Wijnconsumptie in Spanje blijft stijgen in 2022

door admin
Wijnconsumptie in Spanje blijft stijgen in 2022

Volgens het laatste economische verslag van de organisatie Interprofesional del Vino de España (OIVE), met gegevens vanaf mei 2022, lijkt de wijnconsumptie in Spanje zich in 2022 te stabiliseren.

In het verslag wordt erop gewezen dat de wijnconsumptie in Spanje in mei 2022 met 11,1% is gestegen tot 10,44 miljoen hectoliter. In februari 2022 was er sprake van een piek in de groei (+20,8%), daarna is het groeitempo iets vertraagd. Deze stagnatie valt samen met het begin van een periode van grote commerciële onzekerheid als gevolg van factoren als de stijging van de energie- en brandstofprijzen en de vervoers- en bevoorradingscrisis, die tot een sterke wereldwijde inflatie hebben geleid. 

Zoals in het verslag wordt geanalyseerd, steeg het verbruik in de laatste 5 maanden van 2021 en begon 2022 met een goede groei in januari en februari, gevolgd door enkele maanden van schommelingen. Het verbruik in 2022 daalde in maart, steeg in april en daalde weer in mei.

Stijging in horeca, daling in detailhandel

Volgens de gegevens van onderzoeksbureau Nielsen IQ over de maanden april-mei 22 is de wijnconsumptie in de horecasector met 40,8% gestegen en in de detailhandel met 6,6% gedaald. In ieder geval is de winst in de horeca groter dan het verlies in de detailhandel, want volgens Nielsen IQ is de totale consumptie +4,9% gestegen. In waarde stegen de uitgaven voor wijn in de horeca met +47,8%, terwijl de uitgaven voor voedingsmiddelen met -2,9% daalden. 

Prijsstijging 

Volgens het bureau was de groei van de wijnverkoop in Spanje groter in termen van waarde (+13,0%) dan in volume (+4,9%), aangezien de gemiddelde prijs met +7,7% is gestegen. Daarbij moeten we rekening houden met het feit dat het inflatiepeil in Spanje het hoogste is van de afgelopen 35 jaar. Als we de inflatiecijfers zouden verdisconteren, zou de tendens aanzienlijk veranderen en zou de wijnconsumptie in Spanje juist iets meer toenemen in volume dan in waarde, met licht dalende prijzen. 

Kijkend naar de totale waarde, dan zou de groei in de horeca lager zijn en de daling in de detailhandel scherper, met prijzen die over het algemeen lager zijn in beide kanalen. Een schril contrast met de analyse op basis van de huidige waarden. 

Deze categorieën scoren het best 

Wereldwijd hebben alle productcategorieën de trend aanzienlijk zien verbeteren ten opzichte van de vorige perioden. In de categorieën die al groeien, stijgt de groei en in de categorieën die dalen, wordt het verlies kleiner. Op jaarbasis presteren mousserende wijnen, wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en wijnen met een beschermde geografische aanduiding (BGA), de categorieën met hogere prijzen dan de rest, het best in Spanje.

Dit vind je misschien ook leuk