Spanje pioniert met menstruatieverlof

door admin
Spanje pioniert met menstruatieverlof

Dat maakt Spanje het eerste land in Europa dat verlof voor pijn bij menstruatie invoert. Alleen enkele landen in Azië, waaronder Indonesië, Japan en Zuid-Korea en Zambia in Afrika kennen een dergelijk menstruatieverlof.

Voor vrouwen met hevige klachten

Het speciale verlof geldt wel uitsluitend voor vrouwen met hevige klachten door hun ongesteldheid. Dat zei staatssecretatis Rodríguez voor Gelijkheid. Zij noemde als voorbeeld vrouwen die last hebben van dysmenorroe, hevige pijn in buik en (onder)rug zowel voor als tijdens de menstruatie.

Duidelijke definitie nodig van ‘pijnlijke menstruatie’

Volgens minister Irene Montero van Gelijkheid, het brein achter het decreet, is het belangrijk duidelijk te omschrijven wat behoort tot een pijnlijke menstruatie. “Het gaat niet om licht ongemak, maar om ernstige symptomen zoals zware hoofdpijn, diarree en koorts”, voegde de bewindsvrouw toe.

Castellón en Girona hanteren al soort menstruatieverlof

Hoewel het een concept is dat kan worden aangepast, is het niet de eerste keer dat het probleem van vrouwen door moeilijke menstruatie naar voren komt. Daarnaast zijn er gemeenten, zoals Castellón en Girona, die hiervoor al acht dagen per maand invorderbare verlofdagen opnemen in hun overeenkomsten.

Meer maatregelen die een gezonde menstruatie bevorderen

Het hervormingspakket omvat ook andere maatregelen om een gezonde menstruatie te bevorderen. Scholen zullen worden verplicht om maandverband en tampons beschikbaar te stellen voor leerlingen. Ook wordt btw op tampons en maandverband afgeschaft, zodat ook vrouwen met weinig inkomen deze kunnen betalen.

Toegang tot abortus wordt ruimer

Verder wil de staatssecretaris Gelijkheid ook toegang tot abortus verruimen. Dat zou betekenen dat meisjes van 16 en 17 jaar niet langer toestemming van hun ouders hoeven te hebben voor zo’n ingreep. De publieke gezondheidszorg moet garanderen dat vrouwen er veilig een abortus kunnen ondergaan.

Debat

Naar aanleiding van de voorgenomen maatregelen is er een debat ontstaan over de moeilijkheid om te bepalen wanneer de klachten gerelateerd aan menstruatie voor een vrouw zo hevig zijn dat verlof is geoorloofd.

Uit een onderzoek gepubliceerd door de Spaanse krant El Mundo komt naar voren dat 88% van de vrouwen met frequente en invaliderende pijn toch hun werkverplichtingen nakomt. En ​67% van de vrouwen is voorstander van de wettelijke regeling van menstruatieverlof, hoewel 75% van mening is dat dit recht een tweesnijdend zwaard zou zijn en ook een reden zou worden voor discriminatie op het werk.

Bedenkingen bij implementatie van menstruatieverlof

Marisa Cruzado en Maite Sáenz, promotors van de SFS Awards voor bedrijven die aandacht hebben voor gezondheid, flexibiliteit en duurzaamheid, hebben hun bedenkingen bij de implementatie van menstruatieverlof: “Gezien de zakelijke realiteit van grote, middelgrote en kleine Spaanse bedrijven, twijfelen we ernstig aan de levensvatbaarheid van een maatregel als deze”.

Vrouwen worden gestigmatiseerd

Een medisch verlof zou gefundeerd moeten zijn op een uitgebreide medisch onderzoek naar de oorzaken ervan en waaruit blijkt dat er geen toepasselijke behandeling mogelijk is. Dat botst met de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien stellen de promotors dat “er geen rekening wordt gehouden met de economische impact op organisaties”. Ten slotte zijn ze van mening dat “vrouwen worden gestigmatiseerd als terugkerende patiënten (elke maand) vanwege een biologisch genderprobleem”.

Om deze reden, zo concluderen zij, zou een dergelijke maatregel het voor vrouwen nog moeilijker maken om deel te nemen aan selectieprocessen of om te promoveren naar posities met meer verantwoordelijkheid binnen een organisatie.

Dit vind je misschien ook leuk