Spanje wil identiteitskaart voor huisdieren invoeren

door admin
Spanje wil identiteitskaart voor huisdieren invoeren

De nieuwe algemeen directeur van Dierenrechten, Sergio García Torres, hoopt dat het parlementaire proces tegen het einde van dit jaar zal zijn afgerond. Dan kan het in 2023 van kracht worden. Andere voorstellen in het ontwerp zijn het verbod op particuliere veehouderij, de oprichting van de Staatsraad voor Dierenbescherming en de opstelling van een dierenbeschermingsplan dat om de drie jaar wordt vernieuwd.

Wat is de ID voor dieren?

Artikel 10 van de ontwerpwet Bescherming, Rechten en Welzijn van dieren regelt het nieuwe Centraal Register Dierenbescherming, ook wel dier-ID genoemd. Via het digitale document krijgen dierenbezitters toegang tot het landelijk register met diergegevens. Dit dier-ID trekt de meeste aandacht. Ongeacht de autonome regio van waaruit gegevens nodig zijn, kunnen die dan snel worden gevonden. Dat is positief als een hond bijvoorbeeld is verdwaald of een kat is kwijtraakt. Via de chip en het register kunnen autoriteiten dan snel contact opnemen met de eigenaren. Ook wanneer het huisdier in een andere provincie is geregistreerd dan waar hij werd gevonden. 

Een ander voordeel is dat het dan niet meer nodig is om met een microchiplezer toegang te krijgen tot de informatie op de chip van het dier. De informatie zou ook in een QR-code kunnen staan die elk diier krijgt.

Het systeem zou bestaan ​​uit een afdeling van dierenbeschermingsinstanties, eentje van professionals op het gebied van diergedrag, een van gezelschapsdieren, een van dierentuinen en dierenopvangorganisaties en een van fokkers.

Hoeveel zou een dier-ID kosten en waar kan het worden aangevraagd?

“Het Dier-IDE zal helemaal gratis zijn”, zegt Torres. Het wordt naar de eigenaren van de dieren gestuurd, zodra ze de gebruikelijke microchip hebben geïmplanteerd. Verdere procedures zijn dan niet meer nodig. Het gaat automatisch en je hoeft nergens heen om het aan te vragen. “Je hoeft niet naar het politiebureau om je hond te registreren”, grapt Torres tegen RTVE.es.

Wanneer treedt de DNI voor huisdieren in werking?

Het voorontwerp is nog in afwachting van een tweede ronde in de ministerraad. Die volgt na het proces van beschuldigingen (er zijn er meer dan 6.000 ontvangen), die in de loop van de zomer zouden kunnen aankomen. Het ministerie verwacht dat dit proces eind dit jaar afgerond kan zijn, zodat de DNI voor huisdieren in 2023 in werking kan treden. “Het zou ongeveer zes maanden na de publicatie van de wet in de Staatscourant kunnen worden gepubliceerd”, legt de directeur uit aan RTVE.es.

Maar… was het niet al in werking getreden?

Nee. Aan het begin van het jaar trad de wet in werking die de nieuwe overweging van dieren als “levende wezens” vastlegde. In de tekst werd wel al melding gemaakt van het identificatieregister voor dieren. Dat idee houdt verband met de Dier-ID, maar de Wet op de bescherming en rechten van dieren moet daarin uiteindelijk voorzien. Sindsdien begon het verhaal rond te zingen dat de ID voor huisdieren al was goedgekeurd en verplicht was.

Worden er dieren van de wet uitgesloten?

Het concept sluit dieren die worden gebruikt in stierengevechten, productiedieren en wilde dieren uit van de norm. Deze laatste vallen onder de bepalingen van de wet op het natuurlijk erfgoed en de biodiversiteit (42/2007). De eigenaar kan er wel voor kiezen om een ​​productiedier als gezelschapsdier te registreren in het daarvoor bestemde register.

Nog mogelijk huisdieren te kopen?

Het hoofddoel van het wetsvoorstel is het reguleren van het gedrag van mensen met betrekking tot huisdieren. Hieruit volgt een reeks van plichten en verplichtingen voor eigenaren. Een daarvan is het nabootsen van het fokken en verkopen van huisdieren. Deze zouden niet meer in de winkel te koop zijn, met uitzondering van vissen. Bovendien zouden alleen gecertificeerde professionals mogen kweken.

“Dit wordt gedaan om ongewenste voortplanting en daaropvolgende verlating of opoffering te voorkomen”, specificeert het ontwerp. Om deze reden, als twee dieren van het andere geslacht op dezelfde plaats leven, moeten ze worden gesteriliseerd.

Waartoe zouden hondenbezitters verplicht zijn?

Volgens artikel 35 van het ontwerp moeten met hondeneigenaren een geaccrediteerde cursus volgen voor het bezit van deze dieren. Het zou een gratis en korte opleiding zijn, zegt Torres. De opleiding heeft tot doel mensen de verantwoordelijkheid van het hebben van een huisdier te laten begrijpen om het aantal in de steek gelaten dieren te verminderen. Bovendien moeten de eigenaren een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten.

Welke instellingen komen er om dieren te beschermen?

In principe komt er een Raad van State voor de Dierenbescherming als adviesorgaan. Artikel 19 van het ontwerp voorziet ook in een Nationaal Dierenbeschermingsplan, een instrument voor het vaststellen en definiëren van acties en doelstellingen gericht op het uitbannen van dierenmishandeling en het bevorderen van de bescherming ervan. Dit plan zou elke drie jaar worden opgesteld. Hierin worden dan ook een Nationaal Plan tegen Dierenmishandeling en een Nationaal Plan tegen Verlating opgenomen.

Voorts komt er een statistisch register voor dierenbescherming. Hiermee kan de toestand van dierenbescherming in de Spaanse samenleving worden gevolgd. Het register dient zodoende als basis voor beslissingen voor de evaluatie en verbetering van de toestand van dieren. Voor het laatste is een Fonds voor Dierenbescherming gepland. Het geld hierin zal afkomstig zijn uit de begroting van het ministerie van Sociale Rechten en Agenda 2030.

Wat zegt de regel over kattenkolonies?

In artikel 51 staat een norm waarmee programma’s voor ethisch beheer van kattenkolonies worden ontwikkeld. Hierin wordt samenwerking met burgers bevorderd in de verzorging van stadskatten. Tevens komen er ehtische plannen voor populatiecontrole gebaseerd op sterilisatie en terugkeer van dieren naar hun kolonie.

Hoe groot is de kans dat de wet wordt aangenomen?

Het ministerie gaat er vanuit dat de wet wordt aangenomen. Ondanks de meer dan 6.000 ontvangen beschuldigingen die volgens Torres vragen om “een veel meer protectionistische norm”. Hieruit blijkt dat er veel draagvlak is in de samenleving voor de wet en de noodzaak ervan.

Opname van jachthonden als “rode lijn”

De “rode lijn” is echter de eventuele opname van jachthonden in de norm. Die zou hen beschermen zoals elke andere hond. Maar Spanje heeft een omvangrijke jachtlobby die fervent tegenstander is van andere regels voor omgang met hun honden. Volgens Torres overweegt het ministerie de uitsluiting van deze dieren niet. Na goedkeuring van de norm in de tweede ronde van de ministerraad, moet nog steeds het parlement groen licht geven. Dat betekent dat er tot dan de mogelijkheid bestaat dat de inhoud ervan kan veranderen. 

Bekijk ook: Scooby, de grootste dierenopvang in Spanje, luidt de noodklok

Dit vind je misschien ook leuk