Meer bomen in steden zouden veel hitte-doden kunnen voorkomen

door admin
Meer bomen in steden zouden veel hitte-doden kunnen voorkomen

Uit gegevens van 93 Europese steden blijkt dat meer dan 4 procent van de sterfgevallen in de zomer in Europese steden is te wijten aan de hitte van de stedelijke ruimte. De studie werd woensdag gepubliceerd in het tijdschrift “The Lancet” en pleit voor meer groen in steden. 

Het werk van ISGlobal wijst erop dat blootstelling aan hitte gepaard gaat met vroegtijdige sterfte, cardiorespiratoire aandoeningen en ziekenhuisopnames, vooral tijdens hittegolven, maar het komt ook voor bij matig hoge temperaturen in de zomer.

“Steden bijzonder kwetsbaar voor hoge temperaturen”

“Steden zijn bijzonder kwetsbaar voor hoge temperaturen. Minder begroeiing, hogere bevolkingsdichtheid en ondoordringbare oppervlakken van gebouwen en straten, waaronder asfalt, veroorzaken een temperatuurverschil tussen de stad en de omliggende gebieden. Dat fenomeen wordt eilandvorming of stadswarmte genoemd”, legt Tamara Iungman, onderzoeker bij ISGlobal en eerste auteur van de studie uit in RTVE.es.

Steeds meer hittegerelateerde ziekten en sterfgevallen

Met de opwarming van de aarde en de groei van steden zal dit effect naar verwachting de komende decennia verergeren. Iungman waarschuwt: “Voorspellingen op basis van de huidige emissies laten zien dat hittegerelateerde ziekten en sterfgevallen de komende decennia een grote last zullen worden voor onze gezondheidsdiensten”.

Bekijk ook: Aantal sterfgevallen toegeschreven aan hitte in Spanje verdrievoudigd

De onderzoekers schatten de sterftecijfers van mensen boven de 20 die in 93 Europese steden wonen (in totaal 57 miljoen inwoners), tussen juni en augustus 2015. Daarbij verzamelden ze gegevens over dagelijkse temperaturen op het platteland en in de stad voor elke stad.
Eerst schatten ze voortijdige sterfte door een hypothetisch scenario te simuleren zonder een stedelijk hitte-eiland. Vervolgens berekenden ze de verlaging van de temperatuur die zou worden bereikt door de boombedekking tot 30 procent te verhogen, evenals de sterfgevallen die daarmee zouden kunnen worden vermeden.

Het doel van de onderzoekers is om de verantwoordelijken voor lokale besturen te informeren over de voordelen van het integreren van groene zones in alle buurten. Daarmee zouden ze duurzamere, veerkrachtigere en gezondere stedelijke omgevingen creëren. Dat zegt onderzoeksleider Mark Nieuwenhuijsen.

Bomen helpen de temperatuur te verlagen

Uit de resultaten blijkt dat de steden van juni tot augustus 2015 gemiddeld 1,5°C meer registreerden dan de omliggende gebieden.
Volgens de onderzoekers worden 6.700 voortijdige sterfgevallen veroorzaakt door stijgende stadstemperaturen, wat neerkomt op 4,3% van de totale sterfte tijdens de zomermaanden en 1,8% van de sterfte gedurende het jaar.

Het werk beweert dat een derde van deze sterfgevallen (2.644) voorkomen had kunnen worden door de boombedekking te vergroten tot 30 procent van de stedelijke ruimte, waardoor de temperatuur zou dalen.

Over het algemeen liggen de steden met de hoogste sterftecijfers door hitte in Zuid- en Oost-Europa. Dit zijn ook de steden die het meest zouden profiteren van meer bomen. De auteurs erkennen wel dat het planten van meer bomen in sommige steden moeilijk kan zijn vanwege het ontwerp. Het planten van bomen moet bovendien worden gecombineerd met andere ingrepen zoals groene daken of andere alternatieven om de temperatuur te verlagen. 

“Onze resultaten tonen ook de noodzaak aan om de bomen die we al hebben te behouden, omdat ze een waardevolle hulpbron zijn en nieuwe bomen veel tijd nodig hebben om te groeien. Bovendien gaat het niet alleen om het aantal bomen, maar ook om hoe ze zijn verdeeld”, aldus Nieuwenhuijsen.

Volgens Iungman levert de studie waardevolle informatie om steden aan te passen en weerbaarder te maken voor de gevolgen van klimaatverandering. “Hier analyseren we alleen het effect van bomen op de temperatuur, maar het vergroten van groen in steden heeft veel andere gezondheidsvoordelen, zoals het verhogen van de levensverwachting, het verminderen van psychische problemen en het verbeteren van de cognitieve functie van mensen”, verzekert de onderzoeker.

Gedetailleerde gegevens voor elk van de 93 steden staan ​​in: Urban Heat Island Effect in Europe – Infogram.

Dit vind je misschien ook leuk