Provincie Málaga heeft twee nieuwe ontziltingsinstallaties en drie nieuwe stuwmeren nodig

door admin
stuwmeren en ontziltingsinstallaties

Tijdens een bijeenkomst van het Forum van Burgemeesters in het Stadhuis van Málaga zijn belangrijke conclusies getrokken over de waterproblematiek in de Zuid-Spaanse provincie. Het forum besprak de bevindingen van werkgroepen die in februari zijn opgericht om de droogte en waterschaarste aan te pakken.

De algemene conclusie was duidelijk: de situatie is ernstig en Málaga heeft dringend behoefte aan nieuwe waterinfrastructuur, waaronder ontziltingsinstallaties en stuwmeren.

Tekortkomingen

In de gepresenteerde “Carta del Agua” (waterbrief) werd kritiek geuit op het gebrek aan een heldere, transparante en gedigitaliseerde inventaris van de bestaande waterbronnen. Daarnaast is er onvoldoende kennis over de toestand van de aquifers (specifieke geologische formaties die water bevatten en doorlaten) en hoe deze het beste kunnen worden aangevuld. Ook het gebrek aan toezicht op ondergrondse wateronttrekkingen, het hoge aantal lekkages, en het ontbreken van uniforme tariefcriteria werden aangestipt.

Aanbevelingen voor de toekomst

De experts en gemeentelijke technici stellen voor om het waterverbruik te verminderen en de vraag beter te beheersen. Het hergebruik van gezuiverd water voor irrigatie en schoonmaak krijgt daarbij prioriteit. Ook wordt gepleit voor een betere verbinding tussen verschillende waterbekkens en uniforme tariefstructuren.

Infrastructuur en innovatie

Belangrijke aanbevelingen voor nieuwe infrastructuur zijn onder andere de aanleg van nieuwe verbindingen tussen verschillende kustgebieden en de verbetering van de waterzuiveringsinstallatie in Pilones. Daarnaast wordt voorgesteld om nieuwe ontziltingsinstallaties te bouwen voor zowel de Axarquía als de Costa del Sol, naast de bestaande installaties in Marbella en Estepona.

Projecten en Plannen

  • Nieuwe Stuwmeren: De voorgestelde stuwmeren omvatten Gibralmedina in de rivier Guadiario, Cerro Blanco in de rivier Grande en uitbreiding van het stuwmeer van La Concepción (bij Istán dat het gebied van Marbella van water voorziet).
  • Ontziltingsinstallaties: Er wordt gepleit voor nieuwe installaties in de Axarquía en een extra grote installatie aan de Costa del Sol.
  • Waterrecycling: Het bouwen van een tertiair systeem om gezuiverd water opnieuw te gebruiken bij de zuiveringsinstallatie van Bajo Guadalhorce.

Reacties van lokale leiders

Burgemeester Francisco de la Torre van Málaga benadrukte volgens SUR de ernst van de droogte, ondanks de gunstige regenval tijdens Semana Santa. Hij riep op tot voortdurende inspanningen op het gebied van waterregeneratie en het aanpakken van lekkages. De burgemeester wees ook op het belang van de nieuwste studies over waterputten en de noodzaak om water te delen en efficiënt te gebruiken.

Francisco Salado, voorzitter van het provinciebestuur benadrukte de gedeelde verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Ook riep hij op tot concrete acties zoals verbeterde waterleidingnetwerken, overhevelingen en capaciteitsuitbreidingen.

Patricia Navarro, de provinciale afgevaardigde van de Junta de Andalucía, onderstreepte dat de droogte nog lang niet voorbij is. Daarom riep ze op tot een combinatie van economische, toeristische en agrarische activiteiten met het behoud van waterreserves. Ze meldde dat 80% van de droogteplannen al in uitvoering is en dat er belangrijke investeringen zijn gedaan om de watervoorziening te verbeteren.

Dit vind je misschien ook leuk