Code rood voor wetland Doñana: biodiversiteit in vrije val

door admin
Doñana, wetlands, droogte, moeras

Ter gelegenheid van World Wetlands Day op vrijdag 2 februari heeft het WWF een “uitgebreid” rapport gepresenteerd van “wetenschappelijk bewijs” over de huidige verslechtering van Doñana, het unieke moerasgebied in Andalusië.

Het WWF voerde samen met 30 wetenschappers van belangrijke onderzoeksorganisaties en verschillende universiteiten onderzoek uit naar de situatie van wetland Doñana. De organisatie eist nu “daadwerkelijk oplossingen” voor het Nationaal Park.

De huidige druk op het nationale park heeft gezorgd voor een “domino-effect” van het verlies van plant- en diersoorten. Er lijkt geen weg terug. Al het wetenschappelijke bewijs wijst op de overexploitatie van water door landbouw en niet duurzame stedenbouw. Daarnaast neemt legale en illegale irrigatie toe. Het zijn de belangrijkste  redenen voor de achteruitgang van dit unieke wetland. Met als gevolg dat er steeds minder dieren- en plantensoorten voorkomen.

WWF heeft aangegeven dat het stromennetwerk rond Doñana, behalve het bovenste stroomgebied van de Guadiamar, “in slechte ecologische staat” verkeert. Alarmerend is “de afname van meer dan 60% van de watertjes rond de Rocina-stroom”, die rechtstreeks in het moeras uitkomt. Dat komt deels door een gebrek aan regenval door de klimaatverandering, maar ook “door het gebrek aan natuurlijke ondergrondse bijdragen van de overgeëxploiteerde watervoerende laag”.

Weinige water is vervuild

“Er is heel weinig water en dat is zwaar vervuild door meststoffen, onkruidverdelgers, farmaceutische verbindingen en stedelijke lozingen. Stedelijk-industriële lozingen en meststoffen en andere chemicaliën die in de industriële landbouw worden gebruikt, vervuilen het oppervlakte- en grondwater van Doñana. Dat veroorzaakt een slechte chemische toestand van 14 lagunes is. Ook is de concentratie van farmaceutische verbindingen in zijrivieren en moerassen “de afgelopen decennia versneld”. In veel gevallen betekent dit slecht nieuws voor de biodiversiteit”.

Problemen al jarenlang bekend, maar niet opgelost

Hoewel deze problemen tientallen jaren geleden hadden moeten worden opgelost, en ondanks de bouw van de zuiveringsinstallaties voor de lozingen sinds 2002 en de verklaring van de zone kwetsbaar voor nitraten die plaatsvond in 2008, tonen de gegevens tot nu toe aan dat deze vervuilingsproblemen zijn toegenomen en soorten en nu alle ecosystemen treffen.

De zuiveringsinstallaties zijn niet goed onderhouden en niet gemoderniseerd. Ook zijn er geen ambitieuze programma’s tegen vervuiling van agrarische oorsprong uitgevoerd, ondanks het feit dat er sinds 2010 een budget van ongeveer een miljard euro aan acties is voor het hele stroomgebied van de Guadalquivir.

Meer water onttrokken dan aangevuld

Het is volgens het WWF nog steeds onbekend is hoeveel water er daadwerkelijk uit de watervoerende laag wordt gehaald. Al het bestaande wetenschappelijke bewijs laat zien dat er meer water wordt onttrokken dan aangevuld. Ook de groei van het toeristische gebied van Matalascañas heeft bijgedragen aan de verslechtering van het duinecosysteem.

Lagunes staan droog

Het WWF benadrukt dat “alle lagunes, zowel tijdelijk als permanent, in de zomers van 2022 en 2023 volledig zijn opgedroogd. Dat gebeurde na een periode van afwezigheid van twee natte jaren. Bovendien werd ook niet gehandhaafd op wateronttrekkingen.

Dit vind je misschien ook interessant: Strijd over uitdrogend wetland is geëscaleerd naar Brussel 

Dit vind je misschien ook leuk