Spanje besteedt 200 miljoen euro aan bestrijding van kinderarmoede

door admin
kinderarmoede

De Spaanse regering heeft dinsdag aangekondigd bijna 200 miljoen euro te gaan verdelen onder de autonome gemeenschappen. Die zullen daarmee programma’s financieren gericht op de bescherming van gezinnen en de bestrijding van kinderarmoede.

Spanje is het land binnen de Europese Unie waar het aandeel kinderarmoede het hoogst is met 27,4%. Eerder in 2021 deed het land al een recordinvestering om deze armoede te bestrijden. Deze financiering wordt beheerd door het ministerie van Sociale Rechten, Consumentenzaken en de Agenda 2030. Het ministerie heeft zijn toewijding bevestigd om deze begrotingspost de komende jaren verder te verhogen.

Focus op basisvoorzieningen

Het grootste deel van het budget zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van basisvoorzieningen op gemeentelijk niveau. Het gaat hier om meer dan 108 miljoen euro. Dit omvat onder andere thuiszorg, alternatieve huisvesting en projecten voor sociale preventie en integratie. Deze maatregelen zijn essentieel om kwetsbare gezinnen te ondersteunen en sociale uitsluiting te voorkomen.

Familiebescherming en kinderarmoede

Een ander deel van de financiering is bestemd voor de bescherming van gezinnen en de bestrijding van kinderarmoede. 65 miljoen eufro wordt ingezet voor het programma dat zich specifiek richt op gezinnen met kinderen die in ernstige materiële armoede verkeren. Ook gezinnen met kinderen die risico lopen op sociale uitsluiting vallen hieronder. De regering zal deze middelen gebruiken om projecten te cofinancieren die gericht zijn op voedselvoorziening, vrijetijds- en culturele activiteiten. Ook zoekt men naar manieren voor het waarborgen van de balans tussen werk en privéleven tijdens schoolvakanties.

Versterking van bescherming tegen geweld

Een bedrag van 25 miljoen euro is gereserveerd voor het versterken van de primaire zorgteams die verantwoordelijk zijn voor de integrale bescherming van kinderen en adolescenten tegen geweld. Dit programma is ontworpen om projecten te ondersteunen die gericht zijn op het voorkomen en vroegtijdig opsporen van mogelijke risico’s op geweld tegen kinderen. Deze inspanning is in lijn met de organieke wet ter bescherming van kinderen en adolescenten tegen geweld, die in 2021 werd goedgekeurd. De verdeling van de fondsen zal plaatsvinden op basis van criteria zoals de bevolking, de oppervlakte van het grondgebied en de AROPE-index, die het risico op armoede of sociale uitsluiting meet. Dit jaar, met de verlenging van de begrotingen, zal de territoriale verdeling gelijk zijn aan die van 2023.

Historische onderfinanciering aanpakken

Minister Pablo Bustinduy benadrukte dat het doel van de budgetverhoging is om de historische onderfinanciering van het sociale dienstensysteem te corrigeren. Vergaande bezuinigingen in het afgelopen decennium verergerden deze situatie. De minister riep alle autonome overheden en politieke partijen op om samen te werken aan een nationale strategie die zorgt voor voldoende middelen en toekomstige bezuinigingen voorkomt. Daarnaast benadrukte Bustinduy het belang van voortdurende investeringen door autonome regeringen in sociale diensten. Hij riep op tot een gezamenlijke inspanning om brede consensus te bereiken en de middelen voor deze cruciale diensten te beschermen.

Met deze substantiële investering zet de Spaanse regering een belangrijke stap in de richting van het verbeteren van de sociale bescherming en het bestrijden van kinderarmoede. Tegelijkertijd maakt ze de weg vrij voor toekomstige verbeteringen in de financiering van sociale diensten.

Lees ook: Spanje heeft binnen EU hoogste aandeel kinderarmoede

Dit vind je misschien ook leuk