Euribor stijgt nog tot vier-en-een-halve procent denkt Spaanse Bank

door admin
Euribor stijgt nog tot vier-en-een-halve procent denkt Spaanse Bank

Dan zou de rente met 5 procentpunten zijn gestegen sinds begin vorig jaar. Toen stond de index waarmee hypotheekaflossingen worden berekend op -0,5%. In februari sloot de Euribor op 3,5% terwijl de dagprijs op woensdag 8 maart op 3,9% is uitgekomen. Dat is de hoogste waarde sinds november 2008.

Gouverneur Pablo Hernández de Cos verwerkte in een toespraak die hij dinsdag hield de mogelijkheid van vijf punten renteverhogingen.Tot nu toe hadden de openbare prognoses van de financiële instelling geen rekening gehouden met stijgingen van meer dan 4 procentpunten.

Dat is een stijging die, volgens berekeningen van de Bank van Spanje zelf bijna 15% van de gezinnen met een hypotheek klem zet. Meer in detail wordt deze “hoge” last gedragen door iets meer dan 35% van de gezinnen met schulden met een lager inkomen, en 25% van de volgende inkomensklasse, volgens dezelfde berekeningen. Van de rijkste huishoudens zou slechts 3% in de problemen komen met hun  maandbetalingen.

Onder huishoudens met een “hoge” schuldenlast verstaat de Spaanse Bank die huishoudens waarin een derde van het gezinsinkomen of meer naar de hypotheek gaat. Boven deze grens nemen de risico’s van wanbetaling toe. 

Hypotheeklasten nemen toe met 3.000 euro per jaar

Gezinnen die onlangs hun hypotheek hebben aangepast naar een variabele rente, zijn van ongeveer 534 euro per maand naar ongeveer 830 euro gegaan, 3.000 euro meer per jaar. Als uitgangspunt wordt een lening genomen van 150.000 euro die voor 25 jaar is afgesloten met een verschil van 1% ten opzichte van de Euribor.

Bekijk ook: Hypotheken die nu worden herzien, stijgen met 54 procent

Drie op de vier woningen met hypotheek hebben een variabele rente. De klap is in deze gevallen direct, aangezien de Euribor in februari 2022 nog een negatieve waarde had en op -0,335% stond. Maar ook gezinnen die vandaag een hypotheek afsluiten, of die veranderen van variabel naar vast, lijden onder deze toename van de financieringskosten. Ondanks dat de regering heeft geprobeerd dit te bevorderen met maatregelen die echter een schaars resultaat boeken.

Codes van goede praktijk 

In de ministerraad van dinsdag kondigde de minister van Economsiche Zaken Calviño aan dat zij deze donderdag met de banken zal vergaderen. Het zal dan vooral gaan over de toepassing van de drie codes van goede praktijk die het afgelopen jaar zijn aangenomen en de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te nemen of wijzigingen door te voeren, te herzien. Het gaat dan om maatregelen voor gezinnen met variabele hypotheken die door de stijging van de rente in de problemen komen

Renteverhogingen ECB

De Euribor wordt verhandeld vooruitlopend op verhogingen van de officiële rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB). Op dit moment wordt tijdens de vergadering van de raad van bestuur van de op 16 maart een stijging van nog eens 0,5 punt geschat, tot 3,5%, en nog minstens een half punt meer in de volgende maanden, afhankelijk van hoe de inflatie evolueert. De verhogingen begonnen in juli vanaf 0%.

De president van de ECB, Christine Lagarde, drong er de afgelopen dagen opnieuw op aan dat het orgaan de nodige maatregelen zal nemen om de inflatie terug te brengen tot de doelstelling van 2%. Daarvoor is een nieuwe renteverhoging nodig van nog eens 50 basispunten.

Evenzo verzekerde de president van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, gisteren dat de laatste economische gegevens beter waren dan verwacht. Hij suggereerde vervolgens dat voor het herstel van de prijsstabiliteit het handhaven van een “restrictief” monetair beleid gedurende “enige tijd” nodig is. Uitspraken die door de markt niet goed werden ontvangen. 

Eerste twijfel

Volgens ElDiario.es blijkt uit de notulen van de laatste vergadering van de Raad van Bestuur van de ECB voor het eerst twijfel onder de leden over de agressiviteit van de verhogingen van de officiële rentetarieven om de inflatie te bestrijden. Met die strategie doet men een poging de economie af te koelen maar tegelijkertijd schaadt het de consumptie van huishoudens of de investeringscapaciteit van bedrijven. Daarmee neemt het risico op een economische recessie en een toename van de werkloosheid toe.

Voorstel nog twee punten erbij

Maar deze week riep een van de meest ‘agressieve’ leden van deze bestuursraad, de gouverneur van de Oostenrijkse Nationale Bank, Robert Holzmann, op tot een verhoging van de rentetarieven met twee punten, verdeeld over de maanden maart, mei juni en juli.

Dit vind je misschien ook leuk