Malaga legt wildgroei aan vakantieverhuur in stad aan banden

door admin
toeristische verhuur Malaga

Drie maanden na de inwerkingtreding van het nieuwe decreet van de Junta de Andalucía, dat lokale overheden meer bevoegdheden geeft om vakantieverhuur te reguleren, is Malaga begonnen met het voorbereiden van een eigen regelgeving.

De stad kampt, zoals veel toeristische steden in Spanje, met een ongebreidelde groei van vakantiewoningen en appartementen voor toeristische verhuur. Deze groei is deels goed voor de lokale economie maar bedreigt wel de kwaliteit van huisvesting in de stad en de levenskwaliteit van haar bewoners. Om een voorstel te doen voor het beperken van deze verhuur heeft het stadsbestuur hiervoor een consultancy uit Sevilla ingeschakeld om een voorstel te doen. De toeristische verhuur zal afhankelijk van de verspreiding ervan per stadszone worden ingeperkt.

Het adviesbureau moet een grondige analyse maken van de impact van vakantieverhuur op de woningmarkt en de leefbaarheid in de stad. Deze analyse zal vervolgens de basis vormen voor nieuwe regelgeving die de wildgroei per stadsdeel reguleert op basis van specifieke parameters.

Stad verdeeld in drie zones

De voorgestelde regelgeving zal Malaga in drie verschillende zones verdelen, afhankelijk van het aantal vakantiewoningen. Elke zone zal zijn eigen beperkingen kennen op het gebied van nieuwe vakantieverhuur, variërend van geen beperkingen tot strikte limieten aan waar en hoe deze woningen mogen worden aangeboden. Deze aanpak heeft als doel de balans te herstellen tussen residentieel gebruik en vakantieverhuur. Daarmee moet de leefbaarheid voor permanente bewoners gewaarborgd worden. De gemeente heeft al wel laten weten dat ondanks dit begin het nog maanden kan duren voordat de nieuwe regels van kracht worden. Er komen nogal wat bureaucratische processen bij kijken.

Madrid

De vorige maand maakte de gemeente Madrid bekend geen vergunningen voor toeristische verhuur meer te verstrekken tot de nieuwe stadsplanning is goedgekeurd. Ook wil het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Martínez-Almeida zwaardere boetes geven bij het overtreden van de regels. Op maandag schreef de krant El Mundo dat Madrid liefst 16.000 onregelmatige vakantiewoningen telt, met een toename van 23% ten opzichte van vorig jaar.

Canarische Eilanden

Het bestuur van de Canarische Eilanden heeft een wetsvoorstel ingediend dat de vakantieverhuur zal reguleren. Deze aankondiging heeft echter volgens Canarias Ahora de sector in plaats van afgeremd een ‘aanzuigende werking’ gecreëerd. De aankondiging heeft geleid tot een stijging van 40% in het gemiddelde aantal dagelijkse inschrijvingen van nieuwe woningen voor toeristisch gebruik. Sinds de presentatie van de ‘Wet o de Duurzame Ordening van het Toeristisch GEbruik van Woningen’ is het gemiddeld aantal aanvragen voor licenties per dag gestegen van 50 naar 70. In totaal heeft de autonome gemeenschap momenteel 56.173 toeristische appartementen. In sommige zones drijft de huidige woningmarkt inclusief vakantieverhuur vaste bewoners al naar onzekere en kwalitatief slechte huisvesting, zoals El Día hier schrijft over Tenerife.

Spaanse regering

Ook de Spaanse regering zoekt naar een goede manier om de toeristische verhuur te reguleren op basis van de huidige EU-richtlijnen. Maatregelen hieromtrent vielen buiten de nieuwe Woonwet die vorig jaar van kracht werd omdat destijds de PSOE er zijn handen nog niet aan wilde branden. Als uitgangspunt van de nieuwe regulering geldt het recht op huisvesting als basis van de welvaartsstaat. Een stap is al gezet: de afschaffing van de Golden Visa-regeling. De EU-richtlijnen hebben ook tot doel de transparantie op de markt voor toeristische verhuur te vergroten, onder meer door de oprichting van een register van eigenaren van toeristische accommodaties.

Lees ook: Spanje op een na grootste toeristische verhuurmarkt van de EU

Dit vind je misschien ook leuk