Andalusië wil vermogensbelasting afschaffen

door admin
Andalusië wil vermogensbelasting afschaffen

De president van de autonome regio Andalusië heeft aangekondigd de vermogensbelasting in de regio te willen afschaffen. Dit is een van de maatregelen die zijn opgenomen in een pakket met belastingverlagingen.

Dit pakket omvat ook de verlaging van de inkomstenbelasting (IRPF) in de eerste inkomensschijven, een verhoging van de vrijgestelde bedragen van IRPF en de opschorting van het waterkanon (een ecologische belasting op het gebruik en vervuiling van water). Dat laatste is een opvallende maatregelen in de ongekend droge periode waarin Andalusië zich bevindt met streken waar al maanden beperkingen zijn ingesteld op waterverbruik.

Deze maatregelen komen bovenop andere die dagen geleden zijn aangekondigd, zoals het ‘nulquotum’ voor nieuwe zelfstandigen. Al deze maatregelen zullen volgens El Ecnoomista in 2023 360 miljoen euro in de zak van de burger achterlaten, aldus Juanma Moreno (PP).

Positief fiscaal effect

Zoals de Andalusische president tijdens een evenement in Madrid heeft uitgelegd, zal de opschorting van de vermogensbelasting een ​​positief fiscaal effect hebben op de Andalusische belastinginning. Het zal volgens hem nieuwe belastingbetalers met een hoog inkomen aantrekken, die momenteel niet in de autonome gemeenschap zijn geregistreerd.

De president legde uit dat in 2019 de helft van de 20 grootste bijdragers aan vermogensbelasting in Andalusië de autonome regio verliet. Dit had een directe impact op de regionale schatkist van iets meer dan 3,5 miljoen, maar betekende een daling van 14 miljoen euro aan betaalde inkomstenbelasting (IRPF).

Maatregelen moeten meer belastingbetalers aantrekken

Nu wordt verwacht dat het meer belastingbetalers zal aantrekken. Moreno wees erop dat met de maatregelen die al in de vorige legislatuur werden toegepast zoals de afschaffing van successierechten en andere verlagingen, er meer belastingbetalers en meer geld uit de openbare schatkist werden verkregen om basisdiensten te financieren.

Hij voegde toe dat de vorige belastingverlagingen uiteindelijk een besparing van 540 miljoen euro hebben opgeleverd, wat, opgeteld bij deze 360 ​​miljoen, betekent dat er in totaal 900 miljoen in handen blijft van Andalusische families als gevolg van de opeenvolgende belastingverlagingen die zijn doorgevoerd.

Belastingverlaging eerste drie belastingschijven

Moreno ging verder in op de verlaging van de inkomstenbelasting voor personen (IRPF). Hieronder valt het verlagen van het tarief in de eerste drie inkomensschijven met 4,3%. Dat betekent dat salarisverhogingen ter compensatie van de inflatie geen hogere belastingbetaling impliceren. Daarbij gaan de bedragen die vrijgesteld zijn van personenbelasting met 4,3% omhoog. Moreno’s bedoeling is dat Andalusië, samen met Madrid, de deelregio is waar de minste belasting wordt betaald.

Administratieve vereenvoudiging

Het andere recept van Andalusië om investeringen aan te trekken en bedrijvigheid te bevorderen, naast belastingheffing, zal administratieve vereenvoudiging zijn. Dat pad werd al in de vorige legislatuur ingezet en wordt nu verder uitgediept.

Moreno eist van Madrid waterbouwkundige werken

Moreno heeft eveneens waterbouwkundige werken geëist van de centrale overheid. “Andalusië stopt zonder water, en dat houdt de op twee na grootste economie van het land tegen. Water is voor Andalusië zoals gas is voor Duitsland”, zei hij op het Joly-forum Daar pleitte de president ook voor een herprogrammering van de Next Generation-fondsen, zodat die deels kunnen worden aangewend voor hydraulische infrastructuur. 

Dit vind je misschien ook leuk