Vergrijzing in Spanje is risico voor arbeidsmarkt en economische groei

door admin
Vergrijzing in Spanje is risico voor arbeidsmarkt en economische groei

De instellingen stellen dat de komst van migranten deze situatie kan helpen verlichten.

In verklaringen aan de Spaanse nieuwsdienst Servimedia legde de directeur van Funcas, Raymond Torres, uit dat de ontwikkeling van de leeftijd van werknemers het gebrek aan bepaalde profielen kan versterken. Dit kan vervolgens weer effect hebben op de economische groei.

Cruciale situatie

Torres benadrukte dat dit ‘een cruciale kwestie is, want als we naar de gegevens kijken, zien we dat jongeren tussen 15 en 24 jaar, die de arbeidsmarkt zullen betreden, drie keer minder werken dan werknemers tussen 55 en 64 jaar’. En dat is de groep die de komende jaren de arbeidsmarkt zal verlaten. Dit staat in contrast met 2007, toen ‘de situatie in evenwicht was’ tussen de beroepsbevolking die de arbeidsmarkt betreedt en verlaat, aldus deze expert.

Met het oog op deze situatie wees Torres erop dat immigratie een positieve invloed zal hebben, hoewel hij waarschuwde dat ‘het tekort aan talent in bepaalde sectoren niet alleen in Spanje is’ zodat ‘we internationale concurrentie voor talent kunnen zien’ met andere landen. 

Concurrentie om talent

Om deze reden, geconfronteerd met ‘een wereld waarin we gaan concurreren om hetzelfde talent’, benadrukte Torres dat ‘andere oplossingen moeten worden gevonden ’, naast immigratie. Hij noemde als voorbeeld de noodzaak om ‘de hele actieve bevolking te mobiliseren’. Volgens hem ‘daalt de actieve bevolking wel’, maar ‘werkt niet iedereen’, aangezien er drie miljoen werklozen en inactieven zijn.

‘Het is een kwestie van het verbeteren van de effectiviteit van het werkgelegenheidsbeleid door middel van training, om zo tegemoet te komen aan de eisen van de arbeidsmarkt’, zei Torres, die het belang benadrukte van ‘het opnemen in de arbeidsmarkt van iedereen die dat wil’, met de nadruk op vrouwen, jongeren en oudere werknemers.

Voor deze laatste groep pleitte het hoofd van Funcas voor ‘het verbeteren’ van de combinatie van pensioen en werk, aangezien de huidige regelgeving in Spanje ‘nog verder verbeterd kan worden’.

Hij benadrukte ook dat Spanje vooruitgang moet boeken op het gebied van productiviteit, aangezien er meer middelen, zoals gezondheidszorg, moeten worden gefinancierd voor een vergrijzende bevolking.

Visie van de Bank van Spanje

De Bank van Spanje benadrukte in haar laatste jaarverslag dat de vergrijzing van de bevolking en de ontwikkeling van het aantal gewerkte uren per werknemer in de toekomst een ‘zeer belangrijke’ rol kunnen spelen in het verloop van het arbeidsaanbod en het inkomen per hoofd van de bevolking.

‘De vergrijzing zou nog meer uitgesproken zijn, ware het niet dat verwacht wordt dat de netto migratiestromen naar ons land de komende jaren positief en relatief hoog zullen zijn. Het is noodzakelijk om voortdurend te checken of het nieuwe migratiebeleid in staat is om de mismatches die zich voordoen op de arbeidsmarkt effectief te verlichten’, stelt de Bank van Spanje.

Een bijkomend aspect dat het arbeidsaanbod kan beïnvloeden is de gezondheid van de Spaanse bevolking en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Gezien het belang hiervan, moet prioriteit worden gegeven aan het beoordelen van de efficiëntie van de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg, aldus de Spaanse centrale bank.

Dit vind je misschien ook leuk