Spaanse prestaties dalen in PISA-rapport: achteruitgang in kernvakken

door admin
Spaanse prestaties dalen in PISA-rapport: achteruitgang in kernvakken

Dit heeft ertoe geleid dat Spanje nu onderaan de lijst staat van OESO-landen. Het land scoort al jaren slecht in het grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek op het gebied van onderwijs, dat wordt uitgevoerd door de OESO.

Volgens het PISA-rapport dragen diverse factoren bij aan deze daling, waaronder een toename van middelmatige studenten in alle drie de vakgebieden en een afname van uitstekende studenten, vooral in wiskunde. Factoren zoals afgenomen ouderbetrokkenheid, verlies van saamhorigheid op scholen en verslechterende relaties tussen studenten en leraren worden ook als mogelijke oorzaken genoemd.

Mobiele telefoons als afleiding

Een aanzienlijk deel van de Spaanse studenten raakt tijdens de lessen afgeleid door hun mobiele telefoons. Dit heeft een negatief effect op hun leerprestaties. Het PISA-rapport stelt voor dat scholen het gebruik van telefoons beperken in plaats van ze volledig te verbieden.

Onderwijssecretaris weigert verantwoordelijkheid

Ondanks de dalende prestaties weigert onderwijssecretaris José Manuel Bar verantwoordelijkheid te nemen. Hij benadrukt eerder de veerkracht van Spaanse scholen en het welzijn van de studenten. Bar is van mening dat een totaalverbod op mobiele telefoons niet de oplossing is en pleit voor veilig en educatief gebruik van telefoons door studenten.

Vergelijking met Japan

In vergelijking met landen als Japan, bekend om zijn succesvolle onderwijssysteem, presteert Spanje ondermaats in alle drie de kernvakken.

Focus op aandacht in de klas

Spanje scoort laag als het gaat om aandacht van studenten voor leraren in de klas. Uit de PISA-enquête blijkt dat 38% van de Spaanse studenten toegeeft niet naar hun leraren te luisteren tijdens uitleg, tegenover gemiddeld 30% in andere OESO-landen. Schermen van telefoons en tablets leiden studenten vaak af, met 33% van de Spaanse studenten die dit probleem in de meeste wiskundelessen ervaren.

Aanbevelingen voor de toekomst

Het PISA-rapport beveelt aan dat scholen werken aan het beperken van telefoongebruik om afleiding te voorkomen, terwijl ze tegelijkertijd veilig en educatief gebruik van technologie bevorderen. De aanbeveling is dus uitdrukkelijk niet om het gebruik van mobiele telefoons in klassen te verbieden. 

Geen directe link tussen verbod en prestaties

De onderzoekers van het rapport hebben geen directe correlatie gevonden tussen het verbieden van deze apparaten in de klas en een verbetering van de schoolprestaties. Integendeel, wanneer mobiele telefoons voor educatieve doeleinden worden gebruikt, kunnen ze de prestaties zelfs verbeteren.

“Redelijk gebruik van mobiele telefoons”

Daniel Salinas, analist bij PISA, beweert dat studenten die hun mobiele telefoon tot een uur per dag gebruiken betere resultaten behalen dan degenen die het apparaat helemaal niet gebruiken. Overmatig gebruik voor ontspanning is echter schadelijk. Daarom pleit de organisatie ervoor dat scholen leerlingen leren om op een redelijke manier met mobiele telefoons om te gaan.

Educatie boven repressie

De OESO benadrukt het belang van onderwijs dat studenten helpt deze apparaten op een geschikte manier te gebruiken, in plaats van een benadering die als repressief kan worden ervaren. “Het ontwikkelt niet het vermogen om ze op de juiste manier te gebruiken”, voegt Salinas toe.

Totaalverbod verhoogt angstniveaus

Een totaalverbod, zoals aangegeven door het PISA-rapport, verhoogt de angstniveaus bij studenten om hun mobiele telefoon buiten school te gebruiken en kan contraproductief zijn. Dit onderstreept de noodzaak van een evenwichtige benadering van mobiel telefoongebruik in het onderwijs.

Lees ook: Meer dan 2.700 mobiele telefoons in beslaggenomen in Spaanse gevangenissen

Dit vind je misschien ook leuk