Duizenden zorgprofessionals in regio Valencia opgeroepen tot staking

door admin
Duizenden zorgprofessionals in regio Valencia opgeroepen tot staking

Het uitblijven van een overeenstemming tussen de vakbonden en het regionale ministerie van Volksgezondheid vormt hiertoe de aanleiding. De stakingen zullen in april en mei worden herhaald als er niet eerder overeenstemming is bereikt. De staking is maandag begonnen en het gaat om de eerste staking voor de regio in 20 jaar tijd, zowel in de eerstelijnszorg als in de gespecialiseerde zorg. 

Bekijk ook: Honderdduizenden de straat op in Madrid voor publieke gezondheidszorg

De onderhandelingen werden gevoerd tussen het ministerie en de vakbonden, met name met de Medische Unie (CESM). Deze organisatie bleef standvastig oproepen tot het protest, met de steun van verschillende andere beroepsorganisaties.

Ondertussen beschuldigt Volksgezondheid de Medische Unie ervan de gesprekken eenzijdig te hebben verbroken. Het ministerie is van mening dat er geen redenen zijn om tot deze extreme mobilisatie te komen. In de provincie Alicante worden zo’n 10.000 zorgprofessionals opgeroepen om deze staking te steunen. Deze zal op 3 april en 8 mei worden herhaald als er vooraf geen akkoord is. Afgelopen vrijdag werden de laatste pogingen gedaan om de staking van maandag te voorkomen. Deze onderhandelingen konden echter niet leiden tot een stopzetting van de oproep voor de eerste stakingsdag.

Wel is het ministerie optimistisch over het bereiken van een akkoord met de vakbonden de komende week. Dat zou kunnen betekenen dat de geplande protesten voor de komende maanden afgelast worden.

Personeel onder grote spanning

Het gaat erom dat zorgprofessionals betere arbeidsomstandigheden willen met een werkweek van 35 uur. Er zijn verschillende en zeer uiteenlopende factoren die ertoe leiden dat het gezondheidssysteem is verlechterd en het personeel onder grote spanning staat. 

De pandemie heeft een enorme klap uitgedeeld en de situatie verergerd, maar de problemen waren er al. Als gevolg van grote bezuinigingen na de financiële crisis die in 2008 begon is er een structureel tekort aan personeel. Dat geeft het personeel dat er nog wel is extra werkdruk. Daarbij komen de lange wachtlijsten en de verzadiging van de eerstelijnszorg. Ook bestaat het toenemende probleem van zorgprofessionals die op zoek gaan naar werk in andere autonome regio’s of zelfs in het buitenland, op zoek naar een beter bestaan.

Volgens het CESM, gesteund door de Valenciaanse Vereniging voor Gezins- en Gemeenschapsgeneeskunde, die van Kindergeneeskunde, het Eerstelijnszorgforum en het College van Artsen van Alicante, is het stelsel zoals dat tot nu toe bekend was, ingestort. Hierdoor is een heroverweging van alle bepalende factoren dringend nodig om het weer op de rails te krijgen.

Beschikbaarheid van zorg

Het ministerie van Volksgezondheid gaf vrijdag aan dat het blijft inzetten op onderhandeling en dialoog om gezamenlijk vooruitgang te boeken bij maatregelen ter versterking van het zorgsysteem en de werkomstandigheden van verpleegkundigen, artsen en specialisten.

Minister Miguel Mínguez verklaarde tegen de regionale pers dat de staking geen grond heeft omdat “sommige van de eisen die CESM stelt, al zijn voldaan”. Volgens Mínguez liep de regio “voorop met het aannemen van  de mensen die ze al had in het covid-tijdperk, door deze plaatsen structureel in het systeem op te nemen. Hij wees erop dat “we een daling beginnen te zien in de wachtlijsten voor chirurgische ingrepen”, waarop in januari 87 personen stonden. De minister roept in dit verband op tot geduld omdat de effecten van het beleid “even duren”. 

Bekijk ook: Ineenstorting eerstelijnszorg en SEH in Spanje dreigt

De regiomanager is ook optimistisch over het bereiken van een akkoord om te voorkomen dat de agenda van de eerstelijnsartsen verzadigd raakt. Het ministerie wil een maximum van 35 patiënten per dag vaststellen, terwijl het CESM maximaal 28 eist. Mínguez verzekert dat “tussen de 75 en 80%” van de professionals al minder dan 36 patiënten per dag ziet. Wel geeft hij toe dat in de rest van de gevallen die grens wordt overschreden. Daarom moet er hard gewerkt worden om dit in de toekomst niet meer te laten gebeuren. 

Dit vind je misschien ook leuk