Meer dan 15.000 dieren omgekomen door bosbrand Tenerife

door admin
Meer dan 15.000 dieren omgekomen door bosbrand Tenerife

Deze schatting van donderdag 24 augustus is gebaseerd op voorspellende modellen van professor Christopher Dickman van de Universiteit van Sydney, Australië. Dickman heeft zijn model gebaseerd op de golf van bosbranden die Australië in 2020 troffen. Op basis van het model wordt geschat dat er in elke hectare bos tussen de 10 en 15 dieren van verschillende soorten naast elkaar leven. Voor het eiland is deze vergelijking aangepast.

Schatting ‘extreem conservatief’

Op basis daarvan is het cijfer dat is geschat voor de branden op Tenerife ‘extreem conservatief’. Het is namelijk onmogelijk om het aantal ongewervelde dieren en kleine soorten die in een bepaald gebied leven te kunnen weten. 

Menselijke rol in brandstichting

Uit opeenvolgende rapporten van het Openbaar Ministerie van Milieuzaken blijkt dat het overgrote deel van de branden opzettelijk door mensen is veroorzaakt. De redenen zijn divers: het creëren van weidegrond voor vee, het verjagen van wilde roofdieren, of het verbeteren van de jachtmogelijkheden in een bepaald gebied.

Oproep tot preventieve maatregelen

De natuurbeschermingsorganisatie pleit ervoor dat zowel de centrale als de Canarische regering preventieve publieke strategieën aannemen. Dit omvat beleidsmaatregelen die bijdragen aan het veranderen van eetgewoonten naar een dieet met minder impact op het milieu: meer plantaardig en minder vleesconsumptie. De productie van vlees draagt namelijk bij aan de opwarming van de aarde.

De organisatie benadrukt ook het belang van “renaturalisatie” als proactieve maatregel, terwijl jagen in door brand getroffen gebieden en aangrenzende gebieden definitief verboden moet worden.

Keerpunt: ‘Nu keuzes maken’

Leonardo Anselmi, directeur van FFW voor Zuid-Europa, verklaarde: “We bevinden ons op een keerpunt: we kunnen doorgaan met het massaal ondersteunen van de veehouderijsector, of kiezen voor ingrijpende voedingsveranderingen. Het is overduidelijk dat de veehouderij een grote impact heeft op de planeet door haar emissies en voedsel-inefficiëntie.”

Ook habitat van 39 vogelsoorten bedreigd

Het verwoestende vuur heeft volgens natuurorganisatie SEO/Birdlife ook het leefgebied van 39 vogelsoorten en een beschermd natuurgebied van groot ecologisch belang vernietigd. Hieronder het Nationaal Park van Teide.

Hoewel het nog te vroeg is voor definitieve beoordelingen, omdat de brand nog niet volledig geblust is, schat SEO/BirdLife op basis van informatie van het satellietvolgsysteem voor noodgevallen van de Europese Unie, Copernicus EMS, en hun eigen gegevens, dat in de door de brand getroffen gebieden 39 verschillende vogelsoorten leven die gekoppeld zijn aan diverse habitats.

Deze habitats omvatten voornamelijk Canarische dennenbossen, maar ook laurierbossen. Veel van deze vogels zijn soorten of ondersoorten die uniek zijn voor het eiland, de Canarische Eilanden, of de Macaronesische regio.

Bonte specht, sperwers en zangvogels

SEO/BirdLife benadrukt de gevallen van de grote bonte specht en roofvogels zoals de sperwer. Ook zangvogels zoals de pimpelmees en de Canarische en Tenerifese vink worden bedreigd. Vooral de Tenerifese vink, een endemische soort van het eiland, kan zijn habitat drastisch zien krimpen.

Uilen en inheemse duiven

Andere potentiële getroffen iconische vogels zijn nachtroofvogels zoals de kerkuil en de dwerguil, en soorten zoals de waterhoen en bedreigde soorten zoals de raaf. Ook de twee inheemse duiven van de Canarische Eilanden, de rabiche en de turqué, worden bedreigd.

Getroffen natuurgebieden

Daarnaast heeft de brand invloed op gebieden van het Canarische Netwerk van Beschermde Natuurgebieden, zoals de beschermde landschappen Siete Lomas, La Laguneta en La Resbala, de natuurreservaten Las Palomas en Pinoleris, het natuurpark van de boskroon en het Nationaal Park van Teide.

Sommige van deze gebieden maken deel uit van het Natura 2000-netwerk, het Europese ecologische netwerk van biodiversiteitsbehoudgebieden, met name de Speciale Beschermingszones (ZEC).

Vogels en vuur

Hoewel vogels veelal niet direct door het vuur sterven, kan blootstelling aan rook hun ademhalingsstelsel beïnvloeden, net zoals bij mensen. Vluchtpogingen kunnen echter leiden tot botsingen en ongevallen, stelt SEO/BirdLife. Bovendien bevinden veel vogelsoorten zich nu aan het einde van hun broedseizoen, waardoor jonge vogels hun eerste vluchten maken en mogelijk minder goed kunnen ontsnappen aan direct vuur.

Op de middellange en lange termijn is ook het verlies van habitats zorgwekkend, gezien de druk waaronder de beschermde gebieden al staan.

“In dit opzicht hopen we de ontwikkeling van vogelpopulaties zowel binnen als buiten de verbrande gebieden te kunnen bestuderen, zodat we het herkolonisatieproces beter kunnen begrijpen,” legt Yarci Acosta, vertegenwoordiger van SEO/BirdLife in de Canarische Eilanden, uit.

Lees ook: Bosbrand op Tenerife is onder controle

Dit vind je misschien ook leuk