetste woensdag de acht belangrijkste verplichtingen van de zijn coalitie voor de komende regeringsperiode. Dat deed hij tijdens zijn eerste toespraak in het investituurdebat. Sánchez verdedigde deze coalitieregering als de ‘enige muur’ tegen extreemrechts in Spanje. Dit zjin de acht toezeggingen. 

 

1. Zorg voor meer en betere banen

Een nieuw Arbeidersstatuut, dat bij wet garandeert dat het interprofessioneel minimumloon elk jaar blijft stijgen om op 60% van het gemiddelde loon te blijven.

Verkort de werkdag tot 37,5 uur per week, en zorg voor prikkels voor bedrijven om flexibelere werktijden aan te bieden en telewerken waar mogelijk te bevorderen.

2. Verhoging van de koopkracht

Verlenging van de BTW-verlaging op voeding tot juni 2024.

Verhoging van de gemiddelde inkomensgrens, van de huidige 30.000 euro naar 38.000 euro, zodat meer gezinnen kunnen profiteren van de geldende hypotheekaftrekmaatregel.

Gratis openbaar vervoer voor alle minderjarigen en jongeren en werklozen vanaf 1 januari.

3. Versterking van de verzorgingsstaat

Implementatie, samen met de autonome overheden die dat wensen, van een plan om de wachtlijsten drastisch terug te dringen.

Versterking van de eerstelijnszorg, uitbreiding van het portfolio van openbare diensten met orale en oogheelkundige behandelingen voor jongeren.

Staatspact voor geestelijke gezondheid dat het aantal psychologen en psychiaters in openbare centra zal vergroten en de wachttijden zal verkorten.

Verbetering van de omstandigheden en opleiding van leraren, uitbreiding van de eethulp en de beschikbaarheid van buitenschoolse onderwijsactiviteiten, verhoging van het aantal beurzen en verlaging van de prijs van de lesgelden.

Verhoging van de financiering van onderzoekscentra, bevordering van publiek-private samenwerking op het gebied van O&O&i, verbetering van de arbeidsomstandigheden voor wetenschappers.

Goedkeuring van een wet op culturele rechten, die de toegang tot cultuur voor alle mensen en alle gebieden zal garanderen, verhoogde hulp aan makers en instandhouding van de Culturele Jeugdbonus.

Herwaardering van pensioenen in overeenstemming met de CPI en verhoging van de middelen die aan afhankelijkheid worden toegewezen. Jaarlijkse injectie van 5.000 miljoen in het reservefonds.

Versterking van het minimum leefbaar inkomen, vereenvoudiging van de toegangseisen.Vereenvoudiging van administratieve procedures.

Nieuw model van persoonlijke aandacht voor burgers, met flexibele uren en zonder verplichte afspraak. Leg bij wet een maximum van 30 dagen vast voor het ontvangen van uitkeringen, zoals afhankelijkheidssteun.

Het terugdringen van het overheidstekort, het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar bestuur, het bestrijden van de ondergrondse economie, het verbreden van onze belastinggrondslagen, het vergroten van de progressiviteit van de personenbelasting en het garanderen van een effectieve minimumbelasting van 15% in de vennootschapsbelasting.

Verbeterde toegang tot huisvesting: verhoging van de huurbonus; het creëren van een reeks garanties en het mogelijk maken van betaalbare huur voor 183.000 openbare woningen. Steun aan verhuurders om huizen te renoveren en te moderniseren, met een juridisch kader dat hen beschermt en met fiscale prikkels om ze te verhuren..

4. De bevordering van de ecologische transitie

Spanje wil de ecologische transitie bevorderen door een grotere inzet van hernieuwbare energiebronnen, de heroprichting van de Nationale Energiecommissie en meer inspanningen om de droogte te bestrijden. 

5. Blijven van wereldwijde maatstaf op gebied van gelijkheid

De plannen om gendergelijkheid te bevorderen, geweld tegen vrouwen aan te pakken, en gelijke kansen in het onderwijs te verzekeren, weerspiegelen de ambitie van Spanje om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van sociale gelijkheid. De regering wil ook optreden tegen seksueel misbruik van minderjarigen, met name binnen de Kerk.  

6. Verkleinen van regionale verschillen

De belofte om schulden van autonome regio’s over te nemen, is een belangrijke stap in het versterken van de territoriale cohesie en het verminderen van economische ongelijkheden tussen verschillende delen van het land.

7. Breng de reünieagenda vooruit

De amnestie voor deelnemers aan het Catalaanse onafhankelijkheidsproces is een controversiële maar mogelijk verzoenende stap in de richting van nationale eenheid.

8. Europa

Sánchez’s visie op Spanje als een leidende kracht in Europa onderstreept zijn wens om de rol van het land op het internationale toneel te versterken.

Dit vind je misschien ook leuk