Spanje financiert brillen en contactlenzen vanaf 2025

door admin
brillen gezondheidszorg

Het Ministerie van Volksgezondheid in Spanje zal vanaf 2025 beginnen met de financiering van brillen en contactlenzen. Ook komt er een nieuwe wet op Publieke Gezondheidszorg met het doel om privatisering in de zorg te beperken en essentiële zorg voor iedereen beschikbaar te houden ongeacht sociaaleconomische status.

Dat heeft minister van Volksgezondheid, Mónica García, aangekondigd tijdens het ‘I Foro de Salud Pública. Una Sanidad a Futuro’, georganiseerd door de Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa).De maatregel is bedoeld om de visuele gezondheid van kwetsbare groepen te verbeteren en wordt ingezet voor minderjarigen uit kwetsbare gezinnen met lage inkomens. García benadrukte dat er een brede sociale en politieke consensus is over de noodzaak van deze maatregel. “Het kan niet zo zijn dat het systeem van visuele of gebitsgezondheid niet is opgenomen in het Nationale Gezondheidsstelsel. We zullen er hard aan werken om dit in 2025 te realiseren,” aldus García.

Voortzetting van eerder beleid

De voorganger van García, Carolina Darias, had deze maatregel ook al voorgesteld tijdens de vorige legislatuur, maar kon deze uiteindelijk niet doorvoeren. Het huidige regeringsakkoord voorziet in hulp voor brillen en contactlenzen voor minderjarigen uit gezinnen met lage inkomens.

70% bevolking afhankelijk van brillen of contactlenzen

Volgens het Libro Blanco de la Visión was in 2023 ongeveer 70% van de Spaanse bevolking afhankelijk van brillen of contactlenzen. Dat komt neer op ongeveer 30 miljoen mensen met visuele problemen. De nieuwe maatregel zal zich echter alleen richten op gezinnen met lagere inkomens, waardoor het aantal begunstigden aanzienlijk kleiner zal zijn. García verklaarde: “We willen dat brillen en contactlenzen geen disruptieve uitgaven zijn voor gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven, waardoor de meest kwetsbare personen een betere visuele gezondheid kunnen bereiken.”

Nieuwe wet op publieke gezondheidszorg

Tegelijkertijd heeft de Spaanse regering de periode van openbare consultatie geopend voor de nieuwe Wet op Publieke Gezondheidszorg en Integriteit van het Nationale Gezondheidsstelsel. Het doel is de winsten van private bedrijven in de publieke gezondheidszorg te beëindigen. Ook wil het ministerie praktijken voorkomen die leiden tot “obscene winsten” ten koste van het publieke gezondheidsbudget.

Beperking van privatisering

Minister García benadrukte dat de nieuwe wet moet voorkomen dat particuliere bedrijven een significante marktpositie verwerven binnen de publieke gezondheidszorg. Dat zou tot een controleverlies leiden voor publieke instanties. “Wetenschappelijk bewijs heeft aangetoond dat particulier beheer geen verbeteringen in de volksgezondheid hebben gebracht. Particulier beheer leidt vooral tot obscene winsten voor enkele bedrijven ten koste van ons Nationale Gezondheidsstelsel,” aldus García. Het ministerie van Volksgezondheid wil stappen zetten richting een rechtvaardiger en toegankelijker gezondheidszorgsysteem. Hierin moet essentiële zorg voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht hun sociaaleconomische status.

Dit vind je misschien ook leuk