Dit zijn de subsidies voor zonnepanelen in Spanje 2023

door admin
Dit zijn de subsidies voor zonnepanelen in Spanje 2023

Zonne-energie in Spanje heeft in 2022 meer dan 12.400 MW geïnstalleerd vermogen bereikt. Dit vermogen, samen met de meer dan 2.500 uur zon per jaar, zorgt ervoor dat Spanje een van de gebieden is met het grootste potentieel voor het produceren van schone elektriciteit.

De sterk gestegen en veranderende elektriciteitsprijzen wekken bovendien bij steeds meer inwoners in Spanje de belangstelling voor zonne-energie. Het installeren van zonnepanelen kan hun elektriciteitsrekening immers met minstens 50% verlagen. Dat de overheid op staats-, regionaal en gemeentelijk niveau subsidies toekent, vormt daarbij nog een extra stimulans. Bovendien draag je met zonnepanelen tegelijk bij aan een duurzamere planeet.   

Bekijk ook: Alles over zonnepanelen voor je huis in Spanje

Sinds de invoering van dit stimuleringsbeleid voor groene energie staan sommige autonome gemeenschappen zoals Catalonië, zelfs aan de top van de ranglijst als gevolg van het aantal faciliteiten voor zelfverbruik dat sindsdien in gebruik is genomen. Dat blijkt uit gegevens van het Catalaanse Instituut voor Energie (ICAEN).

Daarom geeft het Nederlandstalige bedrijf SolarMente hier een overzicht van de subsidies voor zonnepanelen in Spanje. Op dit moment installeert Solarmente zonnepanelen in de regio Catalonië, maar alles wijst erop dat hun werkgebied nog dit jaar wordt uitgebreid naar andere grote regio’s in Spanje. 

De volgende subsidie-concepten komen in dit artikel aan bod:

 • Aftrek onroerendezaakbelasting (IBI)
 • Vermindering van de belasting op constructies, installaties en werken (ICIO)
 • Steun voor eigen consumptie: Next Generation Funds
 • Aftrek van de Inkomstenbelasting (IRPF)
 • Regionale of lokale subsidies

Aftrek onroerendezaakbelasting (IBI)

De onroerendgoedbelasting (IBI) is een gemeentelijk belastingtarief dat vastgoedeigenaren moeten betalen over de waarde van hun onroerend goed. Bij het plaatsen van zonnepanelen op uw woning heeft u recht op een subsidie van maximaal 50% van de waarde van deze belasting. Dit percentage is afhankelijk van de regelgeving die door elke gemeente is vastgesteld en het type onroerend goed. Deze subsidie geldt niet voor bedrijven of bedrijfsgebouwen.

Bekijk ook: Spanje is tweede land van Europa met meeste zonne-energie

Ondanks dat het niet gebruikelijk is, geven sommige gemeenten hogere premies en wordt soms een aftrek tot 75% bereikt. De huidige quota staan echter niet vast. Elke gemeente kan op elk moment de nodige wijzigingen aanbrengen, waaronder het toevoegen van beperkingen op bepaalde locaties. In principe geldt deze steun gedurende meerdere jaren. Elke gemeente stelt een eigen termijn vast en de meest voorkomende is een periode van 3 tot 5 jaar.

Hierop zijn uitzonderingen. Sommige gemeenten willen zonne-energie verder stimuleren en geven zelfs bonussen voor 30 jaar. Mensen in de gemeenten die de periode terugbrengen tot één jaar hebben helaas minder geluk.

Deze aftrek van de onroerendezaakbelasting verkort de afschrijvingstijden van je zonne-installatie in grotere mate dan de andere vormen van steun die verderop in dit artikel behandeld worden. Daarom biedt het een aanzienlijk rendement op de investering van de fotovoltaïsche installatie. Die termijn neemt af tot 5 of 6 jaar op locaties in het noorden van Spanje. In het zuidelijke deel van het land, waar de jaarlijkse energieproductie hoger is, zou het rendement op de investering kunnen worden teruggebracht tot 3 jaar.

Bonusbelasting op constructies, installaties en werken (ICIO)

De ICIO is een indirecte belasting van toepassing op elke constructie, installatie of werk waarvoor een bouwvergunning is vereist, ongeacht of deze vergunning is verkregen of niet. In tegenstelling tot de korting op de IBI is deze korting slechts één jaar aftrekbaar met een in het reglementair kader vastgelegd maximumpercentage van 95%. Ook hier verschilt het cijfer per gemeente.

In Spanje kan 59% van de gemeenten met meer dan 10.000 inwoners korting krijgen op de ICIO. Gemeenten zoals Madrid, Girona of Barcelona zetten zwaar in op stimulering van zelfconsumptie van zonne-energie en bieden het hoogste percentage. Andere, zoals Ourense of Huelva, werken echter met een lagere percentages.

Of je je zonnepanelen koopt of de installatie huurt, maakt voor bovengenoemde reducties op de IBI en ICIO niet uit. Ze zijn bij beide modaliteiten van toepassing. In die zin kunt u profiteren van eigen verbruik zonder een initiële investering te doen in de aanleg van uw zonne-installatie. Klik op deze link voor alle informatie van het abonnementsmodel voor zonne-energie van SolarMente. U betaalt een verlaagd maandbedrag en profiteert van aanvullende diensten zoals onderhoud en updates van apparatuur. Vanaf dag één betekent dat een besparing op uw energierekening, terwijl u toch bijdraagt aan een groenere en duurzamere planeet.

Europese hulp voor zelfconsumptie: Next Generation Funds

Met het idee om het eigen verbruik in Spanje te bevorderen, keurde de Europese Unie de Next Generation Funds goed met 1,.32 miljard euro. Dat geld gaat niet alleen naar eigen verbruik, maar ook naar het gebruik van zonnebatterijen en airconditioning op basis van hernieuwbare energie. De subsidies op basis van deze fondsen kunnen tot 31 december 2023 worden aangevraagd.

Afhankelijk van het type installatie en het vermogen van het systeem zijn dit de vastgestelde bedragen voor een eengezinswoning in Spanje:

 • Subsidies van 600 euro per kWp voor installaties met een vermogen kleiner dan 10 kWp (meest voorkomende) en 490 euro in de batterij.
 • Compensaties tussen 300 en 450 per geïnstalleerde kWp voor systemen met een vermogen van meer dan 10 kWp.
 • Ook gemeenten met minder dan 20.000 inwoners op niet-stedelijke grond en 5.000 op stedelijke grond, krijgen een extra steun van 55 euro per kWp in het systeem en 15 euro in de batterij.

Aftrek inkomstenbelasting (IRPF) voor het plaatsen van zonnepanelen

Een andere interessante subsidie ​​die het gebruik van zonne-energie voor eigen verbruik in Spanje stimuleert, is de inkomstenbelastingaftrek. Elk jaar kan er een veelheid van concepten worden afgetrokken van je belastbare inkomen. Veel mensen weten echter niet dat de kosten voor het plaatsen van zonnepanelen ook een aftrekpost kunnen vormen.   

De percentages zijn als volgt:

 • Tot 20% van de investering met een maximum van 5.000 euro per jaar. Alleen al door zonnepanelen op uw dak te plaatsen, kunt u dit bedrag aftrekken.
 • Tot 40% als naast het voldoen aan het vorige punt een energiebesparing van 30% wordt gerealiseerd ten opzichte van niet-hernieuwbare bronnen in de woning of ze de hoogste energie-efficiëntieklassen (A of B) halen. Het maximaal af te trekken bedrag is 7.500 euro per jaar.
 • 60% van de investering wordt verminderd als het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen tot 30% wordt gereduceerd. Of in geval de woning in een gebouw voor residentieel gebruik na installatie in aanmerking komt voor energie-efficiëntieklasse A of B.

Let op: niet alle autonome gemeenschappen staan ​​de IRPF-bonus toe. Het beste vraagt u dit na bij uw gemeentehuis. Toegang tot deze aftrek houdt echter wel in dat u aan een reeks vereisten van de Belastingdienst moet voldoen:

 • De aanvrager moet worden vermeld als de huiseigenaar
 • Fotovoltaïsche installaties moeten zijn uitgevoerd door erkende installateurs

Samenvattend is de bonus in de inkomstenbelasting een andere factor om toe te voegen aan de vermindering van de investering, hoewel de percentages ook hier variëren per geografisch gebied in Spanje.

Specifieke hulp van de autonome gemeenschappen

Ten slotte bestaat er specifieke regionale steun voor de installatie van zonnepanelen die vaak specifiek aangekondigd worden door de betreffende federale regeringen. Dat maakt het moeilijker om van deze gemeentelijke premies te profiteren. Bovendien bieden niet alle gemeentehuizen deze vorm van hulp aan.

Zo biedt de autonome gemeenschap van Navarra een maximale aftrek van 30% aan rechtspersonen en natuurlijke personen. Steden als Madrid ondersteunen zelfconsumptie met een subsidie ​​tot 25%. Deze vormen van steun mogen echter niet worden gepresenteerd als een panacee voor subsidies. Het concept vermindert de investering niet in grote mate. In plaats daarvan biedt de IBI betere bonussen voor uw zonne-installatie.

Kende u deze premies en subsidies voor zonnepanelen in Spanje al?

Met het hierboven vermelde Spaanse regelgevingskader ondersteunt de overheid de ontwikkeling van eigen verbruik van fotovoltaïsche energie. De verschillende subsidies voor zonnepanelen hebben als doel om van zonne-energie een toegankelijke bron voor alle woningen te maken. Zo wordt de energieafhankelijkheid van fossiele brandstoffen kleiner en onze elektriciteitsrekening 50% lager. Laat de sterk veranderende elektriciteitsprijzen achter u en produceer duurzame energie via uw zonnepanelen in Spanje. Ontdek hoeveel u elke maand kunt besparen terwijl u inzet op een duurzamere wereld met de calculator voor eigen verbruik van SolarMente.

Dit vind je misschien ook leuk