Spanje moet rekenen op recordbedrag voor uitkeren ouderdomspensioenen

door admin
Spanje moet rekenen op recordbedrag voor uitkeren ouderdomspensioenen

Steeds meer ‘babyboomers’ (geboren tussen ongeveer 1945 en 1965) in Spanje hebben recht op hun pensioen, wat inhoudt dat de beroepsbevolking krimpt en de vergrijzing juist toeneemt. In de maand september liep het bedrag voor het uitkeren van alle pensioenen op tot ruim 12 miljard euro, dat is een stijging van bijna 11 procent ten opzichte van september 2022. 

Meer pensioenen bij economische recessie

Deze toename is niet alleen het gevolg van het stijgende aantal pensioengerechtigden, maar ook van de verhoging van het pensioenbedrag. In januari werd het ouderdomspensioen met 8,5 procent verhoogd voor het behoud van koopkracht bij de huidige inflatie. Afgelopen september werden ruim tien miljoen pensioenen uitgekeerd, dat is een toename van 1,24 procent vergeleken met een jaar geleden. Dat is de grootste stijging sinds de vorige economische crisis. In 2013 steeg het aantal mensen dat aanspraak maakte op een AOW-uitkering met meer dan 2 procent. In tijden van economische recessie neemt het aantal werklozen dat besluit met vervoegd pensioen te gaan namelijk toe en wordt er minder vaak doorgewerkt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Stijging zet door tot 2040

Momenteel bereikt de relatief grote groep mensen die geboren is in 1958 de pensioengerechtigde leeftijd. De verwachting is dat hiermee de piek nog niet is bereikt, die wordt namelijk pas verwacht vanaf de tweede helft van dit decennium tot medio 2040. 

De uitkeringen die na het ouderdomspensioen het vaakst worden uitgekeerd in Spanje zijn het weduwepensioen (dat zijn er bijna 2,5 miljoen, maandelijkse kosten: meer dan 2 miljard euro) en de langdurige arbeidsongeschiktheidsuitkering (ruim 945 duizend, kosten: ruim een miljard euro per maand).

In september is het totaalaantal uitkeringen gestegen tot ruim 9 miljoen, aangezien bijna een miljoen mensen recht hebben op meer dan één uitkering; vaak is dat een ouderdomspensioen in combinatie met een weduwepensioen. Volgens gegevens van de Seguridad Social is laatstgenoemd pensioen het hoofdinkomen voor 1,5 miljoen mensen van wie bijna 96 procent vrouw is. 

Het totaalbedrag voor sociale uitkeringen en pensioenen dat de Spaanse Segurid Social uitkeert, is gelijk aan 11,7 procent van het Bruto Nationaal Product. Als daarbij ook de pensioenen worden opgeteld van alle ambtenaren neemt dit percentage toe tot 13 procent van het bnp. 

Dit vind je misschien ook leuk