Spanje wil wind- en zonne-energie verdrievoudigen

door admin
Spanje wil wind- en zonne-energie verdrievoudigen

Dat is ook hard nodig. Omdat vorig jaar bijzonder droog was, konden waterkrachtcentrales niet zoveel elektriciteit leveren als normaal. Om aan de energievraag te kunnen voldoen, moest Spanje meer gas verbranden dan het in lange tijd had gedaan. Zelfs het aandeel steenkool, dat bijna uit de Spaanse elektriciteitsmix was verdwenen, steeg weer (van 1,9 naar 2,8 procent). In de totale balans daalde het aandeel hernieuwbare energie van 46,6 naar 42,2 procent.

Dit jaar krijgt Spanje waarschijnlijk opnieuw te maken met droogte. Na de droge en warme winter is dat in verschillende delen van Zuid- en West-Europa al zichtbaar. Met name aan de waterstanden van de rivieren of de bodemvochtigheid.

Verdrievoudiging van geïnstalleerde wind-en zonnevermogen

De afgelopen maanden hebben de Spaanse milieuautoriteiten tal van projecten goedgekeurd voor nieuwe zonne- en windparken. Als ze allemaal worden gerealiseerd, verdrievoudigt het geïnstalleerde wind- en zonnevermogen de komende tweeënhalf jaar tot ruim 103.000 megawatt.

Enorm potentieel aan hernieuwbare energiebronnen

Daarmee komt het afscheid van fossiele energieproductie binnen handbereik. “Met alle projecten die momenteel in Spanje in de pijplijn zitten – dus inclusief de projecten die nog geen milieueffectbeoordeling hebben ondergaan – kunnen we aan alle elektriciteitsbehoeften van Spanje voldoen en toch het autoverkeer elektrificeren”, zegt Heikki Willstedt van de Vereniging van Spaanse Windenergiebedrijven AEE

“Maar de uitbreiding van en de vraag naar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moeten in elkaars verlengde liggen. Overcapaciteit kost ook geld. “In Spanje is veel ongebruikte grond waarop fotovoltaïsche systemen kunnen worden gebouwd. Deze hebben aanzienlijk meer ruimte nodig dan windturbines. Die zullen op hun beurt worden geplaatst in de zee als offshore windparken. 

Lees ook: Dit zijn de subsidies voor zonnepanelen in Spanje voor 2023

Willstedt roept op tot een samenhangende planning van de energietransitie. Met de afgeronde milieueffectrapportages van 182 grote centrales (elk ruim 50 megawatt) en 1.236 kleinere heeft de politiek een belangrijke stap richting de toekomst gezet.

Zonne-energie zal windenergie inhalen in Spanje

Het is vrij zeker dat niet alle projecten gerealiseerd kunnen worden, ook omdat de financieringsvoorwaarden nu slechter zijn dan kort geleden. Zonne-energie zal in Spanje echter vrijwel zeker windenergie inhalen; de nieuw geplande zonne-energiecentrales hebben samen ongeveer vijf keer de capaciteit van de geplande windparken.

Lees ook: De gevolgen van het energie-efficiëncyplan van de EU voor Spanje

Al nemen fotovoltaïsche systemen aanzienlijk meer ruimte in beslag dan windturbines, ze kunnen in het zonnige Spanje vrijwel overal waar ruimte is winstgevend worden gebouwd. Er zijn ook minder conflicten met betrekking tot de bescherming van het landschap, terwijl de beste, meest winderige plekken voor windparken al bezet zijn.

Het kabinet heeft zojuist alternatieve locaties voor drijvende windparken op zee aangewezen met het doel de totale elektriciteitsopwekking zo snel mogelijk de 100 procent te laten bereiken.

Dit vind je misschien ook leuk