E-step blijft in Spanje voor hoofdbrekens zorgen op gebied van veiligheid

door admin
E-step blijft in Spanje voor hoofdbrekens zorgen op gebied van veiligheid

De elektrische step is een vervoermiddel voor persoonlijke mobiliteit (VMP) dat in de afgelopen jaren een steeds grote rol is gaan spelen in het verkeer in (middel)grote Spaanse steden zoals Madrid, Barcelona en Málaga.

Met alle gevolgen voor de verkeersveiligheid van dien. De regels zijn al aangescherpt. E-steps zijn verboden op trottoirs en in voetgangersgebieden, de maximale snelheid is 25 km per uur en bestuurders moeten zich, net als andere bestuurders, aan de verkeersregels houden.

Gemeenten krijgen wat respijt 

Ondertussen is het wachten tot op 12 mei de snelheidswijzigingen in de steden van kracht worden: 50 kilometer per uur op wegen met twee of meer rijstroken, 30 kilometer per uur op die met een enkele rijstrook in beide rijrichtingen, en 20 kilometer per uur op wegen met een enkele rijbaan, meldt de Spaanse krant ABC.

Want hoewel deze wijziging van de limieten al als koninklijk besluit in het Staatsblad (BOE) is gepubliceerd, wilde het ministerie van Binnenlandse Zaken de gemeenten meer tijd geven om de bebording en de wegen aan te passen. Ook zullen verordeningen voor het gebruik van voertuigen voor persoonlijke mobiliteit (VMP) in de stad worden aangepast en als het nodig is, parkeerterreinen voor deze VMP’s worden ingericht.  

Steeds meer duidelijkheid                                                                

Sinds zaterdag moet iedereen die op een elektrische step rijdt zich, net als iedere andere bestuurder, aan de verkeersregels houden. Ook kan een blaastest worden afgenomen. Over de vraag of gebruikers voor deze persoonlijke mobiliteitsvoertuigen (PMV’s) al dan niet een verplichte verzekering moeten afsluiten, is nog geen overeenstemming bereikt.

‘Wij zullen in een tweede fase van besprekingen met de gemeenten, met alle opgedane ervaring, een veel gedetailleerdere regeling uitwerken. We willen alle onderwerpen behandelen, ook de verzekering valt daaronder’, meldde directeur-generaal van Verkeer Pere Navarro. De gemeentepolitie wordt verantwoordelijk voor het toezicht en de controle en zal ook samen met hun gemeenten prioriteiten stellen als het gaat om het bestraffen van bepaalde overtredingen. 

Nieuwe vormen van mobiliteit

De regulering van de e-step maakt deel uit van een pakket wettelijke hervormingen, dat op 10 november door de regering is goedgekeurd en als doel heeft een nieuw model voor verkeersveiligheid tot stand te brengen. Dit moet het aantal doden en zwaargewonden de komende 10 jaar met 50% terugbrengen.

Met de nieuwe maatregelen wilde het directoraat-generaal Verkeer, onder mandaat  van Pere Navarro, ook inspelen op nieuwe vormen van mobiliteit, met name in de stad. Het ongevallencijfer onder de meest kwetsbare gebruikers – motorrijders, fietsers en voetgangers – bedraagt al bijna 50 procent van alle verkeersdoden en neemt toe. In de bebouwde kom, is dit percentage zelfs 80 procent.

Verbeterde veiligheid, doorstroom en luchtkwaliteit

Reden genoeg voor het ministerie van Binnenlandse Zaken om de maximumsnelheid in de straten van de steden te verlagen. Een wijziging die, volgens het koninklijk besluit, ‘zowel de doorstroom van het verkeer in de brede straten van de stad als de vermindering van de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit garandeert.’

Bovendien blijkt uit verschillende onderzoeken dat de kans op overlijden als gevolg van een aanrijding met een auto minstens vijf keer kleiner is bij een botsing met 30 kilometer per uur dan bij 50 kilometer per uur.

‘De snelheid van het voertuig houdt rechtstreeks verband met de overlevingskansen van de voetganger die door het voertuig wordt aangereden’, aldus de tekst van de nieuwe verordening.

Gevolgen voor het puntenrijbewijs

Het puntenrijbewijs, dat sinds 2006 in Spanje van kracht is, heeft inmiddels ruimschoots beantwoord aan de doelstellingen. Daarom is het directoraat-generaal van Verkeer van mening dat de tijd nu rijp is voor een hervorming. De wijziging is al wel aangekondigd en ontworpen, maar nog niet in het parlement behandeld. Dat gebeurt waarschijnlijk in de nieuwe vergaderperiode, waarna goedkeuring naar verwachting snel volgt. Het voorstel is om de aftrek voor het rijden met mobiele telefoon in de hand te verhogen van 3 naar 6 punten. De boete blijft onveranderd 200 euro.

Bij het niet gebruiken van veiligheidsgordels, kinderbeveiligingssystemen en het niet dragen van helmen en andere beschermingselementen worden 4 in plaats van 3 punten afgetrokken en dat geldt ook voor het niet dragen van een helm of rijden zonder vastgemaakte veiligheidsgordel.

Als het voorstel wordt aangenomen, wordt het aan boord hebben van radar- of detectieapparatuur in het voertuig, zelfs als deze niet geactiveerd zijn, beschouwd als een ernstige overtreding met een boete van 500 euro en een aftrek van 3 punten.

Een andere geplande maatregel is dat auto’s en motorfietsen bij het inhalen op tweebaanswegen de maximumsnelheid van 20 kilometer per uur niet mogen overschrijden.

Het directoraat-generaal Verkeer stelt voor dat twee punten kunnen worden terugverdiend door het volgen van de gecertificeerde cursussen veilig rijden, en na twee jaar zonder overtredingen, ongeacht de ernst van de begane overtreding, kan het oorspronkelijke saldo terugverdiend worden.

Lees ook het artikel ‘Ernstige ongelukken e-step verdubbeld in Malaga’

Dit vind je misschien ook leuk