Werkloosheid Spanje op laagste punt sinds 2008

door admin
Werkloosheid Spanje op laagste punt sinds 2008

De daling kwam vooral door de werkgelegenheid in de horeca, hoewel er in mei minder nieuwe mensen zijn aangenomen. Volgens vrijdag gepubliceerde gegevens van het Spaanse ministerie van Werkgelegenheid zijn er vorige maand 200.411 banen bijgekomen in Spanje.

Een stijging die het totaal aantal bij de sociale zekerheid aangesloten werknemers naar een nieuw record van 20,8 medewerkers tilde. Tegelijkertijd is de bij de arbeidsbureaus geregistreerde werkloosheid in de vijfde maand van 2023 met 49.260 mensen gedaald, zoals het ministerie ook meldde.

Zo daalde het totale aantal werklozen dat eind mei bij de arbeidsbureaus stond ingeschreven met 1,77% ten opzichte van april tot 2,73 miljoen mensen, het laagste niveau voor de maand mei sinds 2008, toen er 2,35 miljoen werklozen waren in Spanje. ‘Dit is een zeer positieve daling in een context van kwalitatieve aanwervingen en bij recordhoogten in zowel inschrijvingen als actieve bevolking,’ benadrukte het ministerie van Arbeid. Het vrijdag gepubliceerde cijfer vertegenwoordigt de derde maandelijkse daling op rij van het aantal werklozen. 

Groei 

Ondanks een grotere daling dan in april, was die in mei van dit jaar lager dan in 2022 en 2021, toen de werkloosheid daalde met respectievelijk 99.512 en 129.378 mensen, vergeleken met de voorgaande maand. Mei is meestal een goede maand voor de werkgelegenheid, door de komst van mooi weer en de reactivering van de horeca, en 2023 was geen uitzondering. De daling van 49.260 mensen dit jaar was echter de kleinste sinds 2012 – toen de werkloosheid met 30.000 mensen daalde – met uitzondering van de piek in 2020 als gevolg van de pandemie. In het afgelopen jaar tot mei 2022 is de werkloosheid gedaald met 183.881 mensen, een daling van 6,29%.

Record inschrijvingen sociale zekerheid

Ook de inschrijvingen bij de sociale zekerheid vertonen in mei een stijgende trend. Het aantal werkenden steeg met 200.411 ten opzichte van april en bereikte een nieuw record van 20.815.399. Dit is de eerste keer dat Spanje de grens van 20,8 miljoen geregistreerde werkenden doorbreekt. 

Toch is de stijging van het aantal inschrijvingen die deze vrijdag bekend is, iets lager dan die in dezelfde maand van 2022 en 2021, toen het aantal inschrijvingen met meer dan 210.000 personen steeg. Als we de situatie van mei 2020 met de pandemie buiten beschouwing laten, was de stijging van het aantal werkenden in mei 2023 het laagst sinds 2016, toen het aantal met 198.000 werkenden steeg.

Nu de zomer nadert, komen er weer banen in de horeca bij. De sector is met 67.315 nieuwe inschrijvingen goed voor een derde van het totaal. Daarna volgden de sectoren administratie en handel, die er de afgelopen maand respectievelijk 20.930 en 16.009 werknemers bij kregen. Het totaal aantal zelfstandigen steeg in mei met 9.522, waarmee het totaal op 3.344.716 zelfstandigen kwam.

Daling werkloosheid in alle sectoren

De werkloosheid is in mei in alle sectoren gedaald. De dienstensector kende de grootste daling, met 34.665 werklozen minder. In absolute termen waren de dalingen in de industrie, bouw en landbouw minder uitgesproken, met dalingen van respectievelijk 4.622, 3.896 en 2.501 personen, wat neerkomt op respectievelijk 2%, 1,8% en 1,4% minder werklozen in elke sector. Het aantal werklozen zonder eerdere baan daalde ook met 1,4% ten opzichte van april, met 3.576 minder werklozen.

Dit vind je misschien ook leuk