Meer dan een week wachten op een afspraak met huisarts in Spanje

door admin
Meer dan een week wachten op een afspraak met huisarts in Spanje

30% van degenen die het afgelopen jaar een afspraak met de huisarts heeft gemaakt, moest meer dan een week wachten. 22,5% van de Spanjaarden moest “elf dagen of langer” wachten tot ze naar hun huisarts van het openbare gezondheidssysteem toe konden. 

Dit zijn de resultaten van de tweede golf van de Gezondheidsbarometer 2022, van het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CIS). Deze jaarlijkse opiniepeiling is gebaseerd op ongeveer 7.800 interviews met mensen van 18 jaar en ouder in alle Spaanse provincies. 

Wel gezondheidsprobleem, geen arts

13% van de respondenten bevestigt dat ze hun arts niet konden zien vanwege een echt gezondheidsprobleem. Bovendien lukte het 28% van de ondervraagden niet eens contact op te nemen met hun medisch centrum. 43% kreeg een afspraak voor vele dagen later en 8,3% dacht dat de centra erg verzadigd waren en ging rechtstreeks naar de eerste hulp.

Probleem afgelopen 12 maanden “verergerd”

Wat de perceptie van wachtlijsten betreft, gelooft 40,4% van de ondervraagden dat het probleem in de afgelopen twaalf maanden “verergerd is” en 34,6% vindt dat “het hetzelfde blijft”, vergeleken met een minderheid van 12% die een verbetering ziet.

Oordeel over gezondheidszorg over het algemeen positief

De meerderheid van de bevolking (58,8%) is positief over het functioneren van het gezondheidssysteem in Spanje. 44% van de ondervraagden vindt dat het Spaanse gezondheidssysteem “goed” werkt en slechts “enkele veranderingen” behoeft, en 14,5% vindt dat het redelijk goed werkt.

Zorg heeft “fundamentele veranderingen” nodig 

Verder is een op de vier Spanjaarden van mening dat het gezondheidssysteem “fundamentele veranderingen” nodig heeft. Wel wordt toegegeven dat “sommige dingen werken”, terwijl 15,2% kiest voor “diepgaande veranderingen”.

Kwaliteit zorg wordt als goed ervaren

Uit de barometer blijkt dat Spanjaarden over het algemeen een goed oordeel over de kwaliteit van de eerstelijnszorg hebben. De geïnterviewden die de afgelopen twaalf maanden bij hun huisarts zijn geweest, beoordelen de kwaliteit als zeer goed (31,8%) en goed (47%), terwijl 15,8% het als “normaal” classificeert, een 3,3% als slecht en 1,8% als heel slecht.

Spoedeisende hulp in gezondheidscentra

Wat betreft de spoedeisende hulp, 30,4% bezocht deze afdeling op een bepaald moment in het afgelopen jaar. Hiervan moest 45% één tot vier uur wachten om gezien te worden, terwijl het percentage gezien in minder dan een uur daalt tot 27%. Al met al beoordelen drie op de tien respondenten de zorg als zeer goed, bijna 50% als goed, 17% als regulier; 3,5% als slecht en 4,2% als zeer slecht.

Zorg in ziekenhuizen

In ziekenhuizen opgenomen patiënten beoordelen de zorg door medisch en verplegend personeel met een 8,41 en meer dan 80% geeft aan dat de zorg goed tot zeer goed is geweest.

Telefonische consulten

56,7% van de ondervraagden ging naar het gezondheidscentrum, terwijl 40% van de consultaties telefonisch verliep en slechts 0,5% thuis een arts op bezoek kreeg. 72% vond het telefonisch consult prettiger voor de arts, in tegenstelling tot 49% die van mening is dat het de patiënt ten goede komt. De helft zegt aanwijzingen net zo goed te begrijpen als in een face-to-face consult.

Iets meer dan de helft van de Spanjaarden -54 procent – zou zelfs bereid zijn om via videoconsult zorg van de huisarts te krijgen. 31% zou het niet willen en 12% meent het niet te kunnen gebruiken.

Dit vind je misschien ook leuk