Geregenereerd water is ‘vergif voor bomen en grond’, zeggen boeren in Axarquía

door admin
geregenereerd water axarquia stuwmeer la viñuela

Boeren uit de Axarquía-regio in de prvincie Málaga in Zuid-Spanje luiden de noodklok. Ze klagen over de hoge zoutgehaltes in het water dat ze van de waterzuiveringsinstallaties van Vélez en Algarrobo krijgen. “Ons is ontzilt water beloofd, maar niemand weet wanneer dat zal gebeuren”.

De winter vordert zonder de langverwachte regenval die een einde kan maken aan de extreme droogte die Málaga teistert. Ondertussen staan de boeren, en met name de producenten van subtropische gewassen in de Axarquía, onder enorme druk. Sinds 1 oktober 2022 hebben zij geen irrigatiewater meer ontvangen uit het stuwmeer van La Viñuela, dat op historisch lage niveaus staat.

Hoge zoutgehaltes

Ondertussen spant de Junta de Andalucía zich in om alternatieve waterbronnen in de vorm van geregenereerd water uit de waterzuiveringsinstallaties van Axarquía beschikbaar te stellen voor irrigatie. Desondanks blijven de boeren bezorgd over de hoge zoutgehaltes in het water dat ze ontvangen. Die zijn het gevolg van het zeewater dat de rioleringssystemen van Vélez-Málaga en Algarrobo binnendringt.

“Vergif voor bomen en grond”

Het “Platform ter Verdediging van de Landbouw in de Axarquía” heeft verklaard in de krant SUR dat het irrigatiewater uit de waterzuiveringsinstallaties van Vélez en Algarrobo “vergif is voor de bomen en de grond” vanwege het hoge zoutgehalte. Daarnaast bekritiseert het afgelopen zomer opgerichte collectief de belofte van ontzilt water. Het blijft onduidelijk wanneer dit gerealiseerd zal worden.

Brede verantwoordelijkheid

De platformleden wijzen ook op een onderzoek van de Natuurbeschermingsdienst van de Guardia Civil (Seprona) en de Milieuofficier van Málaga. Daaruit bleek dat er een grote hoeveelheid illegale putten in de Axarquía zijn. In dit verband wijzen de boeren op de mogelijkheid van een milieudelict. Ze benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor de droogte breed gedragen moet worden. Ze doelen ook op overheidsinstanties en administraties wegens het niet tijdig en incoherent handelen.

“Nalatigheid” en “tegenstrijdige procedures”

De groep bekritiseert verder het gebrek aan vooruitziendheid en planning door de bevoegde autoriteiten. Bovendien zou er sprake zijn van “nalatigheid” en “tegenstrijdige procedures” die jaren duren om vergunningen en licenties te verlenen die door boeren zijn aangevraagd.

In reactie op de droogtecrisis benadrukt het platform dat er “geen echte” alternatieve bronnen zijn, zoals putten of het stuwmeer van La Viñuela. Verder klaagt men over niet uitgevoerde projecten, verstopte leidingten, gebrek aan infrastructuur, en het sluiten van ecologische stromen die rivieren droog laten staan.

Dit vind je misschien ook leuk