Voert Barcelona nieuwe belasting voor brommers in voor parkeren op straat?

door admin
Voert Barcelona nieuwe belasting voor brommers in voor parkeren op straat?

De tomeloze inzet van het stadsbestuur van Barcelona om belastingen te kunnen innen lijkt geen grenzen te kennen. Nu is het idee om een nieuwe belasting in te voeren, gericht op brommerrijders in de stad. Voor 45 euro per maand mogen zij hun voertuig parkeren op de stoep. Als de plannen niet veranderen, wordt deze nieuwe belasting waarschijnlijk in januari ingevoerd.

Na auto nu ook brommer ‘verbannen’

Het zijn dus niet langer alleen auto’s die volksvijand nummer één zijn van burgemeester Colau – voormalig activiste -en haar kabinet. Nu zijn de brommers aan de beurt en dit alles, zoals altijd, onder het mom van ecologie en milieu. Daartoe creëerden zij het PMU (Stedelijk Mobiliteitsplan van Barcelona) waarmee zij het verkeer van voertuigen in Barcelona letterlijk willen opheffen.

Volgens de krant El Debate wil het stadsbestuur het autoverkeer in de stad tegen 2024 met 20% verminderen en reizen met het openbaar vervoer, de fiets of te voet stimuleren. Volgens de cijfers hoopt men dat tegen 2024 7,5% van de bevolking zich te voet zal verplaatsen, 16% met het openbaar vervoer en tot 66% met de fiets. Daartoe hebben zij wel 300 verkeersbeheersmaatregelen bedacht om te lobbyen voor het welslagen van hun doel.

Nog niet definitief

Dit alles bevindt zich momenteel in het geruchtenstadium, hoewel het gezien de  recente precedenten op dit gebied zeer waarschijnlijk is dat de belasting wordt ingevoerd. Daarnaast zijn er enkele maatregelen die op zichzelf staan, zoals ten eerste de verlaging van de maximumsnelheid tot 30 km/u in de hele stad. Tot nu toe was dit alleen van kracht in bepaalde gebieden. De tweede is om brommerrijders die op trottoirs parkeren het eerder genoemde tarief van 45 euro in rekening te brengen.

Wat is de echte reden?

Op dit moment staat 84% van de geparkeerde brommers in de straten van Barcelona illegaal geparkeerd. De voornaamste reden hiervoor is dat de afgelopen jaren de witte zone voor het parkeren van dit type voertuig drastisch is verkleind. Dit lijkt nog meer bewijs voor de gedachte dat het hier gaat om het innen van geld, en dat het weinig of niets uitmaakt of ze goed of slecht geparkeerd staan, of dat ze bijdragen tot een vlottere doorstroming van het verkeer. 

Dit vind je misschien ook leuk