Dit kun je doen om ‘aanvallen’ van orka’s te voorkomen

door Elize van Loon
orka's

Met de komst van mooi weer, goede zeeën en de wens om te gaan zeilen, keert ook een fenomeen terug dat in de afgelopen jaren voor ophef heeft gezorgd terug tussen de Golf van Cádiz en de Straat van Gibraltar. Het gaat om de ontmoetingen tussen orka’s en jachten, zeilboten en andere soorten vaartuigen. Deze ‘aanvallen’ van orka’s hebben vaak materiële schade en risico’s voor de veiligheid van mens en dier als gevolg.

Vorig jaar veroorzaakte de Gladis-orka’sen haar groep meer dan vijftig incidenten in de wateren voor Cádiz. Ook deze week was het weer raak. De Spaanse regering heeft voor de zomer begint aanbevelingen gedaan om ontmoetingen tussen orka’s en boten te vermijden of tot een minimum te beperken.

Kans op ontmoeting het grootst van april tot augustus 

Allereerst raadt ze aan om tot augustus niet tussen de Golf van Cádiz en de Straat van Gibraltar te varen. De kans om deze walvisachtigen tegen te komen is het grootst van april tot augustus.

Als het toch gebeurt, is het het beste om niet te stoppen. En om door te varen richting de kust en de dieren niet te verstoren, beschadigen of doden, zoals vorig jaar gebeurde door de bemanning van een zeilboot, die op een groep orka’s schoot.

Krachtenbundeling ministeries

Om meer aanvaringen te voorkomen, of risico’s te beperken, hebben de ministeries van Ecologische Transitie en Transport hun krachten gebundeld om een lijst met aanbevelingen voor zeilers op te stellen. Deze gelden het hele jaar, maar worden urgenter tussen de maanden april en augustus, wanneer er een “grote kans” is om orka’s tegen te komen en in het gebied tussen de Golf van Cádiz en de Straat van Gibraltar.

Tips bij ‘aanvallen’ van orka’s

In het algemeen, en om een aanvaring te voorkomen, is het eerste advies om tijdens deze maanden niet in dit gebied te varen. Wie toch vaart, moet dat “zo dicht mogelijk” bij de kust doen.

Als er sprake is van “interactie” met een orka, stop de boot dan niet – of deze nu gemotoriseerd of varend is – en vaar in de richting van de kust, in ondieper water.

Zoek ook op de boot een veilige plek, voor meer bescherming en om verwondingen en van boord vallen te voorkomen. Daarnaast is het raadzaam om geen pogingen te ondernemen om walvisachtigen af te schrikken die hen “dood, schade, verstoring of ongemak” zouden kunnen veroorzaken.

Tot slot raden de ministeries aan om de waarneming of interactie te melden aan het dichtstbijzijnde reddingscoördinatiecentrum via VHF-kanaal 16 of werkkanaal. Op voorwaarde dat het geen gevaar oplevert voor de bemanning, raden ze ook aan om foto’s van de “betrokken” orka te maken en naar het reddingscentrum te sturen voor een betere registratie en identificatie.

Het zijn geen aanvallen van orka’s, het is spelen

Deze aanbevelingen zijn het resultaat van overleg tussen experts van de twee ministeries, die ook concludeerden dat interacties tussen orka’s en boten “niet agressief” zijn. Vaak gaat het om “speel- of socialisatiegedrag”. Daarom vinden ze het ongepast en ongegrond om te spreken van een “aanval”. Ze vragen dan ook om deze term niet te gebruiken.

Orka’s in het gebied zijn beschermd

De populatie orka’s in de Straat van Gibraltar en de Golf van Cádiz is geclassificeerd als kwetsbaar, is beschermd. en het is verboden om ze te doden, vangen, achtervolgen of verstoren.

De regering herinnert eraan dat er een wet uit 2007 is voor hun bescherming die, naast andere beschermende maatregelen, verbiedt om ze te benaderen met een boot op minder dan 60 meter. Ook mag je ze niet voeren of voedsel, drank, afval of andere voorwerpen of stoffen naar ze gooien. Het maken van harde geluiden om proberen de orka’s  aan te trekken of weg te jagen, inclusief het uitzenden van geluiden onder water, is ook niet toegestaan.

Dit vind je misschien ook leuk