Een bijzonder soort toerisme groeit in Spanje

door admin
Een bijzonder soort toerisme groeit in Spanje

Steeds meer mensen willen weten hoe het leven was voor gedetineerden. Daarom bezoeken ze graag een in onbruik geraakte gevangenis. Volgens een recent rapport blijft het gevangenistoerisme in Spanje groeien.

Het rapport is gemaakt door de Universitat Oberta de Catalunya (UOC). In de conclusies wordt het succes van dit soort toerisme blootgelegd. Hierbij gebruikt het als voorbeeld de La Model-gevangenis in Barcelona. Deze is sinds de sluiting in 2018 door meer dan 154.000 toeristen bezocht.

In de La Model-gevangenis in Barcelona, die meelift op de groeiende trend van het gevangenistoerisme, kunnen bezoekers één uur lang gratis door de gangen van de gevangenis lopen. Ze mogen ook de cellen bezoeken en zien hoe het dagelijkse leven van de gevangenen eruit zag. 

Waarom willen toeristen een gevangenis bezoeken?

José R. Ubieto, hoogleraar psychologie aan de UOC, heeft de drie belangrijkste redenen benadrukt waarom hij denkt dat toeristen deze centra willen bezoeken. In de eerste plaats willen “de meeste toeristen tijdens het bezoek een beetje over de geschiedenis leren”. Er zijn volgens hem ook toeristen die uit “morbide nieuwsgierigheid” komen om scenario’s van menselijk lijden te zien. Weer anderen volgen de trend en delen hun ‘bijzondere’ ervaring graag op hun sociale netwerken. 

Het negatieve deel

Voor sommige bezoekers bestaat er echter ook een risico. Het kan zijn dat een gevangenisbezoek een toename veroorzaakt van bepaalde pathologie die ze al hebben ontwikkeld. Ubieto bevestigt dit en beweert dat “het voor enkelen een reeds bestaand pathologische waanidee kan voeden (psychopathische mensen die deze ruimtes bezoeken als toevluchtsoorden voor hun geesten)”.

Een wereldwijd fenomeen

Deze trend is niet alleen in opkomst in Spanje. De gevangenis van Alcatraz (Californië) ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers. De gevangenis van Karosta (Letland) wordt jaarlijks door 30.000 nieuwsgierigen bezocht. Deze heeft ook het “extreme night”-pakket. Voor 17 euro – en met voorafgaande ondertekende toestemming – wordt de bezoeker hetzelfde behandeld als de gevangene. Met gedwongen push-ups, rondjes rennen rond de patio, om middernacht wakker worden enzovoort. 

Naast de gevangenis in Barcelona zijn in Spanje ook de Cárcel del Broto in Huesca, die van Valdenoceda in burgos, Pedraza in Segovia en El Fuerte de San Cristóbal in Navarra te bezoeken. Een bekend voorbeeld in Nederland is het gevangenismuseum in Veenhuizen. 

Dit vind je misschien ook leuk