Let op: nieuwe Verkeerswet vrijdag van kracht

door admin
Let op: nieuwe Verkeerswet vrijdag van kracht

Niet alle wijzigingen treden vrijdag al in werking. In juni zal het ‘Reglamento de Circulación’ worden goedgekeurd waarmee regels omtrent kinderzitjes en snelheidsbeperkingen van kracht worden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste dingen die je als weggebruiker in Spanje moet weten. 

Maximum snelheid

De maximum snelheid blijft 120 kilometer per uur. Op bepaalde trajecten van tol- of snelwegen kan deze worden verhoogd naar 130 km/u.

De maximum snelheid op secundaire wegen kan op bepaalde trajecten met 10 km/u verlaagd worden, evenals dat binnen de bebouwde kom maximum snelheden kunnen gelden van 20 tot 30 km/u. Dit zal duidelijk zijn aangegeven.

Het gebruik van radardetectoren is verboden en wordt beboet met 200 euro en aftrek van 3 punten van het rijbewijs. Het gebruik van apparaten waarmee niet alleen een radarsignaal wordt opgepikt, maar dat ook een interferentie uitzendt waarmee de radar niet meer kan bepalen hoe snel je rijdt, was al verboden en wordt beboet met 6.000 euro en aftrek van 6 punten van je rijbewijs. 

Helm op fiets

Minderjarigen van 16 jaar en jonger moeten een fietshelm dragen als ze binnen de bebouwde kom fietsen. De boete voor het niet dragen is 200 euro. Op andere wegen is het dragen van een helm verplicht voor fietsers van alle leeftijden.

Het lijkt een rare regel, maar fietsers mogen langzamer dan de minimum snelheid fietsen. Wel blijft het verboden voor fietsers op de snelweg te rijden.

Om de veiligheid voor fietsers te verhogen mag een tegemoetkomende auto of een auto op dezelfe baan de fietser alleen passeren als er minimaal 1,5 meter afstand tussen de auto en de fietser overblijft.

Rijden onder invloed

Boetes voor dronken achter het stuur zitten worden verhoogd van 500 naar 1.000 euro. Rijdt een automobilist met dubbel zoveel alcohol in zijn bloed dan is toegestaan (0,5 miligram per liter lucht en 0,3 miligram voor nieuwe chauffeurs en professionele bestuurders), dan geldt deze boete. Wie een overtreding in dit opzicht begaat, maar bovengenoemde grens niet bereikt kan rekenen op een boete van 500 euro. Wie binnen een jaar nog een keer wordt aangehouden met teveel alcohol in zijn bloed, krijgt ook een boete van 1.000 euro in plaats van 500 euro.

Ook de boete voor het gebruik van drugs in het verkeer wordt verdubbeld van 500 naar 1.000 euro. Nieuw is dat het bewijs van drugsgebruik via de speekseltest voldoende is om een boete uit te schrijven. Voorheen kon de weggebruiker deze nog ontlopen wanneer hij kon demonstreren dat de drugs zijn rijgedrag niet beinvloedden. Wie middelen voorgeschreven heeft gekregen van een arts of methadon voor therapeutische doeleinden is niet strafbaar.

Ook voetgangers en andere weggebruikers kunnen verplicht worden een blaastest voor alcohol of een speekseltest voor drugs te ondergaan. Dit geldt alleen wanneer ze betrokken zijn bij een ongeval of ze een overtreding hebben begaan.

Buitenlandse residenten

Buitenlandse residenten in Spanje zijn vanaf vrijdag verplicht hun voertuig in Spanje te registreren en met Spaans kenteken te rijden op Spaans grondgebied. 

 

Kinderzitjes

 

Minderjarigen die 1,35 of minder meten, mogen niet voorin de auto reizen. Ook niet wanneer ze in een speciaal kinderstoeltje zitten. Een uitzondering hierop geldt wanneer alle zitplaatsen achterin bezet zijn door minderjarigen die kleiner zijn. Wel wordt vanaf vrijdag toegestaan dat minderjarigen van 12 jaar of ouder voorin zitten als ze een kinderstoel of verhoging gebruiken. De boete op het niet voldoen aan deze regels is 200 euro en wordt gegeven aan de ouders of voogden van het betreffende kind. Deze regel gaat pas van kracht als het ‘Reglamento de Circulacion’ wordt goedgekeurd.

Vanaf dan wordt de lengte van een kind de maatstaf voor de vaststelling hoe het moet reizen in plaats van de leeftijd of het gewicht met betrekking tot de juiste te gebruiken kinderzitjes of stoelverhogingen. Wanneer je wordt aangehouden terwijl niet alle kinderen die korter zijn dan 1.35 meter in een kinderzitje zitten, kan de politie je verbieden verder te rijden. 

Aanrijding met wilde dieren

Bij een ongeval door een overstekend dier zal over het algemeen de bestuurder van het betreffende voertuig verantwoordelijk zijn. Wanneer het ongeval een direct gevolg is van een jacht, zal de eigenaar van het jachtterrein verantwoordelijk zijn. Is het ongeval een gevolg van een onderbroken hekwerk of een gebrek aan juiste signalering zal de autoriteit die verantwoordelijk is voor het betreffende weggedeelte verantwoordelijk worden gesteld.

En verder…

Nieuw is ook dat de bestuurder van een voertuig beboet kan worden zonder aangehouden en geïdentificeerd te worden door de verkeerspolitie.

Ben je het ergens niet mee eens, dan is de termijn waarbinnen je een klacht kunt indienen nu 20 dagen. Dit was 15 dagen.

Dit vind je misschien ook leuk