‘Chemtrails’ is een samenzweringstheorie volgens Spaans OM

door admin
'Chemtrails' is een samenzweringstheorie volgens Spaans OM

Daarmee zal de Milieurechtbank van het Provinciaal Parket van Barcelona de eerste onderzoeken archiveren die zijn geopend naar aanleiding van verschillende aangiften over de strepen die vliegtuigen achterlaten. Hiernaar wordt ook wel verwezen als ‘chemtrails’. Ze worden in verband gebracht met “vermeende manipulatie van wolken om neerslag te voorkomen met verschillende doeleinden”.

Theorieën hebben geen wetenschappelijke basis

Het Openbaar Ministerie betoogt, zo schrijft de Spaanse krant El Confidencial, dat de theorie die de basis vormde van de ingediende geschriften van particulieren is geassocieerd met samenzweringstheorieën. De beschreven feiten zouden, als ze waar zouden zijn, vallen onder misdrijven tegen natuurlijke hulpbronnen en het milieu, zoals beschreven in de artikelen 325 en volgende van het Wetboek van Strafrecht. In verschillende documenten stellen de officieren van justitie echter dat de theorieën geen wetenschappelijke basis hebben.

Het OM verwijst naar verschillende gespecialiseerde teksten waarin de feiten waarover aangifte is gedaan worden gerelateerd aan de bekende “samenzweringstheorie” en stelt dat het in werkelijkheid gaat om strepen die door vliegtuigen worden geproduceerd tijdens de vlucht of eenvoudigweg om gewone wolken.

Chemische stoffen op wolken sproeien

Volgens de indieners van de aangiften werden in de maanden april en mei 2023 in verschillende gemeenten in de provincie Barcelona vliegtuigstrepen waargenomen. Deze zouden worden veroorzaakt door vliegtuigen die “verschillende chemische stoffen op de wolken zouden sproeien om het weer te veranderen door het verminderen van wolken en bijbehorende regenval.”

Verwarring met condensatiesporen van vliegtuigen

Het Openbaar Ministerie verwijst naar het Staats Meteorologisch Agentschap Aemet, dat waarschuwde dat “het zaaien van wolken en andere technieken voor kunstmatige weersbeïnvloeding niet verward moeten worden met condensatiesporen van vliegtuigen.”

“De sporen van vliegtuigen zijn niets meer dan ijskristallenwolken die eruitzien als lange lijnen en ontstaan wanneer het vliegtuig passeert en het waterdamp condenseert wanneer de atmosfeer voldoende koud en vochtig is”, zo wordt geciteerd.

Volgens twee rapporten van de Technische Eenheid van het Parket voor Milieu worden de strepen gevormd wanneer de warme gassen van de verbranding van kerosine die door de motoren van de vliegtuigen worden uitgestoten bevriezen bij contact met de buitenlucht (bij een temperatuur van ongeveer 40 graden onder nul) en ijskristallenwolken vormen in de vorm van lange lijnen. De rapporten en de daarin getrokken conclusies gebruiken informatie van de Nationale Politie en het openbare orgaan Enaire, de belangrijkste leverancier van luchtverkeersnavigatiediensten en luchtvaartinformatie in Spanje.

Vliegtuigmotoren stoten waterdamp, kooldioxide, kleine hoeveelheden stikstofoxiden, koolmonoxide, zwaveldioxide en roet- en metaaldeeltjes uit. Van al deze gassen is alleen waterdamp relevant voor de vorming van de strepen. Wanneer deze gassen zich vermengen met de omringende lucht, koelen ze snel af. Als er vervolgens voldoende vochtigheid in de atmosfeer is en het mengsel verzadigd raakt, vindt condensatie van waterdamp plaats, oftewel ijskristallenwolken in de vorm van lange lijnen.

Eenmaal gevormd, is de evolutie en persistentie van de strepen in de lucht afhankelijk van atmosferische omstandigheden zoals de temperatuur en vochtigheid van de lucht, evenals de hoeveelheid waterdamp en de temperatuur van de uitstoot. Dit zorgt ervoor dat sommige dagen meer strepen te zien zijn dan andere, of dat vliegtuigen stoppen met het achterlaten van strepen als ze van hoogte veranderen.

“Over het algemeen worden ze gevormd door de condensatie van waterdamp in de uitstoot van de motoren en hoe hoger de vlucht, hoe groter de kans dat het gebied koud genoeg is voor het fenomeen. De strepen zijn in de loop der jaren toegenomen omdat de hoogte van commerciële vluchten ook is toegenomen, naast de voortdurende toename van het luchtverkeer”, wordt geciteerd.

De reden waarom de strepen soms elkaar kruisen en zelfs een netwerk in de lucht vormen, is te wijten aan het bestaan van luchtsnelwegen of luchtcorridors waar het luchtverkeer wordt geleid. De gebieden rond de luchthavens hebben logischerwijs de meeste strepen, omdat daar het meeste luchtverkeer plaatsvindt tijdens het opstijgen en landen van vluchten.

Conclusie van het OM

Als conclusie van dit alles wijzen de geschriften erop dat de strepen niet het gevolg zijn van de uitstoot van enige specifieke chemische stof om het milieu te schaden, en daarom “kan niet worden gesteld dat ze een ernstige schade toebrengen aan het evenwicht van natuurlijke systemen of het milieu”.

Dit vind je misschien ook leuk