Deze Spaanse stad is voorgedragen voor de internationale tentoonstelling 2027

door admin
Deze Spaanse stad is voorgedragen voor de internationale tentoonstelling 2027

De uitverkoren stad is Málaga. Het door Malaga voorgestelde thema, “Het stedelijke tijdperk: naar de duurzame stad”, zal concurreren met de genoemde vier andere kandidaten. De kandidatuur van Málaga is al ingediend en de presentatie vond plaats op 9 juni in het hoofdkantoor van de International Exhibition Office in Parijs. 

De leiding was in handen van de ambassadeur Juan José Escobar, met een speciale missie voor de Expo Málaga. Hij werd vergezeld door Javier Burgos, vertegenwoordiger van Spanje en economisch en commercieel adviseur van de Ambassade van Spanje in Parijs. Ook Jeróniomo Blasco, de algemeen directeur voor Expo 2027 in Malaga van de gemeenteraad van Málaga, maakte zijn opwachting.

Expo Málaga 2027 wordt een gespecialiseerde tentoonstelling die lijkt op die van Zaragoza in 2008. Het evenement zal niet zo universeel zijn als die in 1992 in Sevilla werd gehouden. 

De Spaanse kandidatuur wordt ondersteund door een dossier van 265 pagina’s met een beschrijving van de stad, het thema, de Expo-ruimte, de uren en een inschatting van het nut van de Expo na de viering ervan. Bovendien zijn schattingen gemaakt van de bezoekersaantallen en de economische impact op de stad en de regio.

Naar de duurzame stad

Het gekozen thema is “Het stedelijke tijdperk: naar de duurzame stad”. Het draait om demografische groei en de vestiging van een groot deel van de wereldbevolking in steden en de gevolgen daarvan.

Evenementen met grote internationale impact

Als Málaga wordt gekozen, vindt de Expo plaats van 5 juni tot 5 september in 2027. Het zou een grote internationale impact hebben. Dat blijkt uit de verzamelde gegevens van de laatste drie Expo’s. Allereerst was er de Expo Zargoza in 2008 met als thema ‘Water en duurzame ontwikkeling’. Hier namen 108 landen aan deel en er kwamen 5,6 miljoen bezoekers op af.

De Expo Yeosu 2012 (Zuid-Korea) had als thema: ‘Voor levende oceanen en kusten’ en trok 103 deelnemende landen en 8,2 miljoen bezoekers.

Tot slot, de Expo Astana 2017 (Kazachstan) met als thema ‘De energie van de toekomst’, kon rekenen op 137 deelnemende landen en 3,9 miljoen bezoekers.

Locatie

Het perceel waarop Expo 2027 Malaga zou plaatsvinden, heeft strikt genomen een oppervlakte van 250.000 m2 en is gelegen in de wijk Buenavista (wijk Campanillas), in het westen van de stad.

Het thema

Het stedelijk tijdperk: op weg naar de duurzame stad’ is een voorstel voor reflectie over een van de belangrijkste uitdagingen waarmee de hedendaagse samenleving op middellange en lange termijn wordt geconfronteerd: bevolkingsgroei en stedelijke ontwikkeling verenigbaar maken met de bescherming van het milieu en het toepassen van innovatieve oplossingen die een verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners van steden garanderen.

Het thema linkt en heeft als achtergrond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN voor 2030. De volgende doelstellingen worden daarin uitgelicht:

  • Het ontwikkelen van veerkrachtige infrastructuren
  • Het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie
  • Het stimuleren van innovatie 
  • Steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken 
  • Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen
  • Dringend actie ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden 
  • Instandhouding en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen om duurzame ontwikkeling te bereiken
  • Het duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen te beschermen, te herstellen en te bevorderen
  • Bossen duurzaam te beheren, woestijnvorming te bestrijden en de aantasting van de aarde een halt toe te roepen
  • Het verlies van biologische diversiteit tegen te gaan. 

 

Het idee is dat Expo Málaga 2027 de uitwisseling van kennis, ervaringen en zeer diverse oplossingen mogelijk maken om van steden vriendelijke woon- en coëxistentieomgevingen te maken.

Voor Málaga is gekozen omdat de stad een ongekende transformatie
heeft ondergaan, gericht op innovatie en cultuur met een sterke toewijding aan duurzaamheid. Dat maakt de Zuid-Spaanse stad tot een ideale kandidaat om een Expo te organiseren. De hoop is dat tijdens die Expo oplossingen worden gevonden om de uitdagingen aan te gaan waar steden van nu voor staan. 

Dit vind je misschien ook leuk