Spaanse regering trekt 37 miljoen euro uit voor organisatie NAVO-top in Madrid

door admin
Spaanse regering trekt 37 miljoen euro uit voor organisatie NAVO-top in Madrid

Vijftig internationale delegaties, buitenlandse staatshoofden, een enorme politiemacht, naar schatting 2.000 geaccrediteerde journalisten uit de hele wereld... Op 29 en 30 juni is Madrid gastheer van de NAVO-top.

Om een dergelijk groots en zwaarbeveiligd evenement goed neer te zetten, is de Spaanse regering vast begonnen met de voorbereidingen. Voor het geheel is 37 miljoen euro begroot. Daar valt dan wel de huur van beursgebouw Ifema en het inrichten van de zalen onder, waarvoor bijna 20 miljoen euro zal worden uitgegeven, tot de catering, waarvoor iets meer dan een miljoen euro is uitgetrokken. En de aankoop van 6.000 patronen voor stroomstootwapens. 

Dit staat in het dossier dat de Spaanse nieuwssite 20minutos heeft in gezien. Het voorstel wordt dinsdag door het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de ministerraad voorgelegd voor de gunning zonder openbare aanbesteding van meer dan 37 miljoen euro voor de organisatie van de top van het Atlantisch Bondgenootschap, De bijeenkomst zal vooral in het teken staan van de oorlog in Oekraïne. 

Aanbesteding

In de aanbestedingsdocumenten wordt een bedrag van 4,8 miljoen euro uitgetrokken voor de ‘overdracht van ruimte’, d.w.z. de huur van verschillende paviljoens in Ifema voor deze belangrijke tweedaagse bijeenkomst. Voor de bouw en inrichting van de zalen, ruimtes en ruimten waarin de top zal worden onderverdeeld, heeft de regering 14,4 miljoen euro uitgetrokken, plus nog eens 7,9 miljoen euro voor audiovisuele diensten, 600.000 euro voor technische productie en organisatie, en 420.000 euro voor elektriciteit. 

Voor de uitzending van audio- en videosignalen van de optredens of persconferenties die tijdens de bijeenkomst kunnen plaatsvinden, is zo’n  4,8 miljoen euro geprogrammeerd, terwijl de bewegwijzering 360.000 euro zal kosten. 

Catering

Voor de catering tijdens de top heeft de regering iets meer dan 1,1 miljoen euro uitgetrokken, en voor de schoonmaak ongeveer 260.000 euro. De kosten voor het personeel dat gedurende de twee dagen werkt, zowel voor de ondersteuning als voor de productie van het evenement, bedragen  480.000 euro. Voor de beveiliging van Ifema-personeel afgezien van de nationale politie, die apart wordt ingezet wordt 240.000 euro uitgetrokken, terwijl er ook 113.000 euro voor vervoer is uitgetrokken. 

Stroomstootwapens voor de veiligheid

Verder kondigt de regering op het gebied van de veiligheid aan dat Binnenlandse Zaken zonder openbare aanbesteding 6.000 patronen voor stroomstootwapens zal aanschaffen. Deze zullen worden gebruikt door politieagenten die met de veiligheid zijn belast. Hij stelt dat ‘verschillende organisaties en maatschappelijke groeperingen al protesten hebben aangekondigd’.  

Salariskosten naar beroepscategorie 

In het dossier wordt gespecificeerd dat er bij de opstelling van de basisbegroting voor elk gebied ‘op is gelet dat de prijzen in overeenstemming zijn met de salariskosten per beroepscategorie’. 

Ook neemt het ministerie van Buitenlandse Zaken een rapport op van de staatssecretaris van Justitie waarin ‘de noodzaak’ van dit ministerie voor de ‘aanbesteding van de diensten met spoed’ wordt goedgekeurd. 

Het rapport bevat ook een bijlage met een ‘geheimhoudingsverklaring’ voor de bedrijven aan wie het project wordt gegund om alle informatie die zij van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen als vertrouwelijk te behandelen. Deze informatie heeft betrekking op ‘ontwerpen, specificaties, mededelingen, computerprogrammatuur en documentatie’ van welke aard dan ook die voor de ontwikkeling van de top zijn ingediend.

Dit vind je misschien ook leuk