Brussel dreigt met sancties tegen Spanje wegens wanbeleid Doñana

door admin
Brussel dreigt met sancties tegen Spanje wegens wanbeleid Doñana

In de ogen van de Europese Commissie pleegt de regionale regering daarmee een “flagrante schending” van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Die vereist de bescherming van dit natuurreservaat vanwege de onschatbare ecologische waarde ervan. In het gebied overwinteren en broeden jaarlijks miljoenen trekvogels. 

Brief van EC naar Spaanse regering

Algemeen directeur Milieu van de Europese Commissie, Florika Fink-Hooijer, heeft een brief gestuurd aan de Spaanse regering. Hierin staat het verzoek om binnen maximaal een maand te verduidelijken hoe zij ervoor hebben gezorgd dat het irrigatieverbeteringsplan in de Corona Norte de Doñana geen nadelige gevolgen zal hebben in de beschermde gebieden van het park.

In de brief wijst Fink-Hooijer erop dat al in januari 2022 de “bezorgdheid en verbazing” van de EC zijn overgebracht over het risico van een soortgelijk voorstel dat indruiste tegen het arrest van het Hof van Justitie en dat nog steeds niet wordt nageleefd. 

Meer controle nodig

Florika Fink-Hooijer verdedigt maatregelen zoals meer controle en inspectie die zorgen voor de sluiting en afsluiting van alle illegale putten die in de omgeving van het park blijven bestaan. Ze stelt zelfs voor om via het Recovery and Resilience-mechanisme projecten te financieren voor digitalisering en het meten van wateronttrekkingen in Doñana.

“Flagrante schending”

“Als de behandeling van dit voorstel zo voorspoedig verloopt als de regioregering heeft aangekondigd, zou dat een flagrante schending van de bepalingen van het arrest van het Hof van Justitie opleveren”, zo staat te lezen in de brief. Verder wordt daarin ook verwezen naar het nieuwe wetsvoorstel dat op 3 maart is ingediend voor het parlement van Andalusië en dat voorziet in de uitbreiding van irrigatie in de omgeving van het nationale park.

Nieuw hoger beroep bij het Hof van Justitie van de EU

In de brief wordt gewaarschuwd met “het nemen van alle noodzakelijke maatregelen, met inbegrip van het instellen van een nieuw beroep bij het Hof van Justitie”. In dit beroep zou zij vragen om een boete op te leggen voor herhaalde niet-naleving. Ook wordt aangedrongen op executie om de natuurlijke waarden van Doñana te beschermen.

De goedkeuring van het wetsvoorstel van de Partido Popular van 3 maart zou de “situatie van de watermassa’s en de beschermde gebieden van Doñana aanzienlijk verslechteren”. De EU stelt dat de aanhoudende overexploitatie van de watervoerende laag de levensvatbaarheid van de economische activiteit in de regio, met name geïrrigeerde gewassen, “ernstig bedreigt”.

Nationaal park Doñana

Doñana National Park ligt in het zuidwesten van Spanje en is een van de belangrijkste waterrijke reservaten van Europa. Het is gelegen aan de monding van Guadalquivir en omvat een breed scala aan habitats, waaronder zandduinen, moerassen, lagunes en bossen.

Doñana is ecologisch ongelooflijk belangrijk omdat het een belangrijke tussenstop is voor miljoenen trekvogels tussen Europa en Afrika. Het biedt ook een cruciaal broedgebied voor verschillende bedreigde diersoorten, waaronder de Iberische lynx en de Spaanse keizerarend. De wetlands in Doñana fungeren als een natuurlijk filter, verbeteren de waterkwaliteit en reguleren de waterstroom in de rivier de Guadalquivir.

Helaas wordt Doñana met veel bedreigingen geconfronteerd, waaronder verlies van leefgebied, overmatig gebruik van grondwater en vervuiling door nabijgelegen landbouw. 

Bekijk ook: Situatie in Zuid-Spaans natuurpark Doñana is dramatisch volgens SEO Birdlife

Dit vind je misschien ook leuk