Spanje presenteert masterplan ter voorbereiding op toekomstige pandemieën

door admin
Spanje presenteert masterplan ter voorbereiding op toekomstige pandemieën

De regering wil 1,069 miljard euro investeren in het masterplan dat minister Darías van Volksgezondheid afgelopen dinsdag presenteerde. Deze investering kan de regering doen dankzij het plan voor herstel, transformatie en veerkracht conform de richtlijnen voor de uitvoering van de Europese herstelfondsen tot 2023.

Zes plannen in één masterplan voor sterker zorgstelsel in Spanje

Het plan Componente 18 bestaat uit zes pijlers:

INVEAT plan (792,1 miljoen euro)

Volgens het ministerie van Volksgezondheid van Spanje beschikken veel zorgcentra momenteel over verouderde apparatuur. Bovendien is het aantal beschikbare apparaten per miljoen inwoners in Spanje aanzienlijk lager dan in de rest van de Europese Unie. Om deze reden wil het ministerie investeren in nieuwere en hightech-apparatuur.

Preventieve gezondheidszorg (62,05 miljoen euro)

Volgens onderzoeken van het WHO rookt 22 procent van de Spanjaarden dagelijks. Dit onderdeel van het plan omvat meer voorlichting over de gevolgen van het roken, het gebruik van alcohol en er komt nog meer aandacht voor gezonde eet- een leefgewoontes. Ook het gebruik van antibiotica wordt aan de kaak gesteld en er komt meer aandacht voor de mentale gezondheid.

Extra capaciteit om te reageren op gezondheidscrisis (80,91 miljoen euro)

Momenteel telt Spanje bijna 80.000 doden door Covid-19. Om deze reden gaat Spanje onderzoeken welke extra capaciteit er nodig is – mankracht en techniek – om in het vervolg sneller en adequater te kunnen reageren wanneer er een nieuwe pandemie of zorgcrisis dreigt. Verschillende ziekenhuizen en zorgcoördinatoren slaan hiervoor de handen ineen.

Extra opleiding en meer kennisdeling binnen de zorg (13,14 miljoen euro)

Spanje gaat meer investeren in het opleiden en trainen van het zorgpersoneel. Ook komen er geld en middelen beschikbaar om meer onderlinge kennis te delen. Zorgpersoneel verdient meer waardering dus inkomen en de regering zal zich inzetten om mensen die momenteel op tijdelijke basis in de zorg werken een vaste aanstelling te geven. Ook wil de regering betere arbeidsvoorwaarden voor al het zorgpersoneel.

Optimaliseren medicatiegebruik in Spanje (20,8 miljoen euro)

Spanje wil ook investeren in betere processen voor het gebruik van medicatie. Medicatie vormt de tweede grootste uitgavenpost op de begroting van Volksgezondheid, na uitgaven voor een ziekenhuisbezoek. Spanje wil daarom ook het verbruik van medicatie optimaliseren en de beoordeling van geneesmiddelen verbeteren en stroomlijnen.

Betere en centrale opslag van data (100 miljoen euro)

Als laatste wil de regering een wereldwijd project van digitale transformatie in de zorg bevorderen. Het uitwisselen van medische gegevens moet hierdoor makkelijker worden. Autonome gemeenschappen, het ministerie van Volksgezondheid en zowel particuliere als openbare zorgcentra verwerken dagelijks enorm veel gegevens en deze moeten gecentraliseerd worden om gegevensuitwisseling tussen gezondheidsdiensten te vereenvoudigen en versnellen.

Dit vind je misschien ook leuk