Catalaans, Baskisch en Galicisch opnemen is kostbaar voor EU

door admin
Catalaans, Baskisch en Galicisch opnemen is kostbaar voor EU

Spanje wil dat de Europese Unie het Catalaans, Baskisch en Galicisch toevoegt als officiële talen binnen de Unie. De EU laat in een berekening zien dat het erg kostbaar is om nieuwe talen op te nemen in haar bestand van officiële talen.

In augustus heeft José Manuel Albares, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking, een brief gestuurd naar de Europese Raad met het verzoek het Catalaans, Galicisch en Baskisch toe te voegen aan de officiële talen van de Europese Unie. Spanje stelt voor om eerst het Catalaans en later de andere twee officiële talen in te voeren. Volgens een ‘voorlopige schatting’ van De Europese Commissie zijn de jaarlijkse kosten hiervoor ongeveer 132 miljoen euro.

Kosten per taal ongeveer 44 miljoen euro

De berekening van Brussel is gebaseerd op ervaringen met andere talen. ”Volgens die voorlopige schatting bedragen de kosten per taal ongeveer 44 miljoen euro per jaar. Dat komt neer op een totaal van ongeveer 132 miljoen euro voor de drie talen,” verklaarde Balazs Ujvari, woordvoerder van de begrotingscommissie van de Europese Unie.

De Europese Commissie heeft na het verzoek van Spanje een “voorlopige beoordeling” uitgevoerd. De woordvoerder waarschuwt echter dat er pas een “volledige financiële analyse” kan worden gemaakt als de Raad een formele positie inneemt over het onderwerp en de Spaanse regering de voorgestelde “overgangsregeling” heeft toegelicht. Deze informatie maakt deel uit van het rapport dat de Spaanse regering aan de andere EU-partners zal presenteren ter verdediging van de officiële status van de drie talen.

Kwestie als ‘besluitpunt’ op de agenda

Het onderwerp staat voor aanstaande dinsdag op de agenda van de Raad van ministers van Algemene Zaken van de EU. Het is de laatste Raadsvergadering waarbij Spanje, als uittredend voorzitter, de agenda kan bepalen, voordat België in januari het stokje overneemt. De kwestie staat als “besluitpunt” op de agenda van de ministers. Dit tot ‘verbazing’ van veel delegaties. Verschillende hooggeplaatste diplomaten benadrukken dat ze niet over de nodige informatie beschikken om zich uit te kunnen spreken over het onderwerp. Ze hebben te weinig inzicht in de financiële impact van het voorstel en de juridische en praktische gevolgen voor de rest van de regio’s. Spanje heeft overigens aangegeven dat het zelf de kosten voor het plan zal dragen.

Tijd nodig om impactbeoordelingen te kunnen overleggen

Eind oktober waarschuwde de Spaanse minister Albares al dat het minstens “twee tot drie maanden” duurt voordat Spanje de vereiste impactbeoordelingen aan de andere lidstaten kan overleggen. De Europese Commissie toonde zich bereid om de analyses ‘te coördineren’ met de rest van de gemeenschapsinstellingen. Daarbij moet ook de impact van de overgang van 24 naar 27 officiële talen worden geschat. 

Dit vind je misschien ook leuk