Sinds 2017 heeft Spanje 58% meer adviseurs en topfunctionarissen

door admin
topfunctionarissen regering

Het aantal adviseurs en tofunctionarissen binnen de Spaanse centrale overheid is in 2023 gestegen tot 1.607. Dat is een toename van 58% sinds 2017. Het uitgavenbudget voor deze groep is met 42% gestegen tot 152 miljoen euro.

Deze cijfers zijn afkomstig uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van de IGAE (Interventora General de la Administración del Estado).

Verhoging van uitgaven en personeelsaantallen

De grootste stijging in het aantal adviseurs en topfunctionarissen vond plaats sinds Pedro Sánchez in 2018 premier werd. De oprichting van de eerste coalitieregering in 2020 leidde tot een verdere toename van personeel dat door de overheid werd aangesteld om de twee grootste ministerraden in de democratische geschiedenis van Spanje te ondersteunen.

Verdeling van de topfunctionarissen

Van de 1.607 topfunctionarissen en adviseurs zijn er 433 hoge functionarissen en 1.174 adviseurs werkzaam in ministeries, autonome organen, staatsagentschappen en onafhankelijke administratieve autoriteiten. Het ministerie van Economie heeft het hoogste aantal hoge functionarissen (49), gevolgd door het ministerie van Presidentiële Zaken (42) en het ministerie van Financiën (40).

Uitgaven en salarissen

De uitgaven aan hoge functionarissen en adviseurs bedroegen eind 2023 152.158.000 euro, een stijging van 3,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks deze stijging vertegenwoordigen deze uitgaven slechts 0,77% van de totale uitgaven voor personeel binnen de centrale overheid. Opvallend is dat sommige topfunctionarissen meer verdienen dan de premier van Spanje. De best betaalde hoge functionaris in 2023 was de president van de SEPI, die 245.126 euro verdiende. De SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) is een Spaanse overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de aandelen en belangen van de Spaanse staat in verschillende bedrijven.

Transparantie 

Hoewel de totale cijfers duidelijk zijn, ontbreekt er transparantie over specifieke salarissen en de namen van adviseurs. De gegevens over topfunctionarissen en hun salarissen zijn beschikbaar op het transparantieportaal van de overheid. Volgens critici is er nog ruimte voor verbetering in de publicatie van gedetailleerde informatie.

Lees ook: Spanje had het afgelopen jaar recordaantal topfunctionarissen in dienst

Dit vind je misschien ook leuk