Inflatie in Spanje opnieuw boven 2 procent-grens van Europese Bank

door admin
Inflatie in Spanje opnieuw boven 2 procent-grens van Europese Bank

Deze ontwikkeling kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de ‘basiseffecten’, waarbij de huidige inflatiecijfers worden vergeleken met de lagere energieprijzen van vorig jaar. Gregorio Izquierdo, directeur van het Instituto de Estudios Económicos (IEE), merkt op dat de inflatie de komende maanden waarschijnlijk tijdelijk zal stijgen vanwege stijgende kosten en energieprijzen.

Vooruitzichten tot 2024

Verschillende economische studies suggereren dat de inflatie waarschijnlijk boven het streefcijfer van de ECB zal blijven tot eind 2024. Echter, volgens Izquierdo zal de onlangs aangescherpte monetaire beleid uiteindelijk leiden tot prijsstabiliteit tegen die tijd.

Eindejaarsverwachtingen

Miguel Cardoso, hoofdeconoom bij BBVA Reserch voor Spanje, wijst in VozPopuli op de huidige stijging van de brandstofprijzen en verwacht dat de inflatie aan het einde van het jaar boven de 4% zal liggen. De Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) voorspelt zelfs een jaarafsluiting op 5%.

Vergelijking met de EU

Het tweede semester van 2022 toont aan dat Spanje, ondanks een hogere inflatie dan het EU-gemiddelde eerder dit jaar, nu een betere positie inneemt. Dit is te danken aan een lagere afhankelijkheid van Russisch gas en een diversificatie van energieleveranciers. Echter, Pablo Hernández de Cos, de gouverneur van de Bank van Spanje, geeft aan dat zowel Spanje als de EU tegen het einde van het jaar mogelijk vergelijkbare inflatiecijfers zullen hebben.

De impact op de economie

De hoge inflatie kan leiden tot een tijdelijke vermindering van de koopkracht en heeft ook invloed op de sector dienstverlening. In 2024 wordt verwacht dat de convergentie naar het 2% doel langzaam zal verlopen, vooral als er geen neerwaartse druk op de prijzen van grondstoffen is.

Wat is de IPC?

De IPC (consumentenprijsindex) is een maatstaf die de prijsveranderingen van een mandje met 955 verschillende producten en diensten weergeeft. Voor deze berekening worden maandelijks 210.000 prijzen van 29.000 verschillende winkels in 177 gemeenten verzameld.

Het mandje van de IPC is verdeeld in twaalf verschillende groepen: voedsel en non-alcoholische dranken; alcoholische dranken en tabak; kleding en schoeisel; huisvesting; huishoudelijke artikelen; gezondheid; vervoer; communicatie; recreatie en cultuur; onderwijs; hotels, cafés en restaurants; en andere goederen en diensten.

Impact van inflatie en deflatie

Volgens Eurozone-statistieken kan een hoge inflatie de waarde van geld verminderen, wat de koopkracht van burgers aantast. Dit kan ook negatieve gevolgen hebben voor de algehele economie en kan economische activiteit verminderen en ongelijkheid vergroten. Deflatie, of negatieve inflatie, kan net zo schadelijk zijn. Dalende prijzen creëren een vicieuze cirkel waarbij mensen aankopen uitstellen in de verwachting van nog lagere prijzen, wat de economie kan doen stagneren.

Rol van de Europese Centrale Bank

Om prijsstabiliteit te behouden, “moet de Europese Centrale Bank de inflatie laag, stabiel en op voorspelbare niveaus houden,” aldus de Bank van Spanje.

Onderliggende inflatie in Spanje

Naast de algemene IPC wordt ook de onderliggende inflatie gepubliceerd, die volatiele elementen zoals onbewerkte voedingsmiddelen en energieprijzen uitsluit. Deze index geeft een stabieler beeld van de inflatie.

Europese context

Eurostat, het statistiekbureau van de EU, publiceert eveneens maandelijkse inflatiecijfers voor de lidstaten van de Europese Unie en de eurozone, alsmede het gemiddelde inflatiecijfer voor beide groepen landen.

Gezien de impact van inflatie en deflatie op de economie en het dagelijks leven, is het belangrijk om deze cijfers nauwlettend in de gaten te houden. Hierin speelt zowel nationaal als Europees beleid een cruciale rol.

Dit vind je misschien ook leuk