Werkloosheidpercentage in Spanje gedaald in 2022

door admin
Werkloosheidpercentage in Spanje gedaald in 2022

Dit blijkt uit gegevens van de enquête onder arbeidskrachten (EPA), die donderdag door het Spaanse nationaal instituut voor de statistiek (INE) zijn gepubliceerd. Het werkloosheidspercentage daalde met enkele tienden van een procentpunt tot 12,87%. Dat is te danken aan de toename van de werkgelegenheid bij de overheid. Tussen oktober en december daalde de werkgelegenheid in de particuliere sector met 101.900 personen.

Meer dan drie miljoen 

De werkgelegenheidscijfers van Spanje zijn vorig jaar verbeterd ten opzichte van 2021, maar dit gebeurde zeer voorzichtig en met de bitterzoete smaak van de opleving van de werkloosheid in de afgelopen maanden. Volgens het EPA kwamen er tussen oktober en december 43.800 werklozen bij. Ten opzichte van het derde kwartaal steeg het werkloosheidspercentage met twee tienden van een procentpunt en de grens van drie miljoen werklozen is overschreden. 

Stijging sterker onder mannen

Met name het aantal werkloze mannen steeg met 64.200 personen, waardoor de werkloosheid onder mannen met bijna zes tienden van een punt steeg tot 11,32%. Het aantal werkloze vrouwen steeg met 20.400, waardoor het werkloosheidscijfer voor vrouwen met twee tienden daalde tot 14,61%.

Vertekend beeld

Deze cijfers verschillen van de gegevens over de geregistreerde werkloosheid die het ministerie van Arbeid de laatste maanden heeft gepubliceerd en die zijn beïnvloed door de controverse over de boekhouding van het aantal permanente werklozen. ‘De gegevens wijken sterk af van de geregistreerde werkloosheid, die in de drie maanden oktober, november en december een daling liet zien’, aldus Joaquín Pérez, secretaris-generaal van de vakbond USO. ‘Mensen die wel een contract hebben maar niet werken, zoals het geval is met de hausse aan contracten voor bepaalde tijd, beschouwen zich niet als actief werkende omdat de realiteit is dat ze niet werken’, voegde hij eraan toe.

In ieder geval heeft Spanje volgens het EPA aan het eind van het jaar zijn werkloosheidspercentage in 2022 met vier tienden van een procentpunt verlaagd, van 13,32% naar 12,87%, in vergelijking met het jaar daarvoor, met 79.900 minder werklozen. Dit is het tweede opeenvolgende jaar met dalende werkloosheidscijfers, na de piek in de werkloosheid in 2020 als gevolg van de pandemie.

Aantal werkenden boven de 20 miljoen

Aan de andere kant sloot Spanje 2022 af met 20.463.900 werkenden, het hoogste cijfer dat aan het eind van het jaar werd opgetekend sinds 2007, op het hoogtepunt van de vastgoedzeepbel. Ten opzichte van 2021 groeide de werkgelegenheid vorig jaar met 1,4%, dat wil zeggen met 278.900 personen (146.800 mannen en 132.100 vrouwen), wat het tweede opeenvolgende positieve jaar betekent, na het verdwijnen van 622.000 banen in 2020. 

Record aantal banen in publieke sector

In het vierde kwartaal van het jaar kwamen er 20.000 werkenden bij in de publieke sector, tegenover een daling van 101.900 in de particuliere sector. De economische vertraging heeft dan zijn tol geëist van de particuliere werkgevers, die in dezelfde periode in 2021 162.500 banen creëerden en in 2019 67.900. In totaal werken er in Spanje 16.937.600 mensen in de particuliere sector en 3.526.200 bij de overheid, een recordcijfer in de historische reeks. In de afgelopen twaalf maanden steeg de werkgelegenheid in de particuliere sector met 228.200 personen en in de overheidssector met 50.700 personen.

Vooral jongeren laatste kwartaal getroffen

De daling van de werkgelegenheid in het laatste kwartaal was vooral uitgesproken bij jongere werknemers. De werkgelegenheid onder jongeren tot 25 jaar daalde met 79.100, hoewel het aantal werklozen ook met 75.900 daalde. Ondanks de uiteindelijke opleving daalde de jeugdwerkloosheid aan het eind van het jaar met 1,4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar tot 29,2%, het laagste niveau voor die periode sinds 2008.

Dit vind je misschien ook leuk