Spaanse overheid geeft aan steeds meer controle over coronacrisis te krijgen

door admin
Spaanse overheid geeft aan steeds meer controle over coronacrisis te krijgen

Althans, dat vindt Fernando Simón, hoofd van het technisch crisiscomité. Volgens hem is het een belangrijke aanwijzing dat het huidige epidemisch verloop in Spanje de goede kant op gaat. Het toenemende aantal bevestigde gevallen van patiënten met geen of lichte klachten die met sneltests zijn gediagnosticeerd wijst op een belangrijke overgang. Die overgang houdt in dat er voldoende capaciteit is om besmettingen vroeg op te sporen, deze patiënten te behandelen en te isoleren en na te gaan met wie er contact is geweest.

Overgangsfase

De zogeheten serologische tests, ofwel de sneltests, worden gebruikt om enerzijds in kaart te brengen hoe groot het deel van de bevolking is dat met het coronavirus is besmet en anderzijds voor het vroegtijdig opsporen van besmette personen die (nog) geen klachten hebben. Deze tests kunnen volgens Simón een sleutelrol spelen bij het onder controle krijgen van de coronaepidemie. Hij benadrukt daarbij dat versoepeling van de getroffen maatregelen niet zal plaatsvinden voordat er een significante daling van het aantal besmettingen is gegarandeerd. Belangrijk is dat er bij de vroegtijdig gediagnosticeerde gevallen genoeg capaciteit is om een contactonderzoek uit te voeren. Dat is pas het moment waarop aan een overgangsfase gedacht kan worden.

De grootschalige steekproef die binnen afzienbare tijd van start gaat en waarbij zo’n 90 duizend sneltests in heel Spanje worden uitgevoerd, moet een beeld geven van het aantal besmettingen dat zich in de komende weken voor zal doen. Met de resultaten van de steekproef kan een heroverweging van de maatregelen plaatsvinden en kan eventueel met een overgangsfase worden gestart.  

Criteria van WHO zijn leidend

De Spaanse regering heeft laten weten dat er geen versoepeling van de maatregelen zal plaatsvinden voordat aan de zes criteria die door de WHO zijn opgesteld is voldaan. In de eerste plaats moet de verspreiding van het virus onder controle zijn. Er moet voldoende capaciteit zijn om besmettingen op te sporen, te testen en te isoleren. De kans op een virusuitbraak op plaatsen waar het virus zich makkelijk verspreidt onder kwetsbare mensen, zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen, moet maximaal worden gereduceerd. Er moet een controlesysteem komen om te voorkomen dat het virus vanuit het buitenland weer binnenkomt en er moeten preventieve maatregelen worden getroffen op werkplekken en scholen. Ten slotte moet iedereen voldoende zijn geïnformeerd en moet iedereen zich houden aan de hygiëneregels en de sociale afstand van anderhalve meter.

Lichte stijging dodental

Het dodental als gevolg van het coronavirus is in Spanje in de afgelopen 24 uur opgelopen naar 440, dat zijn er 5 meer dan er gisteren werden gemeld. Met 4.211 nieuw geregistreerde besmettingen, komt het totaalaantal besmettingen op 208.389 te liggen.

Dit vind je misschien ook leuk