Nieuwe dierenwelzijnswet Spanje zou illegale handel in dieren in de hand werken

door admin
Nieuwe dierenwelzijnswet Spanje zou illegale handel in dieren in de hand werken

Aan het begin van dit jaar werd de nieuw aangekondigde dierenwelzijnswet in Spanje positief ontvangen. Toch hebben diverse wijzigingen in deze wet een negatieve uitwerking volgens de Spaanse huisdierensector.

Verbod maakt zwarte markt in Spanje aantrekkelijker

Het wetsvoorstel voorziet namelijk in een verbod op de verkoop van gezelschapsdieren in winkels evenals het afschaffen van de bemiddeling tussen particulieren en huisdieren in een asiel. Vooral het laatste werkt volgens de sector de zwarte markt in de hand. Het berooft de, momenteel overvol zittende, asiels van de middelen die zijn krijgen aangereikt door deze particuliere instanties. Middelen en hulp die hard nodig zijn om potentiële adoptiegezinnen te vinden voor huisdieren in nood.

Om deze reden vraagt de sector de regering de richtlijnen te herzien en rekening te houden met bijdragen en steun aan asielen vanuit de particuliere sector. Enkele bedrijven en stichtingen die hiertoe behoren zijn bijvoorbeeld ASAC en AEDPAC, asiel Amigos Cipa en grote spelers zoals KIWOKO, Tiendanimal, Miscota, Koala, Mascotas Ávila en Verdecora.

Bewustwording bevolking in plaats van verbod

Volgens deze organisaties werkt een verbod op de verkoop van dieren in winkels averechts. Er zouden richtlijnen moeten komen voor het welzijn van dieren, ongeacht door wie ze worden aangeboden. Ook zijn richtlijnen nodig die de belangen van gezinnen die een dier willen aanschaffen behartigen. Een verbod zoals nu geldt, draagt niet bij aan het doel dat er geen dier meer op straat terecht komt. De oplossing ligt niet in het verbieden van verkoop maar in controle, opvoeding en bewustmaken van de bevolking.

Spanje streeft dierenwetgeving Nederland na

Voorzitters van enkele organisaties stellen een model voor zoals in Nederland wordt gehandhaafd. Binnen dit model staat het welzijn van dieren voorop en is het na 2022 niet meer toegestaan om dieren, in de breedste zin van het woord, te houden als zij permanent geen mogelijkheid hebben om natuurlijk gedrag te vertonen. Het mishandelen, verwaarlozen en achterlaten van huisdieren is dan ook strafbaar.

Dit vind je misschien ook leuk