Er leven weer bizons in Spanje

door admin
EUropese bizon

Spanje maakt aanzienlijke vorderingen in het behoud van de Europese bizon (Bison bonasus). Dat is positief, want de soort staat op de rand van uitsterven.

De Europese bizon, ook bekend als de wisent, is een soort die ooit wijdverspreid was over Europa. Het dier leefde van Spanje tot aan de Oeral en van Zweden tot de Balkan. Het is het grootste landzoogdier van het continent en speelt een cruciale rol in de biodiversiteit van de ecosystemen waarin het leeft. Door zijn graasgedrag draagt de Europese bizon bij aan het behoud van open landschappen. Het bevordert bovendien de biodiversiteit door verschillende plantensoorten ruimte te geven om te groeien.

Lees ook: Spanje wordt ‘herbevolkt’ met 47 miljoen Iberische bijen

Het Europese Centrum voor de Conservatie van de Bizon (EBCC) heeft onlangs twee kuddes in Spanje geïntroduceerd. Deze bestaan uit achttien exemplaren en ze leven nu op een jachtlandgoed in de uitlopers van de Montes de Toledo, in Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). Het initiatief markeert een belangrijke stap in het behoud van deze emblematische soort.

Nieuwe kuddes in Ciudad Real

De introductie van deze nieuwe kuddes is gebeurd op initiatief van een privé-eigenaar die zowel de soort wil behouden als de degradatie van het landgoed door hoge concentraties herten wilde tegengaan. De bizons spelen een cruciale rol in het herstel van natuurlijke processen in het ecosysteem door hun begrazing en bemesting. Dat leidt tot de groei van gras dat gunstig is voor andere dieren en de natuurlijke bemesting van de bodem bevordert.

Groeiende populatie

Sinds de eerste vrijlating van bizons op dit landgoed in mei 2023, is de populatie gegroeid tot 171 exemplaren. Deze zijn verdeeld over 16 fokcentra in Spanje. De toename is een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen de uitsterving van de Europese bizon. Het EBCC, een internationaal netwerk van fokkers uit verschillende Europese landen, coördineert de herintroducties en het beheer van kuddes zowel in gevangenschap als in het wild.

Internationale inspanningen

In heel Europa zijn er ongeveer 9.500 Europese bizons. Daarvan leven er ongeveer 1.800 in gevangenschap, bijna 500 in semi-vrijheid, en 7.300 in het wild. Het project om de bizon te herintroduceren wekt veel belangstelling. Meerdere landgoederen zijn geïnteresseerd in deelname, zowel voor het verbeteren van hun terreinen als voor het potentieel van ecotoerisme. Het EBCC evalueert momenteel zeven nieuwe projecten.

Lees ook: Kudde wilde paarden blaast nieuw leven in het ontvolkte Spanje

Dit vind je misschien ook leuk