Europese Commissie vraagt Spanje om belastingregels voor niet-residenten aan te passen

door admin
belastingregels niet-residenten Europese Commissie

De Europese Commissie heeft Spanje formeel verzocht om zijn belastingregels met betrekking tot vermogenswinsten voor niet-residenten te wijzigen.

Dit verzoek is gebaseerd op het feit dat de huidige regels niet in overeenstemming zijn met de vrije kapitaalbeweging zoals vastgelegd in artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Huidige situatie

Momenteel hebben belastingplichtigen die in Spanje wonen, de mogelijkheid om de belasting over vermogenswinsten, verkregen uit de verkoop van activa, te betalen op het moment dat de winst wordt gerealiseerd of om de betaling uit te stellen en deze gespreid te betalen over een periode van meer dan een jaar. Dit geldt echter niet voor niet-residenten. Niet-residenten moeten de belasting over hun vermogenswinsten onmiddellijk betalen op het moment van de overdracht van de activa, zonder de mogelijkheid tot uitstel.

Inbreukprocedure

De Europese Commissie heeft op 2 december 2021 een inbreukprocedure tegen Spanje ingeleid door een formele kennisgeving te sturen. Omdat Spanje zijn wetgeving niet aanpaste aan de EU-vereisten, heeft de Commissie nu besloten om een met redenen omkleed advies aan Spanje te sturen. Dit is een formeel verzoek aan Spanje om zijn wetgeving binnen twee maanden aan te passen. Als Spanje hier niet aan voldoet, kan de Commissie besluiten de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Gevolgen voor niet-residenten

Voor niet-residenten betekent dit dat zij momenteel in een nadeligere positie verkeren ten opzichte van Spaanse residenten wanneer zij activa in Spanje verkopen en de betaling in termijnen ontvangen. De huidige regels kunnen als discriminerend worden beschouwd, omdat ze niet-residenten benadelen ten opzichte van residenten in Spanje.

Volgende stappen

Spanje heeft nu twee maanden de tijd om te reageren en de nodige maatregelen te nemen om zijn wetgeving in overeenstemming te brengen met het EU-recht. Als Spanje dit niet doet, kan de zaak worden doorverwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat kan leiden tot juridische en mogelijk financiële consequenties voor Spanje.

Voor meer informatie kunt u de officiële mededeling van de Europese Commissie raadplegen.

Lees ook: Spanje opnieuw op vingers getikt wegens gebrek aan waterzuivering

Dit vind je misschien ook leuk